สมัครสมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sjs

หน้า: [1]
1
ห้อง MS Access / : ป้องกันการ save ไฟล์, Copy
« เมื่อ: 04 ม.ค. 62 , 13:55:40 »
ใช้ PDF Pro ป้องกันการแก้ไข copy print ได้หมดครับ ทำใน PDF Pro

3
ลองดูไหมครับผมว่าของใหม่ก็ดีกว่าของเก่านะ  :cool:

4
 :smile: ผมเคยเจอเหมือนกันครับ ใช้ ms Office ไม่ได้บาง option ต้อง Uninstall Office365 ออก และอีกจุดที่ผมเอาออกตาม link ครับ

https://support.office.com/en-us/article/outlook-freezes-clicking-the-signature-button-c70b36c2-66ca-401c-ab45-f29a46495d02
link

5
 :sweat:
ลองอีกสักสักอย่างไหมครับ หรือลองแล้ว...

File > Access Options > Trust Center > Trust Center Settings > Trusted Locations > Add New Location
you may have to add a check to Allow Trusted Locations on my network

7
ขอเสริมนิดหนึงครับ ต่อจากโพสที่ตอบไว้ https://www.thai-access.com/index.php?topic=555.msg2436#msg2436

ผมก็เจอปัญหาเปลี่ยน windows ทำให้โปรแกรม error code vba ที่เขียนไว้พอมาแก้ตรงนี้เป็น thai โปรแกรมที่เขียนคำสั่ง vba ไว้ก็ทำงานได้ปกติ


8
ลองเช็ค Region ดูไหมครับ ตั้งค่าเป็นอะไรอยู่

9


นาฬิการแบบเข็มจาก MS Access ครับ

ต้องขออภัยผู้จัดทำผมโหลดมานานจำไม่ได้ครับ

10
ห้อง MS Access / : ยิงบาร์โค๊ตเพื่อค้นหา
« เมื่อ: 21 มิ.ย. 61 , 08:26:00 »
Private Sub Text0_KeyPress(KeyAscii As Integer)
                Me.Text0.Text = KeyAscii
End Sub

ลองจับค่าดู ตัวสุดท้าย  ถ้าได้เลข 13 ขึ้นมาก็จับเงื่อนไขนี้ครับว่าทำอะไรต่อ


11
เป็นตัวอย่างของอ.สุภาพ เขียนไว้ โปรแกรม MS Access  เสียงเรียกคิว

https://drive.google.com/file/d/1HQuSBEj0aaePrM-jpw-f64rqXSctLwTf/view?usp=sharing
link

12
ห้อง MS Access / > Sumค่า Grand Total ใน Report Footer
« เมื่อ: 04 พ.ค. 61 , 11:25:40 »
จำได้ว่าเคยทำแล้วค่าไม่ตรงเวลาเลื่อนหน้ารายงานไปหน้าถัดไป ผมเขียนรับค่าแล้วเอาไปใส่อีกหน้าครับ


ผมก็อธิบายไม่ถูก เขียนแล้วก็ debug ค่ามาดู ทำไปเรื่อย ลองอ่านดูนะครับ

โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Dim x As Double
Dim X2 As Double
Dim P1(100)
Dim P2(100)

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
  If IsNull(Me.Text4.Value) = True Then
        Me.Text59.ForeColor = RGB(255, 255, 255)
  End If
    Me.Text84.Value = " ลำดับที่ในหนังสือรับรองฯ  "
End Sub

Private Sub PageFooterSection_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Me!PageSum = Me!RunSum - x
x = Me!RunSum
 
Me!PageSum3 = Me!RunSum3 - X2
X2 = Me!RunSum3
            P1(Page) = RunSum
            P2(Page) = RunSum3

End Sub


Private Sub PageHeaderSection_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Dim P As Double
   If Forms!menu!FrameA.Value = 1 Then
        Me.lblFac.Caption = "สาขาเลขที่... " & Forms!menu!Fac.Column(0) & "....." & Forms!menu!Fac.Column(1) & "...."
    End If
    Me.txtP1 = P1(Page - 1)
    Me.txtP2 = P2(Page - 1)
End Sub

Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
    MsgBox "Nodata "
    Cancel = True
End Sub

Private Sub ReportHeader_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
  ' Me.rptlblRptCode.Caption = Forms!menu!reportcode.Column(1)
    Me.Text65.Value = "ยอดยกมา"
      x = 0
        X2 = 0
End Sub

13
ห้อง MS Access / MS Access ส่งข้อความเข้า line notify
« เมื่อ: 23 เม.ย. 61 , 14:27:52 »
https://notify-bot.line.me/th/ link

ทดลองส่ง ข้อความจาก ms access เข้า line

สมัคการใช้และเอา token ไปใส่ในฟอร์มด้วยนะครับ
ที่มา : http://snasui.com/viewtopic.php?t=12785 link

โค๊ด: [Select]
Option Compare Database
Sub SendMessageToLineNotify()
Dim oXML As Object
Dim strToken As String
Dim strMessage As String
Dim strDate As String
Dim URL As String


'Line Notify Token
strToken = "ใส่ Token line ตรงนี้ " 'สมัคได้ที่ https://notify-api.line.me/

URL = "https://notify-api.line.me/api/notify"


strDate = Format(Now, "DD/MM/YYYY - HH:MM:SS")


'Line Message
strMessage = "message=MS Access "

'Ajax
Set oXML = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
With oXML
'Line Post
.Open "POST", URL, 0

'Header
.SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
.SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & strToken

'Ajax
.send (strMessage)

'Line Check Print
Debug.Print oXML.responseText
End With

'Line
Set oXML = Nothing
End Sub

Private Sub Command0_Click()
Call SendMessageToLineNotify
End Sub

14


พอดีได้ทำอีกครั้ง เลยเอามาแชร์สำหรับเพื่อนที่สนใจครับ

ตอนนี้มีโปรแกรมในการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้นด้วย MX Component ของ Mitsubishi
link ตัวอย่างการใช้งาน

แหล่งที่มา ตัวอย่าง link

และสามารถเขียนส่งข้อความเข้าโปรแกรม line ได้

http://www.silverlight.in.th/?p=380 link

ความเดิมจากกระทู้เก่าที่

https://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=627&PagePosition=1หน้า: [1]