สมัครสมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nonc31

หน้า: [1] 2 3 4 5
1
ทำคล้ายวันลา อาศัยฟอร์มและคิวรี่ร่วมกัน  https://www.thai-access.com/index.php?action=dlattach;topic=775.0;attach=705

2
ลองใช้ =cstr([ฟิลด์])

3
ห้อง MS Access / : Access Message Box ไม่ขึ้น
« เมื่อ: 15 พ.ย. 62 , 11:11:43 »
ผมทดสอบดูแล้ว ผ่านนะครับ พิมพ์ตัวเลขแล้วกด Enter มันก็เตือนเลย  :question: :question: :question:

4
ห้อง MS Access / : Access Message Box ไม่ขึ้น
« เมื่อ: 15 พ.ย. 62 , 10:25:55 »
Report อาจมากกว่าหรือเท่ากับ5 มั๊งครับ

หรือ ให้เปลี่ยนชื่อตัวแปร Report เป็นชื่ออื่นดูครับ เช่น Reportx

5
คงประมาณนี้ คร่าวๆ

6
เครื่องหมาย  %  น่าจะเปลี่ยนเป็น  *  แทนครับ

7
ต้องรีบใช้ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นระบบสนับสนุนการพัฒนา เหมือนหลายๆ ค่าย
...ต้องทำให้เสพติดก่อน แล้วค่อยเก็บตังค์เวอร์ชั่นต่อไป  :cool: :love: :grin:

8
ห้อง MS Access / : access 2003 to windows 10 64 bit
« เมื่อ: 04 พ.ย. 62 , 08:47:45 »
Control Panel > Region >Formate ต้องเป็น Thai (Thailand) Currnet language ต้องเป็น Thai (Thailand)

Option Compare Database
      Private Const LOCALE_SSHORTDATE = &H1F
      Private Const WM_SETTINGCHANGE = &H1A
      Private Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
#If VBA7 Then
      Private Declare PtrSafe Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "SetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean
      Private Declare PtrSafe Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
      Private Declare PtrSafe Function GetSystemDefaultLCID Lib "kernel32" () As Long
#Else
      Private Declare Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "SetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean
      Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
      Private Declare Function GetSystemDefaultLCID Lib "kernel32" () As Long
#End If
     
Function setdate() 'ใช้เปลี่ยนรูปแบบวันที่
    Dim dwLCID As Long
            dwLCID = GetSystemDefaultLCID()
           
        If SetLocaleInfo(dwLCID, LOCALE_SSHORTDATE, "dd/MM/yyyy") = False Then
            MsgBox "รูปแบบวันที่ไม่ใช่ dd/MM/yyyy", vbCritical, "Error"
        End If
            PostMessage HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0, 0
End Function

กระทู้ถามว่าไงเนี๊ย   :shout: :shout: :shout:

9
น่าจะเป็นที่วินโดว์ครับ แจกจ่าย Library ไม่เพียงพอ หรือ ไม่ได้

10
Me.QU_No = "QU" & Right([txtDateTH], 2) & Right("00" & DMax("[QU_No]", "[T_Quot v7]", "Left([QU_No],4) = 'QU'") & Right([txtDateTH], 2) + 1, 2)

แค่ใส่เครื่องหมายผิดที่ครับ

11
ห้อง MS Access / : สลับตำแหน่งText ในQuery
« เมื่อ: 29 ต.ค. 62 , 11:06:11 »

12
กำหนดค่าเริ่ม ในคุณสมบัติเป็น  False  ห้ามปล่อยว่างไว้

13
สร้างแบบสอบถาม ชนิดผนวก  เอาตารางวันจันทร์ ผนวกเข้า ตารางมกรา  ก่อนครับ

14
เท่าที่ดู  ตาราง "รายการซื้อ"  ไม่ต้องทำหลายตารางก็ได้ครับ
ใช้เป็นตารางเดียว  แค่เพิ่มฟิลด์ "วันที่ซื้อ" เข้าไป
เวลาทำคิวรี่ ก็เอาฟิลด์วันที่นั้น มาแยกเอาครับ

15
ผมใช้ 2003 32บิต แต่รันบน 2013 64บิต  ก็ไม่ได้ convert
มีแปลงโค๊ด VBA บ้างนิดหน่อยตอนเรียกใช้ API ของวินโดว์

https://www.thai-access.com/index.php?topic=931.msg4308#new

16
Private Sub Form_Load()
  if datetime=date() then
    me.รหัสการติดตาม2.Locked=true
  else
    me.รหัสการติดตาม2.Locked=False
  end if
End Sub

อาจนำไปใช้กับ การเหตุการณ์ Focus ฟิลด์ก็ได้ครับ

หน้า: [1] 2 3 4 5