แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SakDa

หน้า: 1 [2] 3 4 5
17
บรรทัดแรกของสติกเกอร์คือพ่นหมึกมีข้อจำกัด แต่ไม่เป็นปัญหา ทำแบบคัดลอกวางไปพลางๆครับ เสียไป 7 แผ่นกว่าจะได้ค่าที่ลงตัวพอดีมาก ปรับอีกทีหลังจากได้รับคำตอบครับ ซ้ายสุดคือดีที่สุด

18
ถ้าแบบทำด้วยตนเองก่อนคือสั่งอัพเดทคิวรี่ ที่ฟิลด์ print ว่าถ้าเป็น no ให้ข้อมูลใน L-details เป็นค่า “ “ ตอนสั่งพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมาเป็นแบบเปล่าไม่ลงหมึก หรือ อีกวิธีหนึ่งตรงรายงานเงื่อนไขเป็นสีขาวกรณีมีค่าเป็น no วิธีหลังคาดว่ามันต้องสั่งพิมพ์โดยให้เป็นสีขาวคงไม่ดีวิธีนี้...คิดรอคำตอบ

19
SELECT [56].l_no, [56].la_id, [56].l_details, [56].Print, [56].LandC, [56].LineX, [56].ColumnX
FROM 56
WHERE ((([56].l_details)=IIf([print]=-1,[l_details]," ")));
อยากให้แทนข้อความในฟิล์ว l_details ด้วยความว่างเปล่าแม้จะข้อความอยู่ในนั้น กรณีที่ field print เป็นค่า No แต่ยังคงป้ายลาเบลอยู่บนกระดาษสติกเกอร์ ใช้วิธีแบบง่ายๆ คือ ทำฟอร์มสติกเกอร์เรียบร้อยแล้ว บางช่วงกระดาษสติกเกอร์เหลือจำนวนดวง2แถวล่าง จาก 14 แถว เราจะขอพิมพ์ดวงที่ 1ของแถวที่13 แบบนี้ครับ โดยที่ไม่ต้องตัดแถวที่ 1-12 ทิ้ง จะทำให้พิมพ์ไม่ตรงกับแถวในกระดาษสติกเกอร์สำเร็จรูปของคิวบิซ  ดัดแปลงจากคำตอบในเว็บ IIf(IsNull([ADDRMU]),"-",Replace(Replace([ADDRMU],"ม.",""),"หมู่ที่ ","")) แล้วไม่สำเร็จครับ ในไฟล์แนบมี mdb กับ ภาพสติกเกอร์ที่ใช้ ภาพอันเดียวกันกับที่แสดงบนหน้าเว็บครับ

เคยได้รับความช่วยเหลืออาจารย์สุภาพ เหยียดรัมย์ไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เป็นการสั่งพิมพ์แบบใช้โค้ด แล้วรายงานชิ้นนั้นมันไม่รู้อยู่ในไฟล์ไหน เลยมาทำแนวนี้ที่ไม่ต้องใช้คำสั่ง vba แทนจะง่ายกว่า

20
กรณีเลข 2 ตัว และ เลข 3 ตัว ที่มันสลับตำแหน่งกัน ผมจะใช้การแยกทีละตัวด้วยคิวรี่ได้ ทีนี้ถ้าจะเอาไปตรวจกับเฉลยว่ามีเลขเหมือนกันไหม จะทำอย่างไรดีครับ ผมค้นเจอในบอร์ด อาจารย์ไชยา มีอยู่ 1 คนถาม มีความสงสัยในการหาคำตอบ

21
ไม่ได้ช่วยอะไรครับ ใช้คำค้น combobox report ในช่องค้นหานี้พอได้แนวไหมครับ
--ผมก็เขียนโค้ดไม่เป็นใช้วิธีแบบบ้านๆสำหรับผมก็ เพิ่มฟิลด์คำไปในตารงว่าติกเป็นแบบ y/n ถ้าโดนเลือกช่วยเอาไปออกคิวรี่ ทำปุ่มดูรายงานทั้งสองแบบ แบบ 1 คือครบทุกรายการ แบบที่สองก็เอาที่ทำเครื่องหมายไปออกรายงาน--

22
มีตาราง 100100 มีฟิลด์ดังนี้ครับ class   group(กลุ่มเรียน)   room   roomNo   stName   code(รหัสนักศึกษา)   100 (ผลรวม) ตรงรายงานชื่อ scoreReport มีฟิลด์ txtbox ชื่อ code เก็บค่า code ไว้ อยากให้รายงานไปค้นหาข้อมูลมาแสดงว่า รหัสนักศึกษาคนนี้เรียนกลุ่ม ประยุกต์1 ได้คะแนน xx ครับ มาแสดงบนรายงานตอนสรุปหน้าสุดท้ายก่อนปัดขึ้นรหัสใหม่ ผมค้นด้วยคำว่า dlookup หลายเงื่อนไข ได้ไป 7 หน้ากวาดดูแล้วยังไม่ตรงกับที่ตัวเองกำลังอยากทำครับ รบกวนกดshiftค้างไว้ตอนเปิดไฟล์--ขอบคุณครับ--
ตรงรายงานก็จะมีสรุปรวมคะแนนของแต่ละรายอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะตรวจสอบอีกว่าคะแนนรวมจะเท่ากันไหมเผื่อมีการเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูลผิดพลาดครับ

23
ไม่ได้ทำฐานข้อมูลให้เป็น mde- ลองค้นหาในบอร์ดด้วยคำว่า form load customize toolbar แล้วไม่เจอที่ต้องการ เวลาเราเปิดไฟล์ของเรากดชิฟท์เข้ามา(มีฟอร์มให้ล็อกอิน) เราอยากให้มันแสดง แถบเมนูของเราชื่อ Main พอเราเลิกงานออกไฟล์โดนปิดก็ให้แถบเมนู main หายไปด้วย มีวิธีไหมครับ

24
เอาของอาจารย์ไปปรับแล้ว เอามาเผยแพร่ต่อ แต่ความต้องการก็ยังอยากทำต่อคือ
   ค้นเจอว่าถ้าเราไม่เคลียร์ค่าใน รหัสงาน หรือ ชื่องาน คิวรี่ใน subForm มันทำงานไม่ได้   
       แต่อยากสลับการเคลียร์ค่าระหว่างรหัสงาน กับ ชื่อ งาน คิดว่า เมื่อตอนเราสั่งคลิกบน คอมโบบ็อกซ์
            พอเราเลือก รหัสงาน เสร็จให้คาไว้อยู่ ฟอร์มย่อยแสดงข้อมูล ยังไม่เคลียร์ค่าบนคอมโบบ็อกซ์ combobox jc
        แต่พอเราคลิกเลือก ชื่องาน comboBox jn ก็อยากให้ไปเคลียร์ค่า combobox jc ก่อน แล้วค่อยไปเรียกคิวรี่มาแสดง
ตอนนี้ใช้แบบนี้ไปก่อน คำค้นที่ควรต่อคือ form on click another combobox clear null
    :love: ขอบคุณครับ  :love: หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆ ต่อ

25
ตรงช่อง google search แว่นขยายด้านบนลองใส่คำว่า print form มีหลายๆ ตัวอย่างเลยครับ
ทำได้ครับ form filter to print (ใช้คำค้นนี้ก็ได้ครับ) ลองค้นและอ่านๆ ดูว่าคำถามไหนคล้ายของเรา

26
อยากให้ฟอร์ม mainmenu เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้ว ให้มันกรองตามกลุ่มเรียน รหัสงานที่แสดงก็ให้ตามกลุ่มเรียนไม่ต้องเอากลุ่มอื่นมาปน และชื่องานก็ให้ตามกลุ่มเรียน เนื่องจากใช้รหัสงานเหมือนกันกับนักเรียนได้ทุกกลุ่ม (เหมือนกับยาพาราเซตามอล ใช้กับคนไข้ได้ทุกคน)
ไม่ได้เริ่มต้นข้อมูลโดยการแยกตาราง แยกฐาน พอคิดจะทำภายหลังแล้วมันไม่สะดวก วันนี้กลับมาขอความช่วยเหลือใหม่ครับ

https://www.thai-access.com/index.php?topic=1109.0 กดโพสต์ไปแล้ว เลยไล่ๆดูที่เคยถามที่เก็บไว้ในคลัง แต่ไม่ได้ทำตามที่ อ.สันติสุขแนะนำครับ ไม่ได้ตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ ..ขอโพสต์ใหม่ครับ เอาตัวอย่างฐานมาด้วยครับ

27
มีตารางเก็บค่า 1-xxx ตามคนยื่นฯ
สั่งเรียงข้อมูลตามราคาที่ยื่น / มีฟิลด์ราคายื่นลำดับต่ำสุดที่ / ผลเปิดซองออก เราก็หาทางใช้คำสั่งเรียงราคา แล้วก็ให้มันอัพเดทในตาราง ความคิดผมครับ...

28
เคยเห็นคำตอบแล้วว่า เป็นการจัดกลุ่มในรายงานที่ น่าจะบอร์ดสมัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น อ.สุภาพ ที่ จัดกลุ่มชื่อคน ตามตัวอักษร ตอนนี้อยากเอามาใช้ในบัญชีทำบุญ อยากให้มี กลุ่ม ก อยู่บนหัวกระดาษ แล้วมีชื่อ กาญจนา กระดาษ เกียรติ แก้วกาญ เป็นหมู่ๆ ทำนองนี้ครับ
ตอนนี้อยากได้คำตอบ หรือ ลิงก์คำตอบนั้นครับ

29
มีฟอร์มหลัก combo box เลือก รหัสงาน jobcode จาก A รหัสงานนี้คือกลุ่มไหนก็ใช้ร่วมกันได้

มีฟอร์มย่อย กรองข้อมูลรหัสงานตามฟอร์มหลัก จากคิวรี่ B
ทีนี่ 1 คนเรียน 2 กลุ่ม group ไม่อยากให้แสดงข้อมูลปนกันทั้งสองกลุ่ม อยากกรองกลุ่มที่เราต้องการพอ เช่น กลุ่ม1 กลุ่ม 2 .... ก็คลิกเลือก ตอนนี้ลองทำcombo box ตรงหัว sub form ก้็ไม่มีผล ลองลากย้ายมาในส่วนรายละเอียดก็ไม่มีผล ไม่ให้เห็นรอกรองข้อมูลตามกลุ่ม

30
มันขึ้นข้อผิดพลาดทั้งหมายเมื่อก่อนไม่รู้ ตอนนี้ขอติดตั้งเฉพาะแอคเซสอย่างเดียวครับ ต้องทำช้อตคัตไว้หน้าจอเลย...ขึ้นข้อความแปลกๆ ลงใหม่จบ แล้วฝังแอคเซสและอันอื่นๆ ที่น่าจะเชื่อมกันของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เรียกใช้จากในพีซี ครับ

31
https://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=1727&PagePosition=2

ประกาศค่าตัวแปร stWhere = "[Work order] Like '*'" ตรงกลางๆ ใน [  ] เป็นคำที่เอามาจากไหนครับ ภาพที่คนโพสต์นำมาประกอบไม่สามารถดูได้ ผมจะทำแบบ เลือกรหัสงาน เลือกกลุ่มที่ทำ และเลือกวันที่ที่เขาส่งงานมา เพื่อออกรายงานครับ

32
อยาก...บนบิลรายการสินค้าตอนนี้มีเพิ่มรหัสสินค้าคงสะดวกเปลี่ยนคืนสินค้า รอนานอยู่ถ้าต้องมีการบอกเลขบาร์โค้ด อยากให้เพื่อนโปรแกรมเมอร์แบ่งสัก 3 ตัวอักษร น่าจะง่ายต่อการใช้เลขโค้ดดังกล่าว แบ่งเป็น 3 3 3 4 ตอนยิงเข้ามันง่ายนะ ตอนออกพิมพ์ลงบนลัง บนบิลใบเสร็จ แยกวรรคให้หน่อย รวมถึงเลขชิปปิ้งด้วย ไม่วรรคก็ขอขีดเส้นใต้แบบเว้นก็ได้ ดำหนาเป็นช่วงก็ได้ .....ตอนเราจะใช้เลขดังกล่าวเราไม่มีบาร์ ไม่มีเครื่องยิง ประโยชน์เยอะ จนท พัสดุ ก็ต้องใช้บาร์ คนขายของก็ใช้เลขบาร์ แคชเชียร์ยิงบาร์ไม่ถึงก็ต้องบอกบาร์ ไร้สายก็ไม่มี คอยนาน เผื่ออาจารย์ พี่ๆในนี้อยู่แวดวงชิปปิ้ง เขียนโปรแกรมขาย เขียนให้คนในองค์กร ขอวรรคบนรายงาน

หน้า: 1 [2] 3 4 5