แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

หน้า: [1] 2
1
ณุปจากที่เก็บไว้ครับ กดเลือกโดยกดารปุ่มตัวเลือกครับ เพื่อกดแล้ว ให้รูปที่อยู่ในกรอบรูปภาพเปลี่ยนตามครับ ตัวเลือกที่กดครับ

2


ต้องให้เวลากดเลือกแล้ว รูปจะเปลี่ยนไปตามตัวเลือกอะครับ

ต้องเขียนโค้ทยังไงหรอครับ

3
ขอบคุณมากครับ ได้แล้ว

4
คือ

ใน TAg NAME
NAME         QTY     ผลลัพ
A                1           2
B                1           2
C                1           2
D                1           2
E                1            3
F                1            3
z                1            0


ผมลองที่ให้มาแล้วครับ มันขึ้น เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนชนิดผลลัพธ์นิพจ เช่น binary อะครับ

5
คือผมจะเขียนสูตรให้คำนวณนะครับ

เช่น ชื่อ A/B/C/D ให้ +1

E/F/G ให้ +2

ตอนแรกผมใช้iif เอาแต่ พอมันเยอะ ก็ ต้องเพิ่มช่องอีก ซึ่ง มันเยอะ

ลองเปลี่ยนมาใช้ IIf([name] In ("A","B","C","D"),[QTY]+1,IIf([name] In ("E","F","G",),[QTY]+2,[QTY]*0 แล้ว แต่ มันไม่คำวณครับ มันตัดค่าเปลี่ยน 0 หมดเลยครับ

มีทางแก้ไหมครับ

6
รอด้วยคนครับ อยากรู้พอดี

7
ผมมีช่องให้กรอกทั้งหมด 6 ช่อง แต่เมื่อผมใส่ค่าประเภทเป็น 1 ให้เปิดช่องสำหรับกรอกค่าแค่ 3 ช่องจาก6ช่อง อีก3 ช่องให่ประติเสธการใส่ค่า

แล้วพอ ผมใส่ค่าประเภทเป็น 2 ให้เปิดช่องสำหรับใส่ค่าทั้งหมด6 ช่อง
พอ ผมใส่ค่าประเภทเป็น 3 ให้เปิดช่องสำหรับใส่ค่าทั้งหมด2 ช่องพอมีวิธีทำไหมครับ

ใช้ Locked มาช่วยก็ได้ครับเช่น
โค๊ด: [Select]
Private Sub Combo0_AfterUpdate()
If Me.Combo0 = "1" Then
Me.Text1.Locked = False
Me.Text2.Locked = False
Me.Text3.Locked = False
Me.Text4.Locked = True
Me.Text5.Locked = True
Me.Text6.Locked = True
ElseIf Me.Combo0 = "2" Then
Me.Text1.Locked = False
Me.Text2.Locked = False
Me.Text3.Locked = False
Me.Text4.Locked = False
Me.Text5.Locked = False
Me.Text6.Locked = False
ElseIf Me.Combo0 = "3" Then
Me.Text1.Locked = False
Me.Text2.Locked = False
Me.Text3.Locked = True
Me.Text4.Locked = True
Me.Text5.Locked = True
Me.Text6.Locked = True
End If
End Sub

มี textbox 6 ตัว และ combobox 1 ตัว

combobox ชื่อ Combo0
มี textbox ชื่อ text1 ถึง 6

หรือใช้การซ่อน textbox ก็ได้เช่น
โค๊ด: [Select]
Private Sub Combo0_AfterUpdate()
If Me.Combo0 = "1" Then
Me.Text1.Visible = True
Me.Text2.Visible = True
Me.Text3.Visible = True
Me.Text4.Visible = False
Me.Text5.Visible = False
Me.Text6.Visible = False
ElseIf Me.Combo0 = "2" Then
Me.Text1.Visible = True
Me.Text2.Visible = True
Me.Text3.Visible = True
Me.Text4.Visible = True
Me.Text5.Visible = True
Me.Text6.Visible = True
ElseIf Me.Combo0 = "3" Then
Me.Text1.Visible = True
Me.Text2.Visible = True
Me.Text3.Visible = False
Me.Text4.Visible = False
Me.Text5.Visible = False
Me.Text6.Visible = False
Else
Me.Text1.Visible = False
Me.Text2.Visible = False
Me.Text3.Visible = False
Me.Text4.Visible = False
Me.Text5.Visible = False
Me.Text6.Visible = False
End If
End Sub

แล้วถ้าผมต้องการให้ เมื่อตรงเงื่อนไขแล้ว ให้เปลี่ยนเลขในtextbox ให้เป็นเลข 0 ทำยังไงดีครับ

8
ผมมีช่องให้กรอกทั้งหมด 6 ช่อง แต่เมื่อผมใส่ค่าประเภทเป็น 1 ให้เปิดช่องสำหรับกรอกค่าแค่ 3 ช่องจาก6ช่อง อีก3 ช่องให่ประติเสธการใส่ค่า

แล้วพอ ผมใส่ค่าประเภทเป็น 2 ให้เปิดช่องสำหรับใส่ค่าทั้งหมด6 ช่อง
พอ ผมใส่ค่าประเภทเป็น 3 ให้เปิดช่องสำหรับใส่ค่าทั้งหมด2 ช่องพอมีวิธีทำไหมครับ

9
ผมใช้ฟอน อังซะนะนิว เหมือนกกันครับ แต่พอไปเปิดทำใรเครื่องอื่น หน้ารายงานจะเปลี่ยนขนาดฟอร์นใหญ่ขึ้น ตอลอดเลยครับ ทำให้พิมหน้ารายงานไม่ได้

10
ผมเขียนแล้วcopyไปเปิดที่อีกเครื่องหนึ่งครับ โดยเครื่องที่ใช้ประจำกับเครื่องที่อาไปลง ใช้ เวอเดียวกัน

แต่ในเครื่องที่เอาไปลง พอกดใช้งานป่มคำสั่ง มันขึ้น ไม่สามารถทำงานeventได้ครับ

แก้ไขยังไงดีครับ :cry:

12
ผมเขียน VBA

Private Sub Command0_Click()
DoCmd.SAVE
End Sub

พอกดแล้วค่าจากฟอร์มไม่บันทึกไปที่ตารางที่เป็นต้อนทางของฟอร์ม

จนผมปิดหน้าฟอร์มแล้ว ค่าที่ตารางจึงเปลี่ยนให้ครับ มีทางแก้ไหมครับ

ผมต้องการให้บันทึกค่าลงตารางทันทีที่กดปุ่มครับ

13
ห้อง MS Access / ERROR 3309 แก้ยังไงครับ
« เมื่อ: 25 มี.ค. 63 , 20:56:40 »
ERROR 3309 แก้ยังไงครับ  ค่าคุณสมบัติใหญ่เกินไป

แก้ยังไงดีครับ  เพราะอันอื่นๆก็เหมือนกัน แต่บันทึกได้ พอเป็นอันนี้ ดันบันทึกไม่ได้ ซะงั้น

เป็นนิพจคำนวณครับ  แถวอื่น ฟิวเดียวกัน สูตรคล้ายกัน แต่ พอมาถึงเรคคลอกนี้ ดัน ขึ้นว่า ค่าคุณสมบติใหญ่เกินไปซะงั้น แก้ยังดีครับ


14
ใช้แล้วมัน มันก็ขึ้นแจ้งแบบเดิมเลยครับ

15
1.ผมต้องการให้ฟอร์มรับค่าช่องจำนวนในฟิล เมื่อสิ้นสุดหน้าอะครับ แต่มันไม่รับค่า ขึ้นerrorตลอดเลยครับ ขอทางแก้หน่อยครับ


2.ผมใส่ค่านิพจ เพื่อดึงวันนที่ปัจจุบันไม่ได้ครับ
3.ขอวิธีดึงรุปหน่อยครับ ตัวอย่างผมให้ ค่าAL นี้ ดึง ถาพที่1 ถ้าถูกเลือก  แล้วเมื่อเลือก AS ให้เลือกภาพที่ 2  แ้วให้ไปขึ้นในฟอร์มรายงาน

ขอคำแนะนำหน่อยครับ
16
คือผมต้องการวิธีเคลียข้อมูลครับ

1.แบบเลือกให้ลบข้อมูลในเรคคอทที่ต้องการได้
2.แบบที่พอจบงานแล้วเคลียเรคคอททั้งหมด
3.มีวธีทำให้คิวรีแบบอัปเดททำงานพร้อมกันหมดไหมครับ แบบ ไม่ต้องมากดอัทเดททีล่ะกัน แต่ให้กดทีเดียว ทำงานทุกอันอะครับ
พอจะมีวิธีใหมครับ

ขอบคุณมากครับ


17
ก็ยังยืนยันให้รวมตารางอยู่ดีครับ
เราสามารถใช้ฟิลด์ SD-Type เป็นตัวกำหนดสูตรคำนวณได้

โดยใช้ IIF

เช่น IIF(SD-Type = SD-01,สูตรของ SD-01,สูตรของ SD-02)
ค่าที่ได้จากการคำนวณก็จะมาอยู่ในตารางเดียวกันแล้วครับ

ขอบคุณมากครับ ผมพอจะมองแนวทางข้างหน้าออกแล้ว ถ้าทำได้แล้วจะมารายงานผลอีกทีนะครับ ขอบคุณมากครับ

ตอนนี้ผมกำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลอยู่พอดี เป็นมือใหม่จริงๆครับ

18
เพราะทั้ง 2 ตัวมีการคำนวณต่างกันในหนึ่งฟิลอะครับ ผมเลยแยกออกมาก่อน แล้ว พอคำนวณในตารางเสร็จอยากจะส่งค่า ออกมารวมไว้ตารางเดียวกันอะครับ พอจะมีคำแนะนำไหมครับ มือใหม่ครับ

หน้า: [1] 2