สมัครสมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - UnKnown

หน้า: [1] 2 3 4 ... 7
1
ห้อง MS Access / : Else กับ ElseIf ให้ผลต่างกันอย่างไร
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 11:12:39 »
มิน่าล่ะ เวลาหนูเขียนคำสั่งตรวจสอบหลายเงื่อนไข มันจึงฟ้องให้ต้องใส่ End if ซ้อนกันในตอนท้ายเสมอ

เขาจึงนิยมใช้ ElseIf กันมากกว่านะครับ
> vba if else - ค้นหาด้วย Google link
> คำสั่งเลือกเงื่อนไข If Else ElseIf และ Select Case ในภาษา Visual Basic - MarcusCode link


2
ห้อง MS Access / : สอบถามการสร้างฟอร์ม ครับ
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 14:24:36 »
ลองโหลดไฟล์ท่านปิ่นณรงค์จากกระทู้ > การบันทึกข้อมูลลงตารางจากการใช้แบบฟอร์ม ไปแกะดูครับ ซึ่งจะมีทั้ง
- คีย์ข้อมูลหลายๆข้อมูลในฟอร์ม
- เมื่อกดบันทึกแล้วให้ข้อมูลที่อยู่ในหน้าฟอร์มนั้นหายไปเพื่อรอรับข้อมูลที่จะคีย์เข้าไปใหม่

3
ปัญหาของท่านที่ภูมิภาค(GEOGRAPHY) แก้ BoundColumn = 1

แต่ถ้าต้องการให้เก็บภูมิภาคเป็นชื่อ GEOGRAPHY คง BoundColumn = 2 ใว้
มาแก้ Rowsource ของจังหวัดเป็น
โค๊ด: [Select]
SELECT tb_province.province_id, tb_province.Province_th, tb_geography.GEO_NAME FROM tb_province INNER JOIN tb_geography ON tb_province.geo_id = tb_geography.GEO_ID WHERE (((tb_geography.GEO_NAME)=[Forms]![Form1]![Cb_geography]));

อธิบายคือจากการที่เราสั่งให้ภูมิภาคบันทึกเป็นชื่อนั้น > ในส่วนของจังหวัดเราจึงต้องไปสั่งเปลี่ยนรูปแบบค่าที่รับมาด้วยนะครับ

4
--> ขอไฟล์ของท่านมาดูได้หรือไม่ :question:

ท่านเอาไปใช้งานแนวไหนครับ
-> ใว้เพื่อใช้เพิ่มรายชื่อหน่วยงาน
-> ใว้เมื่อเลือกหน่วยงานแล้วกรองตัวเลือกออกมา เช่น กรมป่าไม้ > จังหวัด > อำเภอ > ตำบล > ที่อยู่ > ...

ลองแก้ตัวเลขในช่อง Bound Column หรือยังครับ


New ไฟล์ตัวอย่างที่ผมใช้เพิ่มชื่อที่อยู่ลูกค้า และเรียกมาดูครับ(ต้นฉบับผมเรียกมาใช้งาน)

5
คุณ Supanida ผู้กำเนิดกระทู้ > การทำการเบิกหลายรายการโดยที่เราทำการเลือกโดยเหมือนการติ๊กเลือกแล้วลิ้งค์ไปยังฟอร์มการเบิกค่ะ
จากกระทู้เดิมนั้นคือต้องการให้สามารถเลือกของหลายๆอย่างจากรายการในฟอร์ม1 > แล้วส่งรายการที่เลือกหลายๆอย่างนั้นไปยังฟอร์ม2เพื่อเบิก

กระทู้ใหม่นี้เพิ่มเติมมาคือ หน้ารายการในฟอร์ม1แทนที่จะเลื่อนรายการหานั้นสามารถทำกล่องค้นหาเพื่อค้นหาหลายๆอย่างในครั้งเดียวเช่น ปากกา,ดินสอ,.. ถ้ามีก็ให้แสดงแค่นี้ที่เหลืออย่างอื่นไม่ต้องแสดง จะได้กดเลือกและส่งไปยังฟอร์ม2เพื่อเบิกเป็นอันจบได้หรือไม่ & อย่างไร

ผมตีความประมาณนี้ถูกหรือไม่ถูกก็ชี้แจงมาเลยนะครับ จะได้ช่วยท่านได้อย่างเที่ยงตรงไม่งั้นจะกลายเป็นกระทู้ลอยแพ :sweat:

6
ถ้าคำนวนข้ามวันอย่างนี้คงต้องใส่วันที่เข้าไปด้วยนะครับ


ปล.ผมทำในคิวรี่ ทำไมสั่งคำนวนในเทเบิ้ลไม่ได้ครับนี่

7
นำไปใช้ การลงข้อมูล ชื่อ - ที่อยู่ลูกค้า ครับ

ไฟล์ตัวอย่างใช้ Combo box หลายตัว โดยทุกตัวมีความหมายเหมือนกันเพียงแค่เมื่อเลือกแล้วส่งค่ากลับไปยัง Combo box อื่นๆ เอาไปศึกษาแนวทางการนำไปใช้ดูครับ :yuush:
โค๊ด: [Select]
Private Sub Cus_ID_Click()
        Cus_Tax_ID.Value = Cus_ID.Column(9)
        Cus_Name.Value = Cus_ID.Column(1)
        Cus_addess.Value = Cus_ID.Column(2) & "  " & Cus_ID.Column(3) & Cus_ID.Column(4) & "  " & Cus_ID.Column(5) & "  " & Cus_ID.Column(6) & Cus_ID.Column(7) & "  " & Cus_ID.Column(8) '& "."
End Sub

8
ห้อง MS Access / : Missing: Microsoft Excel 14.0 Object Library
« เมื่อ: 07 พ.ค. 62 , 13:38:39 »
vbforums link บอกแนวว่าเครื่องนั้นก็ต้องลง(หรือมี) Ms Excel ด้วยนะครับ

https://stackoverflow.com/questions/10730300/connect-references-toolsreferences-with-vba-code-macros link

9
งงปัญหาของคุณว่าใช้ตรงไหน-อย่างไรถึงใช้ไม่ได้ -->   @ เขียนคำถามให้เข้าใจ จะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและรวดเร็ว / สามารถอัพโหลดภาพ หรือไฟล์ตัวอย่างได้ที่"ตัวเลือกเพิ่มเติม..."


10
1. ProductIDs ของท่านคืออะไร
2. " [Product]![ProductName]" ลองชิดติดกัน > "[Product]![ProductName]"

สอบถามเรื่อง Dlookup ครับผม
[SOLVED] Default values using DLookup - Access World Forums link

11
ขึ้น compile error:  expected: end of statement ครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับ(ต้องมีการเปิดฟอร์มมาเพื่อดึงข้อมูลก่อนการสั่งปริ้นหรือเปล่าครับ)


ที่มาบอกกล่าวนี้คือผมใช้วิธีสั่งปริ้นจากรีพอร์ตนะครับ โดยของผมมีการดึงค่าบางส่วนจากหน้าฟอร์มที่เปิดอยู่ด้วย
โค๊ด: [Select]
Private Sub PrintB_Click()
On Error GoTo Err_PrintB_Click

    T_total.Value = T_total_au.Value
    T_total_text.Value = T_BAHTTEXT_auto.Value
    DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord

    Dim stDocName As String

    stDocName = "R_Bill"      'ชื่อรีพอร์ตที่ต้องการให้สั่งปริ้น
    DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal

Exit_PrintB_Click:
    Exit Sub

Err_PrintB_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_PrintB_Click

End Sub


หรือตัวอย่างโค้ดฉบับย่อที่ผมใช้ปุ่มเดียวสั่งปริ้นรีพอร์ตหน้าต้นฉบับ,สำเนา ครับ
'สังให้เปิดรีพอร์ต "ชื่อรีพอร์ต" ,acNormal = สั่งปริ้นเลย / acPreview =เปิดหน้าแสดงตัวอย่าง
โค๊ด: [Select]
Private Sub Print_CusCopy_Click()
    Me.txtBilltype = "ต้นฉบับ"
    DoCmd.OpenReport "R_vaBill_meNameCus", acNormal 
    Me.txtBilltype = "> สำเนา <"
    DoCmd.OpenReport "R_vaBill_meNameCus", acNormal
End Sub

12
ที่ปุ่มคำนวนของท่านปิ่นณรงค์ใส่ +1ไปครับ
โค๊ด: [Select]
Me.totalDay = DateDiff("d", ([Forms]![TableReport]![BeginDate]), ([Forms]![TableReport]![EndDate]) + 1) & "  วัน"
ปล.ตอบมาแบบ...อ่านะครับ ไม่รู้ใช้คำตอบหรือแนวทางแก้ปัญหาจริงๆใหมช่วยชี้แจงมาด้วยนะครับ(จะได้แจ้งลบ --.--)

13
x \ y = จำนวนเต็มของ x / y
x Mod y = เศษเหลือจาก x / y เป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่างการนำไปใช้ (1วัน = 24ชั่วโมง = 1440นาที)

Text1 = 1500 นาที

Text2 = [Text1]\1440          = 1 วัน
Text3 = ([Text1]\60) Mod 24    = 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ จากตัวอย่างจะเป็นการปัดเศษนาทีทิ้งทั้งหมดครับ (59นาที=0ชม.)
มาแถม [Text1] Mod 60 = เศษนาทีที่เหลือ
แถม2 Text2 =[Text1]\1440 & " วัน " & ([Text1]\60) Mod 24 & " ชั่วโมง" = 1 วัน 1 ชั่วโมง

15
จากเดิมที่ -->
อ้างถึง
*ในเทเบิ้ล "JPMA" มีชื่อคอลัมน์ RGB ซึ่งมันเป็นชื่อซ้ำกับตัวแปลไปแก้เป็นชื่ออื่นซะเป็นอันจบครับ
เมื่อเรามีการแก้ชื่อคอลัมน์ไปนั้น ในฟอร์มที่มีการลิ้งเทเบิ้ลดังกล่าวจะต้องมาทำทีเป็นว่าสั่งลิ้งเทเบิ้ลนั้นใหม่/ที่กล่องข้อความที่มีการลิ้งคอลัมน์ก็เช่นกัน(แม้เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปอัตโนมัติแล้วแต่บางที่โปรแกรมมันเอ้อครับ)


ส่วนเรื่องแปลง RGB เป็น HEX แล้วมาใช้โค้ดแปลงกลับมาเป็น RGB อีกนั้นเพื่ออะไรครับ :question:
คือจะบอกว่าที่ท่านใช้ให้อ่าน RGB จากกล่องข้อความมาเลยนั่นล่ะใช้ได้แล้วครับ


ไฟล์ที่ผ่านการแก้ไขชื่อเทเบิ้ลเป็น cRGB และแก้หน้าฟอร์มแล้ว & เปิดใช้สคลิปอ่านค่าสี RGB ของท่านด้วย

16
*ในเทเบิ้ล "JPMA" มีชื่อคอลัมน์ RGB ซึ่งมันเป็นชื่อซ้ำกับตัวแปลไปแก้เป็นชื่ออื่นซะเป็นอันจบครับ

หน้า: [1] 2 3 4 ... 7