แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nikorn

หน้า: [1]
1
 วันนี้ผมมีปัญหากรณีการใช้ access จับคู่ข้อมูลที่เป็น text มันเกิด error หรือยังไงไม่ทราบครับคือ ผมทำตารางข้อมูลรายชื่อขึ้นมาตารางหนึ่ง และมีอีกตารางหนึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นรายชื่อที่ทาง หน่วยได้กรองคุณสมบัติรายชื่อของตารางแรกออกมาแล้วเหลือน้อยกว่าตารางแรก (ตัดคนที่มีคุณสมบัติไม่ได้ออก) ผมได้นำตารางที่ 1 มาเชื่อมกันโดยให้ชื่อ ตารางที่ 1 เชื่อมรายชื่อจาก ตารางที่ 2 (เพื่อจะได้ทราบว่าใครผ่านบ้าง) ถ้าจับคู่ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ผ่าน แต่พอเชื่อมความสัมพันธ์เสร็จ รันโปรแกรม คิวรีแสดงข้อมูลออกมาไม่ครบ  โดยก่อนที่ผมจะทำตารางที่ 1  ชื่อ กับ นามสกุลของ ทุกคนแยกกันผมจึงวิธีเชื่อม ชื่อ และ นามสกุล โดยใช้ Name &" "& surname ออกมาก่อน โดยใช้ excel ทำเสร็จก็นำเข้าตารางเข้ามา เมื่อได้ตารางที่ ก็ส่งให้ แผนกเขาตรวจสอบ แต่เมื่อกลับมา ตารางเหมือนกันทำวิธีเดียวกันแปีะ แต่เมื่อเชื่อมความสัมพันธ์แล้ว กลับออกมาไม่ครบ ทั้งที่บ้างคนที่ ชื่อ นามสกุล ผมสะกดเหมือนกันทุกตัว เว้นเคาะก็ 1 เคาะเหมือนกันทุกตัว โปรแกรมก็ไม่ออก ซึ่งถ้ามัน error จริง มันก็ควรไม่ออกทั้งหมด แต่ออกบ้างคนเท่านั้น  จึงขอวิทยาทานจากผู้รู้ ว่า access จับคู่ตัวอักษร หรือ text ไม่ดีใช่ไหมครับ เพราะเคยเจอแบบนี้มาก่อน ต้องไปไล่ที่ละคนและก๊อบข้อความจากตารางที่ 1 มาวางตารางที่ 2 มันถึงนะรันรายชื่อจนครบ หรือว่าเราใช้โปรแกรมผิดวัตถุประสงค์ครับ เอาไปจับคู่ text 

2
ประเด็นปัญหาของผมคือผมอยากทำคิวรีที่สามารถดึงข้อมูลของทุกคนขึ้นมาถึงแม้นว่าสมาชิกคนนั้นจะไม่มีคะแนนอยู่เลยเรียงกันไป คือถ้าเขาไม่มีคะแนนก็แสดง id และ score ค่าว่างไว้ ข้อมูลเบื้องต้นผมแบ่งตารางออกเป็น 2 ส่วน คือ id อยู่ตารางหนึ่ง คะแนนอยู่อีกตารางหนึ่ง โดยอีกตารางหนึ่งเชื่อมความสัมพันธ์ โดย id_person เท่าที่ผมทำมันแสดงข้อมูลออกมาเฉพาะที่มีไอดีตรงกันในตาราง 2 (score) หากคนที่ไม่มีคะแนนในตารางที่ 2 ก็จะไม่แสดงข้อมูลออกมา (อยากให้แสดงทุกคนเลยแม้นไม่มีไม่คะแนน )แต่ผมแจ้งข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่า ตารางของผมจะต้องแบ่งเป็น 2 ตารางนี้นะครับ คะแนน กับ id แยกกัน ผมเคยทำโดยวิธีหา id สำหรับสมาชิกคนที่ไม่มีคะแนนมาใส่ในตารางที่ 2 ให้ครบจำนวน สมาชิก เพื่อให้มันแสดง ข้อมูลออกมากให้ครบ แต่อยากทราบความกระจ่างว่าหากจะไม่ทำแบบผม มันมีวิธีอื่นไหมครับโดยไม่ต้องทำแบบนี้เพราะถ้าทำแบบผมข้อมูลมันเยอะครับต้องทำหลายขึ้นตอน

4
ผมแชร์ไฟล์ผ่านระบบ network โดยโปรแกรม msaccess เครื่องแม่แชร์ไฟล์เชื่อมต่อเครื่องลูกไปให้โดยเครื่องลูกเชื่อมต่อโปรแกรมโดยเชื่อมต่อตาราง แบบ front end และเครื่องลูก map drive เป็น drive.z ผมจากจะทราบวิธีให้เครื่องลูกสามารถอ่านไฟล์ภาพที่ผมทำ path รูปไว้ในตาราง คือไดร์ d://pictue.jpg (บนเครื่องแม่) ได้อย่างไงครับ เพราะเวลาผมไปเปิดเครื่องลูกมันไม่ขึ้นรูป ผมต้องไปเปลี่ยน path ตรงไหนครับ ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างผมหน่อย ข้อมูลของเบื้องต้นเครื่องแม่ในวงแลนเครื่องผมชื่อ desktop -123 เครื่องลูกเวลาเขา map drive ไฟล์ที่แชร์จะเป็น drive z  ส่วน path รูปใน table เป็น drive d (เครื่องแม่)หากมาเรียกเครื่องลูกก็จะหาไฟล์ไม่เจอเพราะ drive d เครื่องลูกไม่มีไฟล์ภาพ  :sweat:อยากให้มันชี้ไปที่ drive ที่เราแชร์ไว้โดยเครื่องแม่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาก ขอให้ความกระจ่างด้วยว่าจะต้องทำอย่างไร

หน้า: [1]