แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: [1] 2 3 4 ... 12
1
แก้ตามที่ท่านแนะนำก็ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  แต่รายการเครื่องดูดฝุ่น hitachi ทำไมยังผิดอยู่ครับ จริง ๅ 106.85+4893.15=5000  แต่ทำไม= 5001.74  (เครื่องดูดฝุ่น อายุใช้งาน 5 ปี ครับในงวดปี 62 ค่าเสื่อมในงวดจึง =106.85+4893.15  ผิดกับรายการอื่น ที่อายุการใช้งานเกินงวด 62 เช่น คอมพิวเตอร์ทั้งชุด  จึงมีค่า =1000+3484.93 ซึ่งถูกต้องแล้ว)
เรียน อจ ช่วยพิจาณาหาสาเหตุทีครับ  ขอบพระคุณอย่างสูงจริงๆๆครับ 

2
ตัวอย่างครับ ประกอบกระทู้

3
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 29 ก.ค. 63 , 19:49:57 »
มูลค่าต้นงวด: Format(CDec(([book_vul]-[ค่าเสื่อมต้นงวด]),"0.00"))  ทำไมได้ผลลัพธ์ " 0" ทั้งหมด ครับ

4
ตัวแปร
ค่าเสื่อมสะสม=IIf([status]=-1,0,IIf(([limit_date]<[end_date]),([ค่าเสื่อมต้นงวด]+[ค่าเสื่อมงวดนี้]-1),([ค่าเสื่อมต้นงวด]+[ค่าเสื่อมงวดนี้])))
status   (-1   =ทรัพย์สินอยู่ระหว่างก่อสร้าง  0  =ทรัพย์สินเสร็จ  พร้อมใช้งาน)
limit_date  วันที่หมดอายุการใช้งาน(นับจากวันที่ซื้อ +อายุการใช้งานทรัพย์ ในตัวอย่าง 5 ปี)
end_date  วันที่ออกรายงาน(ในที่นี้ คือ 31/12/62)
ในเงือนไข 
    1 ถ้าทรัพย์สินยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทรัพย์สินรายการนั้นจะคงมูลค่าไว้ จนกว่าสร้างเสร็จ
      ในรายงาน จึงมีค่า " 0 "
    2 มี 3 เงื่อนไข  คือ  ค่าเสื่อมในงวด หามากจาก (ถ้าทรัพย์สินหมดอายุใช้งานในงวด ค่าเสื่อมในงวด เท่ากับ
        วันในงวด คูณ ค่าเสื่อมทรัพย์สินต่อวัน(depree_day) แต่ถ้าคำนวณแล้ว ได้มากกว่า มูลค่า
        ทรัพย์สินคงเหลือยกมา น้อยกว่า  ให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ
         แต่ถ้าทรัพย์สินใด  หมดอายุตั้งแต่  งวดก่อน  ค่าเสื่อมในงวดจะเท่ากับ "0"
    3 ถ้าทรัพย์สินใดหมดอายุการใช้งาน ให้คงมูลค่าทรัพย์สินไว้ " 1 "  และค่าเสื่อมสะสมทั้งหมดจะถูกหัก "1"
       ทรัพย์สินอื่นที่ยังมีอายุการใช้ในงวดรายงาน  หรือรายงานงวดต่อๆๆไป  ค่าเสื่อมในงวดคำนวณตามปกติ
       สิ่งที่ส่งมาในกระทู้ ยังผิดตรงที่ว่า ค่าเสื่อมสะสมของทรัพย์สินถูกหัก "1" ทุกรายการ ซึ่งรายการที่ยังมีอายุ
     การใช้งานจึง " ผิด "

5
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 29 ก.ค. 63 , 17:27:03 »
ผมใช้ Round ผลลัพธ์ไม่ถูกทั้งหมด อย่างที่ท่านว่า  ก็นึกว่าเป็นเรื่องทศนิยมยาวไป ตัดเหลือ 2 ตำแหน่ง   คงต้องไปแก้เป็น CDec(format(n,"0.00"))  แล้วคงแก้ type field table   เพราะใช้ number/double  กำหนด format/decimal  เป็น standard/decimal มาตลอด  ขอบพระคุณมากครับ

6

รายงานค่าเสื่อม ณ 31/12/62
1 ค่าเสื่อมสะสม  ถ้าทรัพย์สินไหนตัดค่าเสื่อมครบแล้ว จะคงมูลค่าปลายงวด ไว้ "1" และค่าเสื่อมสะสมจะหักออก "1"
2 ค่าเสื่อมสะสม เป็นทรัพย์สินที่ยังมีอายุการใช้งาน เกิน 31/12/62 มูลค่าปลายงวด ยังไม่ต้องสำรองไว้ 1  และค่าเสื่อมสะสมก็ไม่ต้องหัก 1

7
ตอบกระทู้ตัวเอง ได้ข้อคิดจากเวปบอร์ดนี้ครับ แก้ปัญหาที่ติดคือ ใช้ ฟังก์ชั่น  Round([x],2) 

8
จากกระทู้ที่แล้ว ที่มาของตัวเลข
 มูลค่าต้นงวด: Nz([book_vul]-[ค่าเสื่อมต้นงวด])
ค่าเสื่อมต้นงวด: Nz(IIf([status]=0,IIf(([วันต้นงวด]-[term_day])>0,([book_vul]),([วันต้นงวด]*[depree_day])),"0"))
วันต้นงวด: DateDiff("d",[date_buy],[befor_end_date])-1
มูลค่าคงเหลือ  : Nz(IIf([book_vul]-([ค่าเสื่อมต้นงวด]+[ค่าเสื่อมงวดนี้])=0,1,([book_vul]-([ค่าเสื่อมต้นงวด]+[ค่าเสื่อมงวดนี้]))))
จะมีฟังก์ชั่นอะไรมาครอบตัวเลขของผลลัพธ์นี้ให้มีทศนิยม เหลือ 2 ตำแหน่งได้บ้างครับ

9
เรียน อจ ช่วยพิจารณาปัญหาครับ
ค่าเสื่อมต้นงวด: Nz(IIf([status]=0,IIf(([วันต้นงวด]-[term_day])>0,([book_vul]),([วันต้นงวด]*[depree_day])),"0"))
ทำไมฟิลด์พวกนี้มีจุดทศนิยมมากมาย ใน properties sheet มีแต่ format   ไม่มีdecimal  แปลกๆๆครับ
และบรรทัดถัดไปของ ฟิลด์มูลค่าต้นงวด มูลค่าคงเหลือ ขึ้น error  ไม่รู้สาเหตุ

10
โปรแกรมน่าใช้งานจังครับ

11
โหลดใหม่แล้ว ถามหารหัส ใส่รหัสที่ให้ก็ไม่ได้ครับใช่  "123456" หรือ?

12
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 26 ก.ค. 63 , 15:39:17 »
แก้ไขเรื่องตัวเลข สร้าง reportได้แล้ว ติดปัญหาเรื่อง ทศนิยม มีปัญหาเรื่องบางฟิลด์ ตัดทศนิยมเหลือ 2 ตำแหน่งไม่ได้  ไม่รู้เป็นสาเหตุใด

13
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 25 ก.ค. 63 , 14:19:57 »
หาจำนวนวัน(31/12/61)ในคิวรี่    โดย ใช้ วันที่ ลบ วันที่ ผลลัพท์ error   แต่ถ้าวันที่ เดี่ยวๆๆ ได้ ไม่รู้ต้องใช้นิพจน์?

14
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 24 ก.ค. 63 , 13:06:17 »
ในคิวรี่ ฟิลด์ depree_acc_bal ค่าเสื่อมสะสม ได้ทำ expression ว่า ถ้าคำนวณจำนวนวัน date_age มาจาก date_buy ถึงวันที่ิิออกรายงาน(คือสิ้นปี)   มากกว่าจำนวนอายุการใช้งาน(asset_term)*365 ค่าของ date_age=0 
ซึ่งรายงานผมจึงผิดครับ  เช่น ถ้าหม้อแปลงไฟฟ้า วันที่ซื้อมา  18/02/56 รายงานผมค่า "เสื่อมงวดนี้"  เป็น 0 ถ้าออกรายงาน วันที่ 31 ธค 61 ที่ถูกต้อง ยังมีจำนวนวัน 49 วัน เหลืออยู่ในปี 2561   ยอดที่ถูก จึงต้องเท่ากับ  [depree_day]*49 =7527.85 ครับ
****จะเขียน expression อย่างไร เพือ หาจำนวน จากวันที่ 1 มค ถึงวันที่ 18 กพ ? เท่ากับกี่ วัน

15
โหลดแล้ว เปิดการเข้ารหัสไม่ได้ครับ

16
ห้อง MS Access / รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 24 ก.ค. 63 , 09:07:30 »

A  ยอดผลลัพธ์ จากตาราง เมื่อเกินอายุใช้งานมีค่า =1
B  หาผลรวม ไม่ได้ ???????

หน้า: [1] 2 3 4 ... 12