แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: [1] 2 3 4 ... 9
1
กลายเป็น print all page บางครั้งก็กลายเป็น print from  ครับ ไม่ทราบว่า DoCmd.PrintOut , , , , 2     เครื่องหมาย ,  ต้องมีการเคาะห่างกันกี่เคาะหรือเปล่า

2
Private Sub Command202_Click()
   Dim Filename As String
Dim Filename1 As String
Dim FilePath As String
  DoCmd.SetWarnings False
    Me.Refresh
    Dim sql As String
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_ขายสินค้า]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "d:\bills-suzu\RE\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_ขายสินค้า]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename1 = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " c"
    FilePath = "d:\bills-suzu\RE\" & Filename1 & ".pdf"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "สำเนาใบเสร็จรับเงิน", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 2
Command202_DblClick_Exit:
    Exit Sub
Command202_DblClick_Err:
    MsgBox Error$
    Resume Command202_DblClick_Exit
End Sub

3
access runtime มีอยู่ Ms 0ffice ทุกแผ่นหรือ?  หรือต้องเป็น tools kit

4
ที่เครื่อง client ไม่ต้องลงโปรแกรม MS access ลงเฉพาะ access runtime เท่าน้ันหรือครับ  ตัว UI? ได้มาจากไหนครับ อยากทำการแชร์ database แต่ไม่เคยทำ

5
หลายๆฟอร์มทำตามท่ อจ แนะนำ  แต่ทำไมใช้กับ 2 ฟอร์มนี้ไม่ได้ครับ

6
Private Sub Text185_GotFocus()
If Me.shop_id = "" Then
    MsgBox "ป้อนข้อมูล สาขา ก่อนนะ"
    Me.shop_id.SetFocus
    End If
End Sub
*********ขึ้น  error "Compile error: Method or data member not  found" ครับ**************
shop_id  (name=txt_shop_id  control source=shop_id   และ ฟิลด์ฉัดไป  name=text185   control source=voucher_s_id)

7
จะป้อนข้อมูลในฟอร์ม สมมติมี ฟิลด์ที่1ชื่อ shop   และฟิลด์ที่ 2 ชื่อ  bill_no  ต้องการบังคับให้การป้อนข้อมูลทุกครั้ง ต้องผ่านการคีย์ข้อมูลที่ ฟิลด์_shop ให้เสร็จก่อน จึงไปฟิลด์ bill_no 

8
ทำใหม่อีกไฟล์ ก็ไม่ได้ ขอคำแนะนำหลักการ งง?ตรง caption หรือ control source หรือ ชื่อ mainฟอร์ม หรือ sub ฟอร์ม

9
ได้แล้วครับไม่รู้ อจ แก้ไขตรงไหนบ้าง ใช้ฟอร์มผมก็ยังมี  "error 438"  ขอบพระคุณ

10
ขอส่งไฟล์ใหม่

11
ทำแล้ว  ขึ้น error ตามรูป ครับ


12
เอา code นี้ไปวางที่field voucher_s_id ในฟอร์มค้างชำระ Frm01 ใช่หรือไม่ครับ อจ.

14
ฟิลด์ที่ 1 คือ table ที่ได้จาก query ของ table ชื่อฟิลด์ว่า voucher_s_id
และฟิลด์ที่ 2  คือฟิลด์ voucher_s_id   ที่รองรับการเลือกชำระ

15
จะทำได้อย่างไร เมื่อฟอร์มการชำระหนี้  มีการแสดงส่วนบิลที่ค้างชำระ เมื่อต้องการตัดบิลใบไหน ให้ clickที่ฟิลด์อินวอยซ์ แล้วไปปรากฏที่ table ของฟอร์มเก็บบิลที่ชำระ16
ต้องการให้ printout ทางเครืองพิมพ์ ต้นฉบับ=1 แผ่น   สำเนา=2 ฉบับ แต่ code นี้ กลายเป็น ต้นฉบับ=2  สำเนา=1 ฉบับ  ผิดตรงไหนไม่ทราบ
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_????????????]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "d:\bills-stmitsu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับขาย-ต้นฉบับ", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับขาย-ต้นฉบับ", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_บันทึกการขาย]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename1 = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " c"
    FilePath = "d:\bills-stmitsu\INV\" & Filename1 & ".pdf"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับขาย-สำเนา", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 2
Command285_DblClick_Exit:
    Exit Sub

หน้า: [1] 2 3 4 ... 9