แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Krathok-man

หน้า: [1] 2
1
อันนี้ใช่เลยครับ  ผมใช้  access2003   แต่ก็แปลกว่าทำไม ใช้กับเครื่อง 64  bit  หลานเครื่องไม่มีปัญหา  มันมีอยู่เครื่องเดียวนี่แหละครับ
เวลาเปิด project ที่มี VBA  มันจะ backup  ให้ เหมือนกับว่า มันผิดพลาด  แล้วก็ปิดตัวเองไปเลย โดยไม่แจ้งอะไร
แต่ถ้าลอง Project ที่ไม่มี Code อะไร ก็เปิดได้ตามปกติ   

2
ไม่น่าจะใช่ครับ แต่เดียวจะลองดู ที่ผมลองแล้วก็มีสร้าง DB ใหม่่เปล่าๆแล้วย้าย object ทั้งหมดจากตัวเดิมมาใส่ก็เปิดไม่ได้

3
file นี้ทำงานปกติที่เครื่องอื่น แต่ที่เครื่องนี้ พอเปิด file  มันจะปิดเอง  ไม่แจ้ง Error  อะไรทั้งนั้น  ลองกี่ file กี่ project ก็แบบเดิม
ถ้ามี VBA อยู่มันจะปิดเลย  แต่ถ้าลองสร้าง file ใหม่ขึ้นมาเหมือนจะทำงานปกติ  ใครเคยเจอบ้างครับ  แก้ไขอย่างไร

4
ผมต้องการให้เปิดอีก Form  โดยไม่ต้องคลิก แค่วาง โดยมีเงื่อนไขว่า  ให้ตรงกับ ID  ที่วาง   
กรณีทำเป้น  ปุ่มคลิกได้แน่ๆ   แต่ผมไม่ต้องการให้คลิกแค่วางก็เปิดแล้ว  ดังนั้นเมื่อวาง mouse ที่ FS จึ่งต้องได้ค่า ID  เพื่อไปบอกอีก Form
ว่า เปิด form ที่ เงื่อนไข =ID ที่  mouse วาง

5
ตามภาพ  cursor  อยู่ตำแหน่ง 1   ถ้าผมเอา  mouse วางที่  fs  ในแถวตำหน่ง 2  ผมต้องการให้  cursor  ตามลงมาแถวนี้เลยโดยไม่ต้องคลิก
 

6
ห้อง MS Access / redefide index
« เมื่อ: 01 ธ.ค. 64 , 20:02:43 »
ตอนแรกทำ field ID เป็น autonumber  แต่ลืมคลิก primary key  จึงเกิดค่าซำ้ขึ้น และมีการเชื่อมไปยัง TABLE อื่น ตอนนี้แก้ไขลบค่าซ้ำออกแล้ว และ set เป็น Primary key แล้ว  แต่ form ก็ยังทำงานไม่ได้  ผมต้องทำอย่างไรครับ ข้อความแจ้งตาม  file  ที่แนบมา

7
ได้คำตอบแล้วครับ  ออกแบบฐานไว้ผิด Duplicate

8
ห้อง MS Access / autoNumber Index มีโอกาศเต็มไหม
« เมื่อ: 01 ธ.ค. 64 , 14:06:38 »
ผมใช้ ID เป็น Primary Key  Autonumber ตอนนี้ อยู่ที่ 17xxxxx  form มันทำงานไม่ได้ แจ้งว่า index ซ้ำ ข้อสัญนิฐานของผมคือ
Primary Key  มันเพิ่มสุดแล้วใช่ไหม  ถ้าใช่ผมจะทำ index เป้น TEXT ตอนแรกวางแผนไม่ดี  คิดว่าข้อสัญนิฐาน ผมถูกต้องไหมครับ

9
ผมมีปัญหาเรื่องขนาดกระดาษของเช็ค  ในการตั้งค่ากระดาษ  ถ้าเป็นเครื่องเดียว  Printer ตัวเดิมจะไม่มีปัญหา   แต่ถ้าใช้หลายเครื่องหลาย Printer จะมีปัญหาเรื่องกระดาษเลื่อน ไม่ตรงตำแหน่งอยู่เรื่อย  ใครมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ  code ที่ผมใช้อยู่ประมาณนี้  ก็ยังเลื่อน
Dim stDocName As String
 
Reports(stDocName).Printer.PaperSize = acPRPSEnv10

Reports(stDocName).Printer.Orientation = acPRORLandscape

Reports(stDocName).Printer.TopMargin = 390                        'Scale Mode  1440=2.54 cm      1cm=567 twid
Reports(stDocName).Printer.LeftMargin = 1

10
คือมันใช้ได้ทุกเครื่อง  แต่มันมีเครื่องหนึ่ง  ไม่ยอม  ลง Access 2003  ใหม่แล้ว  ก็ไม่หาย

11
ห้อง MS Access / ส่งเป็น excel และเป็น text
« เมื่อ: 19 พ.ค. 64 , 15:16:57 »
 Query ผมเขียนแบบนี้   account: IIf([icode]="ABC","0984455789","")
0984455789  นั่นคือเบอร์โทรศัพท์  เวลาส่งออก Exel  มันจะได้  984455789  ตัว 0  หายไป และมองว่าเป็น Numberic
ผมจะเขียนยังงัยให้ส่งออก  Exel และยังมองเป็น Text เหมือนเดิมครับ

12
ห้อง MS Access / Invalid procedure call or argument
« เมื่อ: 10 ก.พ. 64 , 11:01:02 »

 Dim TextOUT  As Variant
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Report1.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from  report1 order by ida ")
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF

TextOUT = Trim(Rs("summary"))
NotpadDoc.Write TextOUT
NotpadDoc.Write Chr(13)

Rs.MoveNext
Loop


NotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Report1.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing


Code นี้มันทำงานได้  เมื่อ TextOUT  มีค่าไม่ยาว    แต่เมื่อมันมี  ข้อความยาวขึ้น   มันก็ฟ้อง  "Invalid procedure call or argument "    ผมไปไม่เป็นเลยครับ  ไม่มี idea  ว่าจะแก้อะไรดี   ขอความเห็นจากผุ้มีประสบการณ์ หน่อยครับ  ควรทำอย่างไร

13
Paper Size Mismatch   ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร  ทำไมถึงเกิด
แล้วถ้าใครแก้ปัญหาได้แบบ เบ็ดเสร็จ ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ขอ ความรู้หน่อยครับ

https://support.hp.com/th-th/document/c03331085

14
ห้อง MS Access / : Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 03 พ.ย. 63 , 15:58:26 »
ได้แล้วนะครับ  ขอบคุณพี่มาก  ตัวติดตั้ง  VisualBasic6-KB896559-v1-ENU
ไม่งั้นผมคง งม  อีกนาน  ขอบคุณครับ

15
ห้อง MS Access / : Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 19:11:55 »


เป็นดังรูป  ผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจาก windows 64  bit

ยังแก้ไขไม่ได้ครับต้อง regit ยังงัย

16
ห้อง MS Access / Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 13:47:01 »
ผมมีปัญหากับ Window10  คือ File ชื่อ  COMDLG32.OCX ที่ลงไว้ที่  Path  C:\Windows\System32
ทำไมมันหากันไม่เจอ Missing  หรือผมต้องเอาไปไว้ที่ไหน  หรือต้องทำอะไรเพิ่ม

17
เยี่ยมมากครับ  ได้ตามที่ต้องการครับ  ขอบคุณครับ

18
ผมมี code  ดังนี้

Dim TextOUT
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Warning.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from " & Me.ComboSorcePlan & "  " & Me.Text87)
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF
If (Rs("buynext") <> nz(Rs("s1"), 0) + nz(Rs("s2"), 0) + nz(Rs("s3"), 0) + nz(Rs("s4"), 0)) Or IsNull(Rs("s1")) Then
TextOUT = ("มีรายการผิดปกติ การแบ่งงวดจัดซื้อ <>  การซื้อทั้งปี    " & "  Name:  " & Rs("ชื่อ") & "         ")
NotpadDoc.Write TextOUT

End If
Rs.MoveNext
LoopNotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing

ตอนนี้ ข้อความใน Notepad ผมจะได้
xxxxxxxxxxx   yyyyyyyy   zzzzzzzzz       

ต่อเป็นแถวเดียวกัน ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน     แต่ที่ผมต้องการคือ
xxxxxxxxxx
yyyyyyyyyy
zzzzzzzzzz

คือให้ขึ้นบรรทรรใหม่ทุกครั้ง  ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน

ผมควรจะใส่  Code อะไร ตรงไหนครับหน้า: [1] 2