แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ชวลิต เสนะสุทธิ

หน้า: [1] 2 3 4
1
ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้วครับ
 :nice day: :nice day: :nice day: :in love: :in love: :in love:

2
เป็นการตรวจเช็คข้อมูลทั้งหมดครับ
1122880804K2608210001R2   ถึง 1122880804K2608210020R2

แบบที่ 1 กรณีเราไปกำหนดซ้ำให้แจ้งเตือนและไม่มีการเพิ่มข้อมูล ถ้าเจอว่ามีรหัสใดๆ ระหว่าง 1122880804K2608210001R2 ถึง 1122880804K2608210020R2 อยู่


3
ตามที่ได้ทำครับ ถ้าไม่ต้องการให้เพิ่มเข้าไปซ้ำกันครับ ไม่ทรายว่าจะต้องเพิ่มโค้ดตรงส่วนไหนครับ พร้อมแจ้งเตือนค่าซ้ำครับ

Private Sub Command9_Click()
Dim strNum As String
Dim I As Long
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
    Set db = CurrentDb()
    Set rs = db.OpenRecordset("table1", DB_OPEN_DYNASET)
   
    For I = Me.txtBeginNumber To Me.txtEndNumber
    strNum = Right("0000" & I, 4)

     rs.AddNew
        rs![Barcode] = [txtModel] & "" & [Text15] & "" & [strNum] & "R2"
       
     rs.Update
     Next
rs.Close
db.Close
Set rs = Nothing: Set db = Nothing
End Sub


4
แนะนำว่าควรรวมตาราง Product ไว้เป็นตารางเดียวกันนะครับ การแบ่งตารางตาม Product จะมีข้อจำกัดมากมาย เช่นถ้าอนาคตมี Product ใหม่ ก็ต้องสร้างตารางข้อมูลใหม่อีก ซึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับ

ใช่ครับ รวมทุกอันอยู่เดียว แล้วใช้การค้นหา 2 อย่าง คือ 1.Model 2.Picking

5
สอบถามเพิ่ม
1.เลือก dropdown คือต้องการ เลือกชื่อคิวรี่ที่จะเอามาแสดงผลใช่ไหมครับ
2.เลือก Picking นี้เลือกด้วยทุกครั้งไหมครับ หรือ เลือกบางครั้ง

1.ใช่แล้วครับ เลือก dropdown ที่ต้องการแล้วให้โชว์ตามคิวรี่ที่กำหนด
2. เลือก Picking ก็ต่อเมื่อจะปริ้นออกมาเพื่อเช็คสต็อกครับ

6
ได้แนบไฟล์ฐานข้อมูลด้วยครับ แก้ไขแล้วครับ

7
สอบถามเรื่องโค้ดครับ ถ้าทำเป็นที่ละ Model สามารถทำได้ครับไม่มีปัญหา แต่มันเยอะขึ้นเรื่อย ไฟล์ก็ใหญ่ตามครับ เลยอยากลองทำเป็นแบบค้นหาครับ
ทำเป็นตัวอย่างสักอันก็ได้ครับ เพราะสิ่งที่จะทำ Model มันมีเป็น 100 Model เลยครับ
1. Dropdown แล้วให้ข้อมูลโชว์ค่าตาราง Qurey

2. ตรงช่องค้นหาให้ค้นหาค่าที่แสดงขึ้นมา
3. ตรง Print and export ให้ทำได้ โดยได้ทำ Report แล้ว

ขอบคุณมากครับ

ได้แนบไฟล์ฐานข้อมูลด้วยครับ แก้ไขแล้วครับ

8
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

9
ได้แล้วครับ แต่มันขึ้น


10
สอบการทำค่าว่างผลรวม ใน Query ให้เป็น 0 ครับ
ผมลองใส่ ค่าแล้วก่ไม่ได้
Nz([StockPart QOut]![SumOfQuanlity],0)
Val([StockPart QOut]![SumOfQuanlity],0))

สิ่งที่ติดคือ ค่าว่างตรงช่อง StockPart QOut.SumOfQuanlity มันไม่เป็น 0 รวมค่าให้ไปที่ช่อง คงเหลือไม่ได้ครับ
รบกวนช่วยหาวิธีให้หน่อยครับ


11
ลองแล้วหาไดร์เวอร์ลงเรียบร้อยครับ ก่ยังไม่ได้ครับ

12
สอบถามเราจะสร้างให้ Access รับค่าจาก Port RS232 ที่เป็น COMPORT ได้หรือไม่ครับ
เป็นตัว Scanner TOHKEN ของเครื่องจักรครับ

13
ที่บอกมาถูกต้องเลยครับ
"แต่ความต้องการคือให้ + 100 ไปเรื่อยๆหรือไม่เช่น
ถ้า 6 ครั้ง ก็จะได้ AAABBB100 - AAABBB600
แต่ถ้า 15 ครั้ง Bcode จะเป็น AAABBB100 - AAABBB1500"

Error ครับ

14
ไม่ได้ครับมันขึ้น Error

15
ขอบคุณครับ

16
เจอปัญหาครับ ถ้าเราใส่อีก DATA ตัวแรกจะซ้ำครับ

BCode
AAACCC100
AAACCC100
AAACCC200
AAACCC300
AAACCC400
AAACCC500
AAACCC600

หน้า: [1] 2 3 4