แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - สุภาพร

หน้า: [1]
1
ลองทำตามที่คุณ Pizza_p แนะนำ

Private Sub Form_Close()
   Forms.[ชื่อMain_Form].frmtbl_Purdet.Form.Part_desc.Requery
End Sub

มันขึ้น error '438' Object doesn't support this property or method. ค่ะ

ลองตัด form เหลือ
 
Forms.[ชื่อMain_Form].frmtbl_Purdet.Part_desc.Requery

ก็ขึ้น error เดียวกันค่ะ

รบกวนท่านผู้รู้แนะนำ ด้วยค่ะ

2
ขอบคุณมากค่ะ

ลองทำดูแล้วพยายามแก้ code แต่มันขึ้น error  ตอนที่คำสั่งให้ Combo Box ทำ requery เนื่องจาก combo box อยู่ใน subform ชื่อ frmtbl_purdet จะต้องเขียนคำสั่งยังไงคะ
ตอนนี้เขียน code ตอนปิดฟอร์มที่บันทึกรายการอะไหล่ แล้วสั่งไป requery คอมโบ้บอกซ์ซี่งอยู่ใน subform ชื่อ frmtbl_purdet แล้วมันขี้น error ตลอด

 Private Sub Form_Close()
   Forms.frmtbl_Purdet.Part_desc.Requery
End Sub

รบกวนสอบถามอีกครั้งค่ะ

3

รบกวนสอบถามค่ะ (เพิ่งเริ่มหัดเขียน MS Access เลยงง ว่าจะต้องเขียน ยังไงค่ะ)

สิ่งที่ต้องการ
 ถ้า user ใส่รายละเอียดอะไหล่ใน ฟอร์ม Purchase order แล้วไม่มีในรายการอะไหล่ ใน table (tbl_product) ให้ขึ้น msgbox สอบถามว่าต้องการ add ข้อมูลหรือไม่  ถ้า ต้องการเพิ่มให้
แสดง form frmaddtbl_product เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ โดยหลังจากเพิ่มข้อมูล ใน frmaddtbl_product เสร็จ ให้ปิด form frmaddtbl_product แล้วส่งค่ากลับมาใน
form Purchase order

1. Form Purchase order จะต้องเขียนคำสั่งใน combobox.afterupdate() อย่างไรคะ
2. Form frmaddtbl_product จะต้องกำหนด property อย่างไรบ้างเพื่อให้รับค่าจาก Purchase order แล้วส่งค่ากลับหลังจาก user ปิดฟอร์ม frmaddtbl_product
 

หน้า: [1]