แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Krathok-man

หน้า: [1] 2
1
Paper Size Mismatch   ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร  ทำไมถึงเกิด
แล้วถ้าใครแก้ปัญหาได้แบบ เบ็ดเสร็จ ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ขอ ความรู้หน่อยครับ

https://support.hp.com/th-th/document/c03331085 link

2
ห้อง MS Access / : Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 03 พ.ย. 63 , 15:58:26 »
ได้แล้วนะครับ  ขอบคุณพี่มาก  ตัวติดตั้ง  VisualBasic6-KB896559-v1-ENU
ไม่งั้นผมคง งม  อีกนาน  ขอบคุณครับ

3
ห้อง MS Access / : Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 19:11:55 »


เป็นดังรูป  ผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจาก windows 64  bit

ยังแก้ไขไม่ได้ครับต้อง regit ยังงัย

4
ห้อง MS Access / Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 13:47:01 »
ผมมีปัญหากับ Window10  คือ File ชื่อ  COMDLG32.OCX ที่ลงไว้ที่  Path  C:\Windows\System32
ทำไมมันหากันไม่เจอ Missing  หรือผมต้องเอาไปไว้ที่ไหน  หรือต้องทำอะไรเพิ่ม

5
เยี่ยมมากครับ  ได้ตามที่ต้องการครับ  ขอบคุณครับ

6
ผมมี code  ดังนี้

Dim TextOUT
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Warning.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from " & Me.ComboSorcePlan & "  " & Me.Text87)
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF
If (Rs("buynext") <> nz(Rs("s1"), 0) + nz(Rs("s2"), 0) + nz(Rs("s3"), 0) + nz(Rs("s4"), 0)) Or IsNull(Rs("s1")) Then
TextOUT = ("มีรายการผิดปกติ การแบ่งงวดจัดซื้อ <>  การซื้อทั้งปี    " & "  Name:  " & Rs("ชื่อ") & "         ")
NotpadDoc.Write TextOUT

End If
Rs.MoveNext
LoopNotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing

ตอนนี้ ข้อความใน Notepad ผมจะได้
xxxxxxxxxxx   yyyyyyyy   zzzzzzzzz       

ต่อเป็นแถวเดียวกัน ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน     แต่ที่ผมต้องการคือ
xxxxxxxxxx
yyyyyyyyyy
zzzzzzzzzz

คือให้ขึ้นบรรทรรใหม่ทุกครั้ง  ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน

ผมควรจะใส่  Code อะไร ตรงไหนครับ7
รบกวน  อ.  อีกครั้ง   เครื่องหมาย  double quote  มันเยอะมากจนผม งง  ว่า คั่นระหว่างตรง  ไหน  กรณีที่ผมมีตัวแปร  path ที่เป็น  String อยู่แล้ว สมมุติชื่อ  PathString
ส่วน File ที่จะ Zip  ชื่อ   Work.mdb   ดังนั้น  ถ้ารวม Path+ชื่อ จะเท่ากับ   Path &Work.mdb
จะเขียนได้แบบไหนครับ ผมหาจุดคั่น  double quote   ไม่ถูกเลยครับ

Shell """c:\program files\7-zip\7z.exe"" a "..................................

8
code ที่ zip  file  แค่ file เดียวครับ  ไม่ต้องเป็น folder

9
มัน  Run ที่เครื่องอื่นได้ , ผมแก้ไม่ตก  สุดท้าย เลยเถิดถึงกับต้องลง Windows ใหม่ ถึงหาย

10
access2003  ขึ้นตามภาพ ลงprogram ใหม่ไม่หาย  แก้อย่างไรครับ

11
ผมมี function  ดังนี้

MsgBox("นำค่าที่ได้ไปใส่ใน Form หลัก", vbOKCancel)
เมื่อ Run  ค่า Defalt จะไปรอที่ OK  รอกด Enter

แต่ที่ผมต้องการคือให้มันไปรอที่ Cancel ครับ เมื่อกด Enter คือ Calcel
ต้องเขียนแบบไหน


12
ห้อง MS Access / ต้องการไม่ให้ Form ทำงาน
« เมื่อ: 05 พ.ค. 63 , 09:56:24 »
ผมสร้าง code ดังนี้  เพื่อไม่ให้ Form BB_detail  รับข้อมูล
 [BB_detail].Form.AllowAdditions = False
 [BB_detail].Form.AllowEdits = False
 [BB_detail].Form.AllowDeletions = False
แต่มันยังกด command btt  ได้  จริงๆ  ผมอยากให้ Disable ทั้งหมด คือสั่งอะไรไม่ได้เลย
เมื่อเกิดเหตุการณ์    มีวิธีอะไรบ้างครับ

13
ห้อง MS Access / : บังคับให้ Run Notepad Full Screen
« เมื่อ: 03 เม.ย. 63 , 15:30:02 »
ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ

14
ห้อง MS Access / บังคับให้ Run Notepad Full Screen
« เมื่อ: 03 เม.ย. 63 , 12:02:11 »
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
เปิดแล้ว บังคับให้เต็มเจอครับ 
มี Code ที่ทำให้เต็มเจอไหม

15
OK  ได้ Concept
พัฒนาต่อได้แล้วครับ
ขอบคุณครับ

16
ขอบคุณครับ  ใช้ได้ดีทีเดียว

หน้า: [1] 2