แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Anupap

หน้า: [1]
1
ผมบันทึกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในฟิลด์ IDcard ต้องการทำรายงาน

โดยแยกตัวเลขทั้ง 13 หลัก ใส่ตามช่องที่กำหนดไว้ครับต้องทำยังไงครับ ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ

2
รบกวนขอโค้ด BathText ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับ

ผมหาหลายกระทู้แล้ว ไม่มีเลยครับ มีแต่ภาษาอังกฤษตัวเล็กครับ

เลยมาตั้งกระทู้ขอครับ ขอบคุณครับ

3
ขอรบกวนอาจารย์ด้วยครับ คือผมต้องการโค้ดที่สามารถ Export Data To Excel

โดยสามารถกำหนดชื่อไฟล์อัตโนมัติเป็นวันที่ปัจจุบัน และที่เก็บโดยไม่ต้องมี popup ของโปรแกรมถามครับ

ขอบคุณครับ

ลองดูตัวอย่างนี้นะครับ ผมสมมุติกำหนด CommandBotton ชื่อ ExportExcel นะครับ

Private Sub ExportExcel_Click()
Dim outputFileName As String
outputFileName = CurrentProject.Path & "\DataName" & " - " & Format(Date, "DDMMYYYY") & ".xls"
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "targetName", outputFileName, True
End Sub

หมายเหตุ DataName คือชื่อของไฟล์ ที่เราจะกำหนด ต่อท้ายด้วยวันที่ล่าสุด
            Format(Date, "DDMMYYYY")  คือการกำหนดให้มีวันที่ในรูปแบบที่เรากำหนดเองได้ Y คือปี M คือเดือน D คือวัน
            targetName  คือชื่อ Table หรือ Query ที่ต้องการจะ Export

ได้แล้วครับ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ครับ

4
ขอรบกวนอาจารย์ด้วยครับ คือผมต้องการโค้ดที่สามารถ Export Data To Excel

โดยสามารถกำหนดชื่อไฟล์อัตโนมัติเป็นวันที่ปัจจุบัน และที่เก็บโดยไม่ต้องมี popup ของโปรแกรมถามครับ

ขอบคุณครับ

หน้า: [1]