แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - naekkhung

หน้า: [1] 2 3
1
ห้อง MS Access / : Random ข้อมูล
« เมื่อ: 25 พ.ค. 64 , 18:15:29 »
ขอบคุณมากครับ  :miao:

2
ห้อง MS Access / : Random ข้อมูล
« เมื่อ: 24 พ.ค. 64 , 16:23:49 »
ข้อมูลตัวอย่างครับ

3
ห้อง MS Access / : Random ข้อมูล
« เมื่อ: 24 พ.ค. 64 , 11:54:30 »
ปุ่มก็ได้ครับ ขอถามเพิ่มครับแล้วถ้าเกิดผมมีเงื่้อนไขเพิ่ม กรณีผมมีฟิวส์ชื่อ monthly เก็บข้อมูลเดือน Jan-Dec และฟิวส์ sex เก็บเพศ ชาย หญิง ความต้องการคือให้กรองข้อมูลเฉพาะเดือน May เพศเลือก ชาย ให้เอาข้อมูล TCC มา Random เขียนแบบไหนครับ

4
ห้อง MS Access / Random ข้อมูล
« เมื่อ: 22 พ.ค. 64 , 09:36:24 »


ผมมี ฟิวส์ชื่อ TCC เก็บรหัสพนักงาน TCC001-TCC010 ความต้องการคืออยากให้ใน คิวรี่ Random ข้อมูลฟิวส์ TCC ตามตัวอย่างในรูปชื่อฟิวส์ TCC Randow ต้องเขียนในคิวรี่แบบไหนครับแล้วมันสามารถทำให้มันไม่ซ้่ำข้อมูลเดิมได้ไหม

5
ขอบคุณท่าน หนอนน้อย มากครับทำได้ตามเป้าเลย

6
ผมมีฟิวส์ชื่อ "วันนัดชำระ" จะทำยังไงไม่ให้ User ใส่วันที่ล่วงหน้าเกิน 30 วัน ที่หน้าฟอร์มครับ เช่น วันนี้วันที่ 19/03/20201 User จะใส่ข้อมูลได้แค่วันที่ 19/03/20201-17/04/2021 เท่านั้นถ้าใส่เกินให้โปรแกรมแจ้งเตือนว่าใส่วันที่เกิน

7
ผมไปฝั่ง Event ข้อมูลทั้งหมดแล้วกับไม่ยอมปิดแฮะ พอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับคุณ PNR

8
มีฟอร์มทั้งหมด 2 ฟอร์มชื่อ "collection","ข้อมูลทั้งหมด" ทั้ง 2 ฟอร์มพนักงานจะเปิดใช้พร้อมกัน
คำถามคือ ปัจจุบันผมใช้งานอยู่หน้าฟอร์ม collection และจะเปลี่ยนไปใช้หน้าฟอร์ม ข้อมูลทั้งหมด อยากให้ ฟอร์ม collection ปิดอัตโนมัติต้องทำยังไงครับ

9
ห้อง MS Access / : รวมฟิวส์ Text
« เมื่อ: 02 ก.ย. 63 , 08:53:40 »
ขอบคุณมากๆเลยครับ แต่ตอนนี้ถ้าเกิด text1 เราไม่ต้องการกรอกข้อมูล แต่ตอนรวม มันจะมีค่าเว้นวรรคมาด้วย ถ้าเราไม่ต้องการทำยังไงครับ

10
ห้อง MS Access / : รวมฟิวส์ Text
« เมื่อ: 31 ส.ค. 63 , 15:37:57 »
ขอบคุณครับมากครับ

11
ห้อง MS Access / รวมฟิวส์ Text
« เมื่อ: 31 ส.ค. 63 , 14:05:21 »

จากรูปจะมี text 4 ตัว
1.Description
2.เบอร์โทร
3.รายงานการติดตาม
4.Total คือเอา 1-3 มารวมกัน
คำถามคือตอนนี้ text รายงานการติดตาม เวลาพิมม์ข้อมูลลงไป ผมอยากให้มัน Update ที่ช่อง Total ทันที ตอนนี้ผมใช้เงื่อนไข After Update อยุ่คือว่ามันต้องคีย์ข้อมูลเสร็จแล้วถึงจะ Update ต้องเขียนแบบไหนครับ12
ผมทำได้แล้วครับ แต่ติดตรงที่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเคสที่สองเงื่อนไขมันไม่ยอมทำงานไม่รู้ติดตรงไหน ผมแนบไฟล์มาด้วยครับ

13
Private Sub Mycheck()
Dim IntCount As String
If Not IsNull(Me.dtDate) And Not IsNull(Me.cbresult) Then
Me.Dirty = False
IntCount = Nz(DLookup("CountResult", "QryCheckDate", "result ='" & cbresult & "' and Ondate = '" & CStr(Format(Forms!mainform!SubForm!dtDate, "DD/MM/YYYY")) & "'"), 0)

If cbresult = "RPP" And IntCount > 1 Then
MsgBox "วันนี้คุณไม่สามารถลงได้อีก!!!!", vbInformation, "ตรวจเช็ค"
Me.cbresult = Null
Me.cbresult.SetFocus

ElseIf cbresult = "PD" And IntCount > 1 Then
MsgBox "วันนี้คุณไม่สามารถลงได้อีก!!!!", vbInformation, "ตรวจเช็ค"
Me.cbresult = Null
Me.cbresult.SetFocus

ElseIf cbresult = "BRK" And IntCount > 1 Then
MsgBox "วันนี้คุณไม่สามารถลงได้อีก!!!!", vbInformation, "ตรวจเช็ค"
Me.cbresult = Null
Me.cbresult.SetFocus
End If
End If
End Sub

ต้องไปใส่ Event ส่วนไหนหรอครับ


14
ขอบคุณครับ ตั้งตารอเลยครับ

15
ผมมี subform ชื่อ collection มี combobox ชื่อ result_code โดยจะมีตัวเลือกหลายตัวเลือก กรณีที่พนักงานบันทึกข้อมูลภายในวันแล้วและเลือกตัวเลือก RPP PD BRK แล้วจะไม่สามารถลง RPP PD BRK ซ้ำได้ภายในวันได้อีก แต่ถ้าเป็นตัวเลือกอื่นสามารถเลือกลงซ้ำได้


16
ขอบคุณมากๆครับผมทำได้ละครับ

หน้า: [1] 2 3