แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Eik Q Sang

หน้า: [1] 2 3 4 ... 10
1
สร้าง Table ที่ 1 ชื่อ tblOrder ประกอบด้วย OrderNo,Date
สร้าง Table ที่ 2 ชื่อ tblOrderDetail ประกอบด้วย OrderNo,No,CustomerName

สร้างฟอร์มชื่อ frmOrder สร้าง textbox ชื่อ txt_OrderNo และ txt_Date ตัวอย่าง   
OrderNo   Date
001         15/2/2566
002         10/4/2566
003         23/1/2566

สร้างฟอร์มชื่อ frmOrderDetail สร้าง textbox ชื่อ txt_OrderNo2 , txt_No , txt_CustomerName2 ตัวอย่าง
OrderNo    No     CustomerName
001           1        นาย ก
001           2        นาย ข
001           3        นาย ค
002           1        นาย A
003           1        นาย สมชาย
003           2        นาย สมหวัง

โดยใน frmOrder สร้าง Textbox ตั้งชื่อ txt_CustomerName

ต้องการให้ txt_CustomerName แสดงผลฟิลด์ CustomerName โดยแสดงชื่อ ในลำดับแรก ของแต่ละ Order 
เช่น Order 001  แสดงผล  นาย ก
     Order 002  แสดงผล  นาย A
     Order 003  แสดงผล  นาย สมชาย

ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

2
ขอบคุณมากครับผม

3
Access Export Report มาเป็นไฟล์สกุล tiff ได้ไหมครับ และต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

4
คือผมจะให้บรรทัดที่เป็น New ด้านล่าง ให้มาอยู่บรรทัดข้างบนสุด ต้องเขียนโค้ดยังไงครับ ขอบคุณมากครับผม


5
ขอบคุณมากครับผม

6
ผมสร้างปุ่ม ไว้ที่ฟอร์ม ต้องการให้ เมื่อกดปุ่มแล้ว Export มาเป็น PDF โดยสามารถเลือกที่อยู่ที่จะ Save และเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่จะ Save ได้ครับ

Report ผมชื่อ rptSugarOrder

ผมลองเขียนโค้ดด้านล่างนี้ แต่พอกดปุ่ม ระบบจะให้เลือกที่อยู่ที่ต้องการ Save พอผมลองกด Cancel มัน Error นะครับ ต้องแก้ไขโค้ดอย่างไรบ้างครับ

Private Sub Command13_Click()
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rptSugarOrder", _
acFormatPDF, ""
End Sub


ขอบคุณมากครับผม

8
ปัญหานี้เกิดเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ที่เคยเจอ
1. ไม่ได้เปิด Excel มาเพื่อ Reformat ตารางให้เหมาะสมสำหรับการนำเข้า Access เช่น มีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ A ถึง G แล้วก็มีขยะโผล่มาใน J20, K300 และอื่นๆ
2. ข้อมูลแถวแรกใน Excel (ไม่นับ Header) เป็นตัวเลข แล้ว แถวถัดไปเป็น Text เกิดจากความฉลาด (หรือสาระแน) ของ Access ที่คิดว่าข้อมูลทั้งหมดต่อจากนี้เป็นตัวเลข พอไม่เป็นตัวเลขก็เลย Error
3. ไฟล์ Excel ไม่ใช่ Excel

ขอบคุณมากครับ จะลองนำไปตรวจสอบดูครับผม

9
เนื่องจากผมนำเข้าข้อมูลจาก Excel จำนวน 4 Sheet เป็นจำนวน 4 Table
Table ละ 500,000 เรคคอร์ด
พอจำเข้า Sheet ที่ 5 พบว่า เกิด error ดังรูป Compact ก้อแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม
10
ตัวอย่างไฟล์ครับ

ขอบคุณมากครับผม

11
Table มีฟิลด์ชื่อ CustomerName กับ Sequence

ที่ฟอร์ม
มี TextBox ชื่อ txt_CusName
มี TextBox ชื่อ txt_Sequence

เมื่อพิมพ์ชื่อแล้วกด Enter ให้ RunningNo Auto ต่อไปเรื่อยๆครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

12
ใส่codeที่ปุ่มครับ

ชื่อTextbox.BackColor = vbRed

ขอบคุณมากครับผม

13
รบกวนสอบถามคำสั่ง เมื่อกดปุ่ม แล้วให้ TextBox1 มีสีแดง ใน VB ต้องเขียนว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

14
ต้องไปตั้งค่า Regional Settings ให้เป็นปี พ.ศ. ครับ
แต่แนะนำให้ใช้ใน Access เท่านั้นนะครับ

ขอบคุณมากครับผม

15
ปกติหากเราทำฟอร์มขึ้นมา ใน TextBox วันที่ เวลาเราจะพิมพ์ก็จะต้องพิมพ์เป็น ค.ศ.
ถ้าเราต้องการพิมพ์เป็น พ.ศ.แล้วให้ใน Table มองเป็น พ.ศ. ด้วยจะต้องทำอย่างไรครับ ขอบคุณมากครับผม

16
File - Option - Current Database - Application Icon ครับ

หน้า: [1] 2 3 4 ... 10