แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kitisak

หน้า: 1 [2] 3 4
19
ห้อง MS Access / : ลบ Code เราเฉยเลย
« เมื่อ: 19 มี.ค. 64 , 16:47:01 »
ติดต่อกับ บิลเกตส์ จะรับฟังไหมครับ ถ้าไม่รับฟัง เรื่องนี้ถึงครูอังคณา แน่

20
ห้อง MS Access / : ลบ Code เราเฉยเลย
« เมื่อ: 19 มี.ค. 64 , 14:00:15 »
ร้องไห้หนักมาก เปิดไป เปิดมา ไฟล์สำรอง code VB ก็หายไปด้วย ต้องแก้ไขอย่างไร ครับ

21
ห้อง MS Access / ลบ Code เราเฉยเลย
« เมื่อ: 19 มี.ค. 64 , 12:37:15 »
ใช้ได้มาหลายปี วันนี้เปิดมามีหน้าต่างแจ้งตามรูป พอกด OK เปิดได้แต่ลบ code VB เราหมดเลย ดีที่มีไฟล์สำรองไว้ คราวนี้เราจะเปิดอย่างไรได้ครับ

22
ห้อง MS Access / : ตรวจสอบนามสกุลไฟล์
« เมื่อ: 17 มี.ค. 64 , 18:58:17 »
มี พาธ ไฟล์ด้วยครับ โดยเก็บไว้อีก text box

23
ทำตาม อ.NPR แล้วไม่ได้ครับ มันไม่เก็บค่าเดิม แต่เป็นค่าใหม่ ที่เราพิมพ์เข้าไป ตามรูปครับ
24
ห้อง MS Access / : ตรวจสอบนามสกุลไฟล์
« เมื่อ: 17 มี.ค. 64 , 14:45:06 »
ใน textbox มีแต่ชื่อไฟล์ ไม่มีนามสกุลไฟล์ เราจะตรวจสอบได้อย่างไรครับ

25
ห้อง MS Access / ตรวจสอบนามสกุลไฟล์
« เมื่อ: 15 มี.ค. 64 , 21:55:18 »
เราจะตรวจสอบนามสกุลไฟล์
จากชื่อไฟล์ที่กำหนดใน text box ได้อย่างไรครับ

26
เราจะเก็บค่า text box ไว้ในตัวแปรก่อนมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
ลองในเหตุการณ์ before update แล้วไม่ได้ครับ

27
ห้อง MS Access / : Invalid procedure call or argument
« เมื่อ: 03 ส.ค. 63 , 15:58:31 »
ไฟล์ค่อนข้างใหญ่ ฝากไว้ที่ลิงค์นี้ครับ https://drive.google.com/file/d/1IpA2LSUir5J8yQ6tdFl0vnsATfgt7U9h/view?usp=sharing
เปิดเมนู "ประวัคิประกัน" จะเกิดปัญหาตามที่ว่าครับ

28
ห้อง MS Access / : Invalid procedure call or argument
« เมื่อ: 03 ส.ค. 63 , 08:38:16 »
พอคลิก Compile ก็ขึ้นหน้าต่างฟ้อง Invalid procedure call or argument จึง Compile ไม่ได้ครับ

29
ห้อง MS Access / Invalid procedure call or argument
« เมื่อ: 31 ก.ค. 63 , 18:54:21 »
อยู่ดี ๆ มันฟ้องว่า Invalid procedure call or argument หลาย ๆ ฟอร์ม สาเหตุเพราะอะไร และแก้ไขอย่างไรครับ

30
ถ้าต้องการให้ TextboxName พิมพ์อักขระต้องห้ามได้ แต่พอพิมพ์เสร็จแล้วให้ TextboxName1 เท่ากับ TextboxName แต่ตัด อักขระต้องห้ามออกไป ต้องทำอย่างไรครับ

31
เราจะเขียนโค๊ดอย่างไร เพื่อให้ใน textbox ไม่ให้พิมพ์ตัวอักษรต้องห้ามในการตั้งชื่อไฟล์ เช่น / * ? ครับ

32
จะซ่อนทั้งกลุ่ม โชว์ทั้งกลุ่ม แบบนี้ได้อย่างไร (คือมีวิธีเอา text box มาเป็นกลุ่มเดียวกัน แล้วซ่อนทั้งกลุ่ม)
เช่น
txtGroup1A0.visibel = false
txtGroup1A1.visibel = false
txtGroup1A2.visibel = false
txtGroup1A3.visibel = false
txtGroup1A4.visibel = false
txtGroup1A6.visibel = false

33
ไฟล์ pdf , docx และ jpg
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

34
ไฟล์ที่จะปิด คัดลอก และ ลบ ไม่ใช้ไฟล์ access แต่เป็นไฟล์ pdf หรืออื่น ๆ ได้ไหมครับ

35
ผมทำการ copy ไฟล์ และลบไฟล์เดิมทิ้ง
ปัญหามีว่า ไฟล์เดิม มันเปิดอยู่ คำสั่งไม่ทำงาน เราจะคำสั่งยังไง หากไฟล์เปิดอยู่ให้ปิดก่อนแล้วลบทิ้ง
***
Dim sPath, sfilename, sLink, sCopyInto, myOutput As String
Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    sfilename = GetFileName
    myOutput = Right(sfilename, Len(sfilename) - InStrRev(sfilename, "."))
    sPath = GetFilePath
    sLink = sPath & sfilename
   
   'If Dir("CurrentProject.path & '\map\' & Me.NewName & '.' & myOutput", vbNormal) = "" Then
   
   
    sCopyInto = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" & [Forms]![manHisInsu]![Even2] & "." & myOutput
    fso.CopyFile sLink, sCopyInto
    Set fso = Nothing
   
    If sPath = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" Then
        Else
        Kill sLink
    End If
   
   
    MsgBox ("บันทึกเรียบร้อยแล้ว"), vbInformation, "ผลการทำงาน"

Exit_Command33_Click:
    Exit Sub

Err_Command33_Click:
    MsgBox " ไฟลนี้อาจเปิดอยู่ ให้ปิดไฟล์นี้เสียก่อน"
    Resume Exit_Command33_Click

36
จะตรวจสอบว่าใน textbox มีอักษรไทยปนหรือไม่
ถ้ามีให้มี msgbox แจ้งเตือน ต้องทำอย่างไรครับ

หน้า: 1 [2] 3 4