แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Surapong J Noom

หน้า: [1]
1
ผมลองสร้าง combo box เพื่อใช้หาที่อยู่ลูกค้า บน main form สามารถหาเจอได้ปกติ ด้วยคำสั่งดังนี้
    ' Find the record that matches the control.
    Me.RecordsetClone.FindFirst "[CUSTOMER] = '" & Me![Combo60] & "'"
    Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

และได้สร้าง  text box เพื่อหาชื่อลูกค้าที่มีคำที่ต้องการ แสดงลงใน SubForm เพื่อสะดวกในการค้นหา
พอ click ที่ SubForm เพื่อให้ main form แสดงที่อยู่ ด้วยคำสั่งเดียวกัน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
    Me.RecordsetClone.FindFirst "[CUSTOMER] = '" & Me![txtbox] & "'"
    Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

ขอคำแนะนำด้วยครับ

2
ขอบคุณ คุณปิ่นณรงค์มากครับทำได้แล้วครับ

3
Date              time           name
01/01/2018    08:00   สมชาย
01/01/2018    07:10   บุญชัย
01/01/2018    08:20   เมธี
02/01/2018    08:00   สมชาย
02/01/2018    07:10   บุญชัย

ผมทดลองทำตามนี้

SELECT data.date, Min(data.time) AS MinOftime
FROM data
GROUP BY data.Datadate;

ผลที่ได้ทราบว่า วันไหน เวลาไหนเช้าสุด แต่ไม่ทราบว่าใคร
แต่พอเพิ่ม ใครเข้าใช้

SELECT data.date, Min(data.time) AS MinOftime, data.name
FROM data
GROUP BY data.Datadate, data.name;

ผลออกมาทุกเลย
รบกวนแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ

หน้า: [1]