แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - arampong

หน้า: [1] 2 3
1
ขอบคุณครับ nonc31 ครับ
เดี๋ยวผมเอา Code ไปทดลองดูครับ
เพราะว่าพึ่งเปลี่ยนการเขียนตามที่แจ้งไปครับ แต่ก็น่าสนใจเรื่อง
ตัว Code ที่ให้มาครับ เพราะหากเขียนบน Form ก็จะต้อง
เขียน Code ที่ Form เพื่อให้โปรแกรมทำงานอีก
แต่หากบังคับโปรแกรมที่ปิดโดยตรงเลยน่าจะประหยัดเวลากว่าครับ
โดยไม่ต้องเขียนเปิดที่ Form สั่ง  เปิดสั่งปิดตรงๆเลย ดีครับ
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ UnKnown และ nonc31

2
กราบสวัสดีอาจารย์ครับ
สอบถามการหาค่าหลายๆช่วงของตารางมารวมกันครับ


จากรูปผมต้องการหาค่าไปแสดงที่ TextBox ครับ
คือผมได้ Query ข้อมูลตาม ComboBox บน Form
ที่่ FrmA มี CB01 เลือกวันที่จากตารง TB1 พิว DATEDATA
              CB02 เลือกวันที่จากตารง TB1 พิว NAME
คือพยายามกรองข้อมูลให้มากที่สุดครับ แล้ว
ทีนี้ผมอยากหาค่า MCDOWNTIME ค่ามากที่สุดของแต่ละครั้งมารวมกันครับ
ซึ่งบางทีก็มี 2 แถว บางที่ก็มี 3 แถว 10 แถว
และแถวแรกที่เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 0 เสมอครับ จะDownTimeต่อเนื่องตามภาพครับ
แล้วจะเข้าสถานะปกติค่าก็จะว่างครับ
จะมีวิธีดึงข้อมูลยังไงครับ

ค่าที่ต้องการคือ ผลรวมของDownTimeค่าสุดท้ายทุกช่วง
ที่DATEDATA=CB01 และ NAME=CB02 และพิวDOWNTIMECODE=11 ด้วย
ซึ่งจากในรูปผมรวมจะได้ 290+150+400 = 840
คือผมคิดได้ว่า ต้องหา Dmax แต่ละช่วงมาบวกกัน
แต่เหมือนมันต้องเขียนให้มันวน บวกกันไปจนหมดแถวทุกช่วง
แต่จะมีวิธีเขียนยังไงครับ
ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ

3
เข้าใจมากขึ้น และนำไปปรับใช้ได้หลาย อย่างเลยครับ
ขอบคุณมากครับผม

4
ขอบคุณ คุณOddyWriter ครับ
ตรงเงื่อนไขครับ อยากถามต่อเพื่อความรู้ครับ
DMax("[ACTUAL]","[QR_Test2]","[WO] = 'WO' AND [S1] = 'S1'")
อย่างตัว " "    หรือ ' มันใช้ยังไงครับ คือมีรูปแบบยังไงครับ เช่น
1.หากเป็นวันที่ ใช้ยังไงครับ
2.หากเป็น Text ใช้ยังไงครับ
3.หากเป็นตัวเลข ใช้ยังไงครับ

และตัว [WO],'WO'

คือผมเข้าใจว่า
[WO] = Field ที่อยู่ใน Query ที่เราทำงานอยู่
'WO' = Field ของตารางที่เปรียบเทียบหรือที่เราหา
AND = ใช้เชื่อมเงื่อนไขที่ 2

คือถ้าใช้กับ Dcount, Dlookup, Select ,Insert ,Update
ใช้แบบนี้เป็นรูปแบบตายตัวใช่ใหมครับ คือถ้ามีเกร็ดความรู้อื่นช่วยสงเคาะห์ด้วยครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ

5
เรียนอาจารย์
ขอสอบถาม Code หาค่าใน Query ครับ
คือ หาค่า ACTUAL ที่มากที่สุด
ที่ตาราง QR_Test2
ที่ Field WO(ค่าTextครับ) = WO และ
ที่ Field S1(ค่าวันที่ครับ) = S1 จะเขียนยังไงครับ ลองผิดลองถูกไม่ได้ซักทีครับ
คืออีกอย่าง ถ้าวันที่ S1 มี Format วันที่ไม่เหมือนกันคือตารางที่เทียบมันมีเวลามาด้วยครับ
หาก Format ไม่เหมือนกันผมจะเทียบแค่วันที่ไม่เอาเวลาจะเขียนยังไงครับ

คือตอนนี้เอามาทำ Query ก่อน แล้วกำหนด Format ให้เหมือนกัน แล้วค่อยเทียบครับ
แต่ก็ยังไปเทียบไม่ได้นะครับ ติดตรงสูตรเงื่อนไขนี่แหละครับ
อันนี้ที่ลองเขียนครับ
S2: DMax("ACTUAL","QR_Test2","WO = " & [WO] & " and S1 = " & [S1])
คือไม่ค่อยเป็น SQL ครับ ปกติก็ Coppy มาดัดแปลงเอาครับ รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณครับ

6
เรียนอาจารย์
ผมได้ดัดแปลงวิธีใหม่ แล้วครับ
โดยทำ Point ให้เป็น VDO
แล้วให้ VDO เล่นที่ Form แล้ว
สั่งให้ปิด Form ครับมันง่ายกว่าเยอะเลยครับ

ได้แล้วครับ
ขอบคุณที่เข้ามาดูคำถามครับ

7
เรียนอาจารย์และสมาชิกทุกท่านครับ
     
     ผมอยากได้ Code ที่สั่งปิดโปรแกรม PowerPoint ที่เปิดอยู่ครับ
คือผมไอ้ Code ที่เปิดโปรแกรม PowerPoint คือ


Function OpenPPT(sFile As String, Optional bRunAsSlideShow As Boolean)
Dim oPPT As Object
On Error Resume Next
Set oPPT = GetObject(, "PowerPoint.Application")
If err.Number <> 0 Then
err.Clear
Set oPPT = CreateObject("PowerPoint.Application")
End If
On Error GoTo Error_Handler
oPPT.Visible = True
oPPT.Presentations.Open (sFile)
If bRunAsSlideShow Then oPPT.ActivePresentation.SlideShowSettings.Run
Error_Handler_Exit:
On Error Resume Next
Set oPPT = Nothing
Exit Function
Error_Handler:
MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
"Error Number: " & err.Number & vbCrLf & _
"Error Source: OpenPPT" & vbCrLf & _
"Error Description: " & err.Description, _
vbCritical, "An Error has Occured!"
Resume Error_Handler_Exit
End Function


 '***************************************************************
 ' ที่ปุ่มคำสั่ง

Private Sub Command13_Click()
        Call OpenPPT("D:\Program\file1.ppsx", True)
End Sub


แล้วถ้าจะสั่งให้ปิดละครับ ต้องเขียนยังไงครับ
ขอบคุณครับ

8
จากกระทู้นี้ ขอสอบถามต่อ เพราะ ตั่งแต่ถามมา คือก๋ใช้เครื่องเดิมมาตลอดครับ
คือ Windows 7 32bit  Office 2007
โปรแกรมทำงานได้ดีปกติครับ

แต่พอใช้ Windows 10 64 bit + Office 2016
มันก็แจ้ง
runtime error 429 activex component can t create object
พอมีใครเคยเจอแบบนี้ไหมครับ รบกวนชี้แนะด้วยครับ


9
ขอบคุณครับ

10
ขอถามต่ออีกนิดครับ

ถ้า QM ผมมี QM1-QM20
มันต่องใช้ IF เยอะมาก พอจะย่นให้สั้นได้ไหมครับ
จากที่อาจาย์หลายท่านแนะนำ IF เยอะมันจะ
ทำงานหลายรอบ และอาจทำให้โปรแกรมช้า

ขอรบกวนอีกครั้งครับ

Private Sub Text0_AfterUpdate()
    If Text0.Value = "QM1" Then
        Forms![frmForm2]![Check1] = True
    ElseIf Text0.Value = "QM2" Then
        Forms![frmForm2]![Check2] = True
     ElseIf Text0.Value = "QM3" Then
        Forms![frmForm2]![Check3] = True
       ElseIf........QM20

     Else
    Forms![frmForm2]![Check2] = False
    Forms![frmForm2]![Check3] = False
    Forms![frmForm2]![Check4] = False


End If
End If
End If
.
.
.
End Sub

ขอบคุณอีกครั้งครับ

11
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ

12
เรียนอาจารย์
ผมได้เขียน ที่ Frm1
Private Sub Text1_Enter()
If Me.Text1 = "QM" then
Forms("Frm2").Checkbox1 = True
Else
MsgBox "กรุณาใส่ข้อความให้ถูกต้อง"
End if
End Sub

เรียนอาจารย์ มันไม่มี Error แต่ checkbox1 ก็ไม่มีค่าครับ ทำไมมันไม่ติกถูกที่checkbox1 ครับ
ขอบคุณครับ


13
ขอสอบถามครับการโยนค่า Checkbox ข้าม Form ครับ
คือ ผมมีForm ชื่อ Frm1,Frm2  โดยที่
Frm1 รับค่าที่ Text1
สมมุติครับถ้าค่า Text1 = "QM" ถ้าใช่
ให้ Frm2 ที่ Checkbox1 = True จะเขียนแบบไหนครับ
ขอบคุณครับ

14เป็นที่ Windows 10 ครับ  ส่วน Windows7 หรือต่ำลงมาใช้งานได้ปกติครับ(พอดีเปลี่ยนเครื่องเป็นWindows10 ครับจึงพบปัญหาตามภาพครับ ก่อนหน้าใช้ได้ปกติครับ)

Private Sub Command23_Click()
Dim Rec As String
Dim ol As Object
Dim olMail As Object
Dim strCC As String
If Text12 = " " Or IsNull(Text12) Then
MsgBox "¡ÃسÒãÊè¢éͤÇÒÁ"
Else
Rec = Text12.Value
Set ol = CreateObject("Outlook.Application")
Set olMail = ol.CreateItem(0)
With olMail
.To = "AAA@hotmail.com"
.Subject = "àÍ¡ÊÒèҡ IT"
.Body = Rec
.Display
'.Send
End With
Set olMail = Nothing
Set ol = Nothing
NetSend "192.168.1.1", Rec
End If
End Sub

15
เรียนอาจารย์ และสมาชิก
 ผมจะลองทำบัญชีรายรับรายจ่าย ในครอบครัวดู พอจะมีตัวอย่าง Access ให้ศึกษาหรือไม่ครับ
หากมีรบกวนแบ่งปันผมหน่อยครับ

ด้วยความกรณาอย่างสูงครับ ขอบคุณครับ

16
เรียนอาจารย์ข้อ 1.ผมเข้าใจละครับเรื่อง Funtion If
2.ได้แล้วครับผมสลับ strUserID กับ  strTxItem สลับ Text ครับ
3. ยังติดอยู่ครับว่าทำไมมันไม่ setfocus ให้

หน้า: [1] 2 3