แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SakDa

หน้า: [1] 2 3
1
มีตารางเก็บค่า 1-xxx ตามคนยื่นฯ
สั่งเรียงข้อมูลตามราคาที่ยื่น / มีฟิลด์ราคายื่นลำดับต่ำสุดที่ / ผลเปิดซองออก เราก็หาทางใช้คำสั่งเรียงราคา แล้วก็ให้มันอัพเดทในตาราง ความคิดผมครับ...

2
เคยเห็นคำตอบแล้วว่า เป็นการจัดกลุ่มในรายงานที่ น่าจะบอร์ดสมัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น อ.สุภาพ ที่ จัดกลุ่มชื่อคน ตามตัวอักษร ตอนนี้อยากเอามาใช้ในบัญชีทำบุญ อยากให้มี กลุ่ม ก อยู่บนหัวกระดาษ แล้วมีชื่อ กาญจนา กระดาษ เกียรติ แก้วกาญ เป็นหมู่ๆ ทำนองนี้ครับ
ตอนนี้อยากได้คำตอบ หรือ ลิงก์คำตอบนั้นครับ

3
มีฟอร์มหลัก combo box เลือก รหัสงาน jobcode จาก A รหัสงานนี้คือกลุ่มไหนก็ใช้ร่วมกันได้

มีฟอร์มย่อย กรองข้อมูลรหัสงานตามฟอร์มหลัก จากคิวรี่ B
ทีนี่ 1 คนเรียน 2 กลุ่ม group ไม่อยากให้แสดงข้อมูลปนกันทั้งสองกลุ่ม อยากกรองกลุ่มที่เราต้องการพอ เช่น กลุ่ม1 กลุ่ม 2 .... ก็คลิกเลือก ตอนนี้ลองทำcombo box ตรงหัว sub form ก้็ไม่มีผล ลองลากย้ายมาในส่วนรายละเอียดก็ไม่มีผล ไม่ให้เห็นรอกรองข้อมูลตามกลุ่ม

4
มันขึ้นข้อผิดพลาดทั้งหมายเมื่อก่อนไม่รู้ ตอนนี้ขอติดตั้งเฉพาะแอคเซสอย่างเดียวครับ ต้องทำช้อตคัตไว้หน้าจอเลย...ขึ้นข้อความแปลกๆ ลงใหม่จบ แล้วฝังแอคเซสและอันอื่นๆ ที่น่าจะเชื่อมกันของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เรียกใช้จากในพีซี ครับ

5
https://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=1727&PagePosition=2

ประกาศค่าตัวแปร stWhere = "[Work order] Like '*'" ตรงกลางๆ ใน [  ] เป็นคำที่เอามาจากไหนครับ ภาพที่คนโพสต์นำมาประกอบไม่สามารถดูได้ ผมจะทำแบบ เลือกรหัสงาน เลือกกลุ่มที่ทำ และเลือกวันที่ที่เขาส่งงานมา เพื่อออกรายงานครับ

6
อยาก...บนบิลรายการสินค้าตอนนี้มีเพิ่มรหัสสินค้าคงสะดวกเปลี่ยนคืนสินค้า รอนานอยู่ถ้าต้องมีการบอกเลขบาร์โค้ด อยากให้เพื่อนโปรแกรมเมอร์แบ่งสัก 3 ตัวอักษร น่าจะง่ายต่อการใช้เลขโค้ดดังกล่าว แบ่งเป็น 3 3 3 4 ตอนยิงเข้ามันง่ายนะ ตอนออกพิมพ์ลงบนลัง บนบิลใบเสร็จ แยกวรรคให้หน่อย รวมถึงเลขชิปปิ้งด้วย ไม่วรรคก็ขอขีดเส้นใต้แบบเว้นก็ได้ ดำหนาเป็นช่วงก็ได้ .....ตอนเราจะใช้เลขดังกล่าวเราไม่มีบาร์ ไม่มีเครื่องยิง ประโยชน์เยอะ จนท พัสดุ ก็ต้องใช้บาร์ คนขายของก็ใช้เลขบาร์ แคชเชียร์ยิงบาร์ไม่ถึงก็ต้องบอกบาร์ ไร้สายก็ไม่มี คอยนาน เผื่ออาจารย์ พี่ๆในนี้อยู่แวดวงชิปปิ้ง เขียนโปรแกรมขาย เขียนให้คนในองค์กร ขอวรรคบนรายงาน

7
google ค้น is null isnull iif อ่านแป้บ ทำความเข้าใจ เดี๋ยวก็ได้

8
เราสั่งให้มันตรวจตรงวันเกิดก่อนว่าถ้าว่างไม่ต้องใช้สูตร iif aฟิลด์วันเกิด =is null="",สูตรคำนวณอายุ

9
ยื่นชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ภงด3 53 แบบร้านเดียวกันแล้วแต่จดทะเบียนเป็นบริษัท อันนี้เป็น หจก อันนี้ไม่ต้องเสีย 7% ตอนนั้นผมทำก็สแกนเอกสารสรรพากรเลย ตอนคำนวณก็ ทำไปทำสูตรในตารางดี แล้วค่อยส่งออกมาพิมพ์

10
อยากทำไมโครซอฟท์ออนไลน์ เหมือนพวกเวิร์ด เอ็กเซล มีตัวไหนที่ใช้ทำนองนี้ได้ไหมครับ ผมดูแอฟของไมโครซอฟท์ไม่พบมีชื่อ Microsoft access แต่มี Visio PowerPoint ทำนองนี้

11
ทำคิวรี่ขึ้นมาใหม่ เอาของที่เขาให้คำตอบข้างบน เลือกตาราง/คิวรี่ เลือกชื่อคิวรี แล้วก็สั่ง sum ในคิวรี่ที่สองที่สร้างขึ้นใหม่

12
โพสต์นี้เกือบจะเป็นเลขที่สำหรับห้องได้แล้วครับ อ.สันติสุข แวะมาอีกครั้งครับ
ใช้ตารางและชนิดของฟิลด์ตามโพสต์นี้ แต่ขอเป็น ขึ้นห้องใหม่รันเลข 1 จนถึง x ของคนสุดท้ายห้องนั้น...
ทำเลขที่ได้สบายเลยครับ ตอนนี้ใช้วิธี คัดลอกจาก Excel มาวางในตาราง

13
TRANSFORM Sum(tbl_score100.scoreNet) AS SumOfscoreNet
SELECT tbl_score100.class, tbl_score100.room, tbl_score100.roomNo, Sum(tbl_score100.scoreGet) AS [Total Of scoreGet]
FROM tbl_score100
GROUP BY tbl_score100.class, tbl_score100.room, tbl_score100.roomNo
PIVOT tbl_score100.scoreZone;

น่าจะโอเค แล้วครับ

14
ทำบนมือถือ มีฟิลด์ classม roomห้อง roomnoเลขที่  studCodeรหัส นร. scoreZoneช่วงที่เก็บคะแนนมี4ช่วง 1ก่อน 2กลางภาค 3หลัง 4ปลายภาค   scoreGet คะแนนที่ได้ใน 4 ช่วง // อยากให้คิวรี่แสดงข้อมูล เป็นคอลัมน์เป็น
class room roomno code scoreZone ตรงใต้หัวข้อscoreZone อยากให้แสดงคะแนน scoreGet ครับ
class room roomno code     scoreZone
-6-——9-——-45——02689-—20-—15-18-5.6
พรุ่งนี้ผมจะเปิดคอมฯที่ทำงานแล้วแนบไฟล์ - ผมลองเปลี่ยนตอนทำคิวรี่แนว row column value แล้วไม่ตรงกับที่ต้องการสักที ขอบคุณล่วงหน้าครับ

15
ตัวอย่างงานที่กำลังทำ เอ็กเซล กับ โปรแกรมวาดภาพ

16
มีตัวอย่างการถอดวิธีคำนวณ ไม่มี vba ผมจะหามาสนับสนุนต่อไป

หน้า: [1] 2 3