แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kitisak

หน้า: 1 2 [3] 4
37
ไฟล์ pdf , docx และ jpg
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

38
ไฟล์ที่จะปิด คัดลอก และ ลบ ไม่ใช้ไฟล์ access แต่เป็นไฟล์ pdf หรืออื่น ๆ ได้ไหมครับ

39
ผมทำการ copy ไฟล์ และลบไฟล์เดิมทิ้ง
ปัญหามีว่า ไฟล์เดิม มันเปิดอยู่ คำสั่งไม่ทำงาน เราจะคำสั่งยังไง หากไฟล์เปิดอยู่ให้ปิดก่อนแล้วลบทิ้ง
***
Dim sPath, sfilename, sLink, sCopyInto, myOutput As String
Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    sfilename = GetFileName
    myOutput = Right(sfilename, Len(sfilename) - InStrRev(sfilename, "."))
    sPath = GetFilePath
    sLink = sPath & sfilename
   
   'If Dir("CurrentProject.path & '\map\' & Me.NewName & '.' & myOutput", vbNormal) = "" Then
   
   
    sCopyInto = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" & [Forms]![manHisInsu]![Even2] & "." & myOutput
    fso.CopyFile sLink, sCopyInto
    Set fso = Nothing
   
    If sPath = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" Then
        Else
        Kill sLink
    End If
   
   
    MsgBox ("บันทึกเรียบร้อยแล้ว"), vbInformation, "ผลการทำงาน"

Exit_Command33_Click:
    Exit Sub

Err_Command33_Click:
    MsgBox " ไฟลนี้อาจเปิดอยู่ ให้ปิดไฟล์นี้เสียก่อน"
    Resume Exit_Command33_Click

40
จะตรวจสอบว่าใน textbox มีอักษรไทยปนหรือไม่
ถ้ามีให้มี msgbox แจ้งเตือน ต้องทำอย่างไรครับ

41
ห้อง MS Access / : ลบไฟล์ที่เลือก
« เมื่อ: 29 ส.ค. 61 , 13:37:06 »
เป็นโค๊ตที่ อาจารย์ปิ่นณรงค์ ให้มา พอ copy เสร็จผมต้องการลบไฟล์เดิมครับ
Private Sub Command13_Click()
Call Copy
End Sub
Private Sub Import_Click()
Dim f As Object
Set f = Application.FileDialog(3)
f.AllowMultiSelect = True
If f.Show Then
    For i = 1 To f.SelectedItems.Count
        sFile = filename(f.SelectedItems(i), sPath)
        Me.GetFileName = sFile
        Me.GetFilePath = sPath
    Next
End If
End Sub
Sub Copy()
Dim sPath, sfilename, sLink, Snow, sCopyInto, myOutput As String
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Snow = Now
Snow = Format(Date, "YYYYMMDD")
sfilename = GetFileName
myOutput = Right(sfilename, Len(sfilename) - InStrRev(sfilename, "."))
sPath = GetFilePath
sLink = sPath & sfilename
sCopyInto = "D:\iDoc\" & Me.NewName & Snow & "." & myOutput
fso.CopyFile sLink, sCopyInto
Set fso = Nothing
End Sub
Public Function filename(ByVal strPath As String, sPath) As String
    sPath = Left(strPath, InStrRev(strPath, "\"))
    filename = Mid(strPath, InStrRev(strPath, "\") + 1)
End Function

42
ห้อง MS Access / ลบไฟล์ที่เลือก
« เมื่อ: 24 ส.ค. 61 , 16:06:40 »
เราจะลบไฟล์จากไดอะล็อกบ๊อกซ์ ที่เราสร้าง จะทำอย่างไรครับ

43
มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับที่สร้าง ACCESS เพื่อใช้ในรุ่น 2010-2016 และรุ่นที่ใหม่กว่า
และใช้ได้ทั้ง Office 32 bit 64 bit โดยไม่มีปัญหา

44
ไฟล์เดิมรุ่น 2010 ไปเปิดรุ่นที่สูงกว่า
- มันจะฟ้องประมาณว่า ไม่สามารถอ่าน VBA เดิมได้ ต้องลบ VBA ก่อนจึงเปิดได้
- พอเปิดแล้ว คำสั่งที่เขียนด้วย VBA ทั้งในฟอร์ม รายงาน โมดูล หายหมดครับ
- จะแก้ไขอย่างไรครับ

45
ห้อง MS Access / สร้างสายงาน
« เมื่อ: 13 ส.ค. 61 , 21:33:04 »
ต้องการเขียนโปรแกรมสำหรับสร้างสายงานครับ
รูปที่ 1 ในช่องผู้แนะนำถ้าเลือก กุลนิษฐ์   อุตสาหะ
จะไปเพิ่มข้อมูลในเรคคอร์ใหม่ในตารางตามรูป 2
โดยในคอลัม 1 , 2 , 3 และ 4 มีข้อมูลเหมือน กุลนิษฐ์   อุตสาหะ และ
เพิ่มชื่อ ชูเชิด  ศรีสวัสดิ์  ไปในคอลัมน์ต่อจาก กุลนิษฐ์ จะทำได้ไหมครับ46
ใช่เลยครับ
1. แต่ตรงนี้ผมไม่เคยตั้งชื่อมัน โปรแกรมมันจะตั้งอัตโนมัติเองใช่ไหมครับ
2. เป็นดังนี้ เราต้องแก้ไขชื่อ Project ไม่ให้ชื่อ Database ถูกต้องไหมครับ


47
อาจารย์สันติสุข แล้วผมต้องแก้ไขอย่างไรครับ เช่น
ชื่อ Project - Database ต้องไปแก้ชื่อตรงไหน

48
ห้อง MS Access / สร้างริบบอน ใช้เอง
« เมื่อ: 02 ส.ค. 61 , 14:15:52 »
สร้างริบบอนใช้เอง และต้องการใช้ control idMso ของ access ที่มีอยู่แล้วบ้าง แนะนำดูได้ที่ไหนครับ
เช่น "Undo" , "Redo" ,"RecordsDeleteRecord" ."FindDialog" ฯลฯ

49
ได้แล้วครับอาจารย์ กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ แต่ยังสงสัยครับ
1. ใช้มาประมาณ 3-4 เดือนใช้ได้ แล้วทำไมอยู่ดี ๆ เกิดใช้ไม่ได้ครับ
2. dim dbs As Database กับ Dim dbs As dao.Database
ต่างกันตรงไหนครับ

50
อยู่ดี ๆ ก็ใช้ไม่ได้เฉยเลย เป็นตามรูปครับ
ลอง compile database ดูตรงที่ประกาศแบบนี้มีเออเร่อทุกทีครับ
dim dbs As Database

สาเหตุเกิดจากอะไร และแก้ไขอย่างไรครับ

51
เราพอจะรู้ได้อย่างไรครับว่า ตาราง ไปใช้เป็นข้อมูลที่ไหนบ้าง เช่น คิวรี่  ฟอร์ม  รายงาน หรือ กับตารางอื่น

52
ได้แล้วครับ สุดยอดเลยครับ อาจารย์ปิ่นณรงค์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

53
ไฟล์ตามนี้เลยครับ ลองลบโมดูลที่น่าสงสัยแล้วก็ไม่หาย
https://drive.google.com/open?id=1uOVAL07-6CHgAHXNR0jhh4UfaH5McaCv

54
ครับอาจารย์ โค๊ตหายเกลี้ยงทั้งฟอร์ม ร้องไห้หนักมาก
1.ลอง compare ดูแล้วครับ ไม่หาย
2.ลองเพิ่ม combobox เปล่าๆ ดู(วาดไปเฉยๆไม่ได้ใส่ค่าอะไร)  combobox ตัวอื่นกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม แต่พอปิดแล้วเปิดใหม่ ก็กลับมาเป็นอาการเดิมครับ งงมาก

หน้า: 1 2 [3] 4