แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nonc31

หน้า: [1] 2 3 4 ... 9
2
สั่ง "พิมพ์" ออกด้วยไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ของโปรแกรม Snagit   :cool: :cool: :cool: :cool:

3
ไม่รู้ใช่ป่าวแบบนี้

4
Private Sub Command13_Click()
On Error Resume Next
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rptSugarOrder", _
acFormatPDF, ""
End Sub

5
Private Sub Command0_Click()
    If Len([TEL TU(P)]) > 0 Then t1 = 1
    If Len([TEL TU(O)]) > 0 Then t2 = 1
    If Len([TEL TU(R)]) > 0 Then t3 = 1
    If Len([TEL TM]) > 0 Then t4 = 1
    If Len([TEL TO]) > 0 Then t5 = 1
    If Len([TEL TOI]) > 0 Then t6 = 1
   
    If t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 >= 3 Then
        MsgBox "มีการติดต่อ " & t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 & " แล้ว", vbExclamation, "แจ้ง"
    End If
End Sub

6
ใช้ Not in โค๊ดก็สั้นลงได้นิดนึง
=IIf([txtresident]=[tb_resident] And [txtresident] Not In("1","4","16","19","2","20","24","25","26","27"),"Individual","Archrive")

7
ตัวอย่าง  แกะ/ดัดแปลง ดูครับ  https://www.thai-access.com/index.php?topic=1494.0

8
ไม่รู้ว่ามีฟังชั่นของ Access ในตัวมันเองหรือป่าว  แต่ทำฟังชั่นใช้เองก็ O ยุนะครับ  :cool: :cool: :cool: :cool:

9
ใช้โค๊ด Loopๆๆ  แกะดูนะครับ  ดูงงๆ หน่อย ผมก็ลอกมา  :shout: :shout: :shout: :shout: :shout:

10
ต้องลองทำเครื่องอื่นๆ ดูด้วยครับ เพราะบางที่ระบบของวินโดว์ อาจมีปัญหากับ ODBC
และ Access 64บิต การเชื่อมต่อ ก็ต้องใช้ ODBC 64บิต ด้วย

11
ห้อง MS Access / : รบกวนสอบถามครับ
« เมื่อ: 21 มี.ค. 66 , 22:27:07 »
น่าจะแบบนี้  ดูวุ่นวายหน่อย เพราะผมก็ดำน้ำมา  :shout: :shout: :shout: :shout:

12
ก็ลบ  [ชื่อนามสกุล]  ออก
ไม่ก็...เพิ่มฟิลด์ ชนิดตัวเลข ไว้เก็บค่าความถี่

If [ความถี่]<2 Then
  MsgBox [ชื่อนามสกุล] & "     มีการติดต่อภายในวันนี้แล้ว กรุณาติดต่ออีกครั้งในวันถัดไป", vbCritical, "แจ้งเตือน!!! ความถี่ในการติด่อลูกหนี้"
  [ความถี่]=[ความถี่]+1
else
  MsgBox "มีการติดต่อภายในวันนี้แล้ว กรุณาติดต่ออีกครั้งในวันถัดไป", vbCritical, "แจ้งเตือน!!! ความถี่ในการติด่อลูกหนี้"
End If

13
IIf(Len(Replace([txtsticker]," ",""))=13,Left(Replace([txtsticker]," ",""),12),Left(Replace([txtsticker]," ",""),10))

14
ทั้ง 2 ค่า ABCDEFGHIJKLM  และ  ABCDEFGHIJ  M  มีความยาว  13 ตัวอักษรเท่ากัน  แต่อันนึงอยากตัดเอา 12 ตัวอักษร   อีกอันอยากได้  10 ตัวอักษร  ใช้เงื่อนไขอะไรดี มาแยกแยะให้มันแตกต่างกันน้อ   :cool: :cool: :cool:  ใช้ Instr([txtsticker]," ") หาตำแหน่งช่องว่าง แล้วใช้ Mid()เข้ามาช่วย ถ้าเกิดว่ามัน เป็น AB  CDEFGHIJM จะทำไงล่ะ
หรือจะ Replace([txtsticker]," ","") ลบช่องว่างก่อนดี ลบเสร็จความยาวก็จะหายไป 2 ตัว พอทำ =IIf(Len([txtsticker])=13,Left([txtsticker],12),Left([txtsticker],10))

15
กด shift ค้าง+เปิดโปรแกรม  ถ้าเข้าถึงได้  ก็ลองทำการซ่อมแซมฐานข้อมูลดูครับ

16
ห้อง MS Access / : ต้องใช้ query อย่างไงครับ
« เมื่อ: 01 มี.ค. 66 , 22:50:51 »
table สิครับ  แกะตัวอย่างดูครับ

หน้า: [1] 2 3 4 ... 9