แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nainumgame

หน้า: [1]
1

ผมคิดไม่ออกครับอาจารย์ครับช่วยผมทีปัญหาของผมคือ
เมือสแกนสินค้าหรือสแกนบัตรสมาชิก ที่ช่องหมายเลข 1 ซึ่งผมต้องการกำหนดให้เป็น 2 เงื่อนไขคือ
เงื่อนไขที่ 1 ถ้าแสกนสินค้า แล้วรหัสตรงกับข้อมูลในตารางProduct ให้หมายเลข2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะเพิ่มที่หมายเลข 3 ซึ่งเป็นรหัสสินค้า
เงื่อนไขที่ 2 ถ้าแสกนบัตรสมาชิก ที่ช่องหมายเลข 1 เหมือนกัน แล้วข้อมูลรหัสตรงกับข้อมูลในตาราง customer ให้หมายเลข3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนแปลงที่หมายเลข 2 ซึ่งเป็นรหัสสมาชิก
ไม่ทราบว่าต้องใส่คำสั่งเงื่อนไขแบบไหนครับ
รบกวนอาจารย์หรือท่านผู้รู้ช่วยทีครับ

2
อยากจะสอบถามครับ คือว่าผมต้องการอัพเดทยอดขายโดยบันทึกยอดขายประจำวัน โดยสามารถบันทึกได้ตลอดและอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบันด้วย

ซึ่งผมเขียนโค้ดตามนี้ครับ
Private Sub Cmd_Report_Up_Click()
On Error Resume Next
If MsgBox("คุณต้องการบันทึกยอดขาย ใช่ หรือ ไม่", vbInformation + vbYesNo, "แจ้งเตือน") = vbYes Then
CurrentDb.Execute "INSERT INTO Report_Sale(R_DATE, R_PRICE, R_SALE, R_CARD,R_CREDIT,R_IN_CREDIT,R_GP)" & _
"values('" & Me.Date_Re & "','" & Me.t01 & "','" & Me.t02 & "','" & Me.t03 & "','" & Me.t04 & "','" & Me.t05 & "','" & Me.t06 & "')"
End If
End Sub
แต่ปัญหามันคือ เมื่อผมขายสินค้าไปเพิ่ม แล้วบันทึกใหม่มันไม่อัพเดทยอดขายให้
ไม่ทราบว่าผมต้องเขียนโค้ดอย่างไงครับ
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

หน้า: [1]