แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - apirak

หน้า: [1] 2
1
Dim db As Database
Dim DBrs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb
Set DBrs = db.OpenRecordset("ชื่อตาราง")

DBrs.AddNew
DBrs![Field] = ชื่อCombobox1.Value
DBrs![Field] = ชื่อCombobox2.Value
DBrs![Field] = ชื่อCombobox3.Value

DBrs.Update

อันนี้ฟอร์มบันทึกแบบ Unbound ถ้าเป็นแบบ Bound ก็ดึง Record Source ได้เลยครับ


2
On Error GoTo Err_cmdDelete_Click

  DoCmd.SetWarnings False
  If MsgBox("ยืนยันลบข้อมูล?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "ลบข้อมูล?") = vbYes Then
    DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
  End If

Exit_cmdDelete_Click:

  DoCmd.SetWarnings True
  Exit Sub

Err_cmdDelete_Click:

  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_cmdDelete_Click


ลองดูก่อนนะครับ

3
ลองเช็ค Event ของฟอร์มเมื่อเปิดได้ไปกำหนดเป็น Maximize ของฟอร์มหรือเปล่าครับ

4
1.สร้างShortcutโปรแกรมaccess
2.คล๊กขวาที่Shortcut เลือก Properties
3.Run เลือก Minimized

โปรแกรมaccessของเรา
ตั้งค่าโปรแกรม
Option > Current Database

Display Form เลือกฟอร์มที่เราต้องการให้แสดง

5
การ Linked table ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มอะไรได้ ต้องไปแก้ที่ไฟล์excelข้างนอกเท่านั้นครับ

6
1st_Vaccined = DLookUp("1st_Vaccined","TblVaccine","Code = '" &
โค๊ด: [Select]
& "'")

ต้องมี = แล้วตามด้วยDLookup ครับ

7
1st_Vaccined: DLookUp("1st_Vaccined","TblVaccine","Code = '" & [ลองตรวจสอบชื่อTextboxจุดนี้ว่าชื่อถูกต้องหรือเปล่า] & "'")

8
ใช้คิวรี่ Criteria เลขที่สั่งซื้อไปที่ฟอร์ม  [Forms]![ชื่อฟอร์ม]![เลขที่สั่งซื้อ] เวลาพิมพ์รายงานสามารถกรองเลขที่บิลนั้นได้เลยครับ ไม่ว่าเลขที่บิลนั้นจะมีกี่รายการก็ตามครับ....ถ้าผิดพลาดอะไรไปต้องขอภัยด้วยนะครับ

9
Private Sub Command4_Click()
Dim db As Database
Dim DBrs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb
Set DBrs = db.OpenRecordset("tbl_test") 'ชื่อตารางที่ต้องการเก็บข้อมูล

DBrs.AddNew
DBrs![DateTime] = txtDateTime.Value   'ชื่อฟิวส์ที่ตาราง และชื่อtext box ที่ฟอร์ม
DBrs![Status] = Check5.Value   'ชื่อฟิวส์ที่ตาราง และชื่อtext box ที่ฟอร์ม

DBrs.Update

'เคลียร์ข้อมูล

Me.txtDateTime = ""
Me.Check5 = ""
End Sub


น่าจะประมาณนี้ครับ ไม่แน่ใจตรงความต้องการหรือเปล่าครับ

10
นำเข้าข้อมูลจาก Excel ลองสร้างปุ่มที่ฟอร์มแล้วรันดูครับ

Private Sub ImportExcel_Click()
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel12Xml, "ชื่อตาราง", selectFile, True
    MsgBox "นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว", vbInformation, "แจ้งให้ทราบ"
    DoCmd.SetWarnings True
End Sub

11
ข้อมูลใน Excel ถ้ามีการเพิ่มหรือลบจะมีผลกับตารางใน Access ทันที ไม่รู้ใช่ความต้องการแบบนี้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยด้วยครับ

12
สามารถใช้วิธีการ link to the data source by creating a linked table ได้ครับ

เลือก
1.New Data Source
2.Form File > Excel13
ตามความคิดเห็นของผมนะครับ ผิดไปต้องขออภัยด้วยครับ

ควรมีเทเบิลที่เกี่ยวข้อง 3 เทเบิล

1.เทเบิลพนักงานที่ใช้รถ
2.เทเบิลประเภทรถ
3.เทเบิลรายละเอียดการใช้รถ

ทั้ง 3 ตารางสร้างความสัมพันธ์กัน แล้วใช้คิวรี่ในการดึงรายงานตามที่ต้องการได้เลยครับ


14
ลองแล้วครับอาจารย์..ใช้ได้ดีเลยครับ...ต่อไปดูผ่านมือถือจะสะดวกกับผู้ใช้งานยิ่งขึ้นไปอีกครับ..ขอบคุณครับ15
ขอมีส่วนร่วมด้วยครับ...ผมขอซื้อ Access 2010 The Missing Manual 1 เล่มครับ...ขอบคุณครับ

16
ถึงเจ้าของกระทู้ และสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านครับ

ผมไม่แน่ใจว่าใช่ความต้องการของเจ้าของกระทู้นี้หรือเปล่าครับ...เป็น Code ในคิวรี่ ที่อาจารย์ท่านหนึ่งทำใว้ในบอร์ดนี้ แต่ผมจำชื่อไม่ได้ครับ และผมใช้ในการทำสต็อกมากว่า 1 ปี การตัดสต็อกไม่มีความผิดพลาดเลยครับ ผมแนบไฟล์มาด้วยครับ ถ้าไม่ใช่ความต้องการตามหัวข้อกระทู้ต้องขออภัยด้วยครับ

ขอบคุณครับ
   

หน้า: [1] 2