แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - แดนชัย

หน้า: [1]
1
ผมต้องการจัดเรียงลำดับซอย เช่น กวางทอง1,1/2,......100,100/1
                                        ทองหลาง1,2/1.......100,100/3
ต้องการเขียนคิวรีในการจัดเรียงซอย เป็นเช่น กวางทอง1,กวางทอง2 ฯลฯ

2
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ ผมมีตารางใช้ Mysql ชื่อว่า A มีฟอร์ม A1 แสดงข้อมูลเป็นรายบุคคล  แต่ผมมีความประสงค์ต้องการข้อมูลบุคคลบางรายไปใช้ประโยชน์ในงานใหม่อีกตาราง ชื่อว่า B มีฟอร์ม B2 แสดงผล  จะต้องเขียนคำสั่งอย่างไรครับ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในฟอร์ม A1 เก็บลงไปในตาราง B หรือท่านใดมีตัวอย่างขอความกรุณาด้วยครับ

3
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
       
         ผมมีฐานข้อมูลและมีฟิวส์เก็บ  ชื่อ  จับสลากถูกอย่างไร    เข้ากองสังกัด    รองเท้า
                                            A         ทบ.1               มทบ.11           5
                                            B         ทบ.2               มทบ.11           6
                                            C         ทบ.1               ทภ.2              5
                                            D         ทบ.2               ทภ.2              6
       ความต้องการให้แสดงผลที่รายงาน  เช่น  ทบ.1  สังกัด มทบ.11 ใส่รองเท้าเบอร์ 5 กี่คน
                                                       ทบ.2  สังกัด ทภ.2     ใส่รองเท้าเบอร์ 6 กี่คน
      ผมต้องเขียนรูปแบบคำสั่งอย่างไรครับ หรือใช้คิวรี
       

4
เรียนท่านอาจารย์ทุกที่านครับ
      ผมมีความประสงค์จะนำอ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออ่านข้อมูลและเอาข้อมูลในบัตรลงในตาราง ACCESS มีวิธีการอย่างไร หรือมีตัวอย่าง กรุณาด้วยนะครับ

5
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่าน
 ขอความช่วยเหลือครับ
   1.ผมมีฟอร์มหลักที่ใช้งานประจำเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล Mysql ใช้งานได้ตามปกติ(เนื่องจากใช้ล๊อกจังหวัดและอำเภอไว้...เลือกเฉพาะตำบล(เชื่อมโยงตาราง)
   2.ผมปรับปรุงให้แสดงเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล (โดยใช้การเชื่อมโยงตาราง สามารถเลือกได้ตามปกติ ตามที่เขาใช้กัน) มีปัญหาที่เกิดขึ้น
        2.1 ถ้ามีฐานข้อมูลเดิม...ปรับเปลี่ยน..จังหวัด อำเภอ ตำบล ได้ บันทึกได้ตามบปกติ
        2.2 ผม Add newrecord...กรอกข้อมูลได้ตามปกติ เมื่อกดบันทึก.....ข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูล Mysql ปกติ  แต่หน้าฟอร์มแสดง....#DELETED....ทุกฟิว ไม่ทราบเกิดจากอะไร
 

6
ห้อง MS Access / รวมตาราง
« เมื่อ: 31 ส.ค. 61 , 08:03:37 »
เรียน อาจารย์ทุกท่านครับ
       ผมรับผิดชอบงาน 32 หน่วย (อำเภอ) สร้างฐานข้อมูล 32 ตาราง แต่ละตารางมี่ฟิลเหมือนกัน ผมต้องการรวมฐานข้อมูล 32 ตาราง เป็น 1 ตาราง(งานจังหวัด) โดยสามารถตอบโต้กันระหว่าง 32 กับ 1 ตาราง โดยการ แก้ไข เพิ่ม ลบ เป็นการ update ตลอด
      1.ผมใช้ my sql connector odbc 
      2.ผมจะเขียนคำสั่งเพื่อรวมตารางอย่างไร
      3.ถ้ามีวิธีอื่น ๆ หรือโปรแกรมช่วยงาน กรุณาให้คำแนะนำด้วยนะครับ

7
ห้อง MS Access / ยิงบาร์โค๊ตเพื่อค้นหา
« เมื่อ: 20 มิ.ย. 61 , 22:10:45 »
-vi[ผมสร้างบาร์โค๊ต code128 โดย เลขประจำตัวประชาชน สามารถอ่านเลข 13 หลัก ตามปกติ...เมื่อยิงบาร์โค๊ตเข้าไปแล้วจะต้อง ENTER อีกครั้ง จึงสามารถค้นได้  ความประสงค์ของผมเมื่อยิงบาร์โค๊ตแล้วให้แสดงผลการค้นหาอัตโนมัติ......

หน้า: [1]