แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SakDa

หน้า: 1 [2] 3 4 5
19
"อ่านหลายรอบ ก็ไม่เข้าใจว่าต้องการอะไร นอกจากอายุน้อยกว่า 12 แม้แต่วันเดียวไม่เอา หรือ มากกว่า 18 ปี แม้แต่วันเดียวก็ไม่เอา"
ใช่ครับ สมมติ เงื่อนไขของวัคซีนตัวนี้คือ จะฉีดได้ อายุตั้งแต่ 12 ปี บริบูรณ์ - 18 ปี บริบูรณ์ คือถ้าในวันและเวลา ที่จะต้องส่งข้อมูลวันสุดท้าย ขั้นต่ำคุณควรไม่ต่ำกว่า 12 ปีเป๊ะๆ และ อายุต้องไม่เกิน 18 ปี เป๊ะๆ ครับ
ผมโหลดไฟล์มาดูแล้วครับ ก็นำข้อมูลไปใช้ต่อได้ครับ (เป็นการเทียบอายุกับวันในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน) แต่ถ้าเราต้องการคำนวณล่วงหน้าไปอีกสัก 5 วัน เราก็จะแก้ไขโดยการเปลี่ยนวันที่ที่เครืองคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยมาใช้ฟอร์มนี้ทำงานได้

20
กลับมาทำเพิ่มเติมแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรงตามใจ ใช้ฟังก์ชั่นอายุของ อาจารย์สุภาพ ม.ขอนแก่นเพิ่มแล้ว แต่อายุไม่ตรงกับฟังก์ชั่นจากกระทู้ที่อ้างถึงข้างบน ส่วนไฟล์ในคิวรี่ ก็ถือโอกาสเช็คอายุของเด็กไปด้วยว่า
ถ้ายังไม่ถึง 12.0 ปี (อายุไม่ตรงเผ็ง ในวันที่ฉีดวัคซีน ก็ไม่ให้ฉีด ข้อมูลสมมติ หรือดูจากผังการฉีดวัคซีนแล้วคำนวณคร่าวๆ ได้(ดูจากเคยลงทะเบียนแล้วแม่อายุไม่ถึง 70 ปี บริบูรณ์เหลืออีก 15 วัน ก็ยังไม่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนว่าต้องเอาคนอายุ 70 ปีขึ้นไป)
และอีกคอลัมน์หนึ่งก็ถือโอกาสตรวจว่า มากกว่าหรือเท่ากับ 18.0 ปีไหม ในวันที่ฉีดวัคซีน ถ้ามากกว่า 18.0 ปี ก็ไม่ให้ฉีด
เพื่อส่งต่อข้อมูลครับ
ไม่รู้พอจะเข้าใจไหม สรุปว่า อยากตรวจดูว่า ถ้าอายุ ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องส่งชื่อสมัครฉีด และ อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ ก็ไม่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนที่กำหนด
โดยแสดงข้อมูลแจ้งเตือนว่า "อายุยังไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์", กับ "อายุตอนนี้ ... ปี เดือน วัน" แบบนี้ครับ เวลาเอาไปแสดงในคิวรี่

21
https://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=371
ผมลองแทนค่าแล้ว เปลี่ยนจาก 20 เป็น 18 คาดว่าน่าจะเป็นชื่อฟิลด์วันเกิดที่จัดรูปแบบไม่ตรงกับกระทู้นี้...เลยไม่ได้คำตอบ

22
ตอนนี้หาความรู้ในบอร์ดนี้แล้ว ได้ อายุมาเป็น ปี เดือน วัน เรียบร้อยแล้ว ต้องการตรวจดูว่า ในฐานข้อมูลจะมีคนอายุเกิน 18 ปี 1 วัน ขึ้นไปไหม ที่จะถูกตัดสิทธิ์รับวัคซีนไฟเซอร์ที่กำหนดให้ >=12ปี -18 ปีบริบูรณ์ในวันที่จะฉีด (สมมติตรง ถ้า 17 ปีกับ 2 เดือน ยังไงๆ เขาคงได้ฉีด วัคซีนไม่น่านานขนาดนั้น) ทีนี่อยากรู้ว่า ในวันที่ 11/10/2564 ที่จะถึงนี้ มีรายการฉีดวัคซีนเคลื่อน และวัคซีนที่โซนอายุเขา ไม่มาแน่นอน เลยอยากจะหาคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จะไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ระหว่างรอคำตอบ ผมก็จะนับด้วยมือไปพลางๆ

SELECT DateDiff("yyyy",[bdNoZero],Now())+Int(Format(Now(),"mmdd")<Format([bdNoZero],"mmdd")) AS NowYYAgeDetails, tbl_Students.bdNoZero, Int(DateDiff("m",[bdnozero],Now())/12) & " ปี   " & (DateDiff("m",[bdnozero],Now()) Mod 12) & " เดือน " & (DateDiff("d",[bdnozero],Now()) Mod 12) & " วัน" AS AgeYYMMDD, 11/10/2564-DateDiff("m",[bdnozero],Now())/12 & " ปี   " AS 111064AgeGreaterThan18
FROM tbl_Students;

24
ทำตามคำแนะนำของอาจารย์แล้วได้ตามใจต้องการแล้วครับ แล้วค่อยไปจัดการด้วยวิธีอื่นๆ ต่อ สามารถปรับลด เพิ่มหรือเปลี่ยนจำนวนดวง ขนาดสติกเกอร์สำเร็จรูปได้หลายๆแบบสบายเลย แปะขวดเครื่องปรุง อุปกรณ์ในบ้านก็ได้

25
ขอคำแนะนำ หรือคำที่จะเอาไปค้นในเว็บต่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
ผมค้นเว็บเจอคล้ายการจองห้องประชุม จองห้องพักโรงแรม คิดว่าโจทย์ของตัวเองก็ไม่เหมือนเพราะเราเป็นคนจับวางตำแหน่งให้เลยโดยเรียงตามลำดับ
ยังอยู่แถวๆพิมพ์สติกเกอร์สติกเกอร์ครับ
คำถาม "มีตาราง 2 ตาราง ตารางที่ 1 คือตาราง stickerNo จะบอกตำแหน่ง 1-52  อีกตารางคือ TempToPrint ข้อมูลที่ถูกเรียงมาเรียบร้อยแล้ว โดยอยากเอาเลข stickerNo ของตารางแรก ไปแทรกเข้าในตาราง จนกว่าจะครบ 52 ตำแหน่งแล้วค่อยเริ่มนับ 1 ใหม่" ยังไม่อยากทำแบบเอาเอ็กเซลมาวางในฐานแอคเซสครับ จะเป็นคิวรี่ก็ได้ครับ

ขอบคุณครับ

26
บรรทัดแรกของสติกเกอร์คือพ่นหมึกมีข้อจำกัด แต่ไม่เป็นปัญหา ทำแบบคัดลอกวางไปพลางๆครับ เสียไป 7 แผ่นกว่าจะได้ค่าที่ลงตัวพอดีมาก ปรับอีกทีหลังจากได้รับคำตอบครับ ซ้ายสุดคือดีที่สุด

27
ถ้าแบบทำด้วยตนเองก่อนคือสั่งอัพเดทคิวรี่ ที่ฟิลด์ print ว่าถ้าเป็น no ให้ข้อมูลใน L-details เป็นค่า “ “ ตอนสั่งพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมาเป็นแบบเปล่าไม่ลงหมึก หรือ อีกวิธีหนึ่งตรงรายงานเงื่อนไขเป็นสีขาวกรณีมีค่าเป็น no วิธีหลังคาดว่ามันต้องสั่งพิมพ์โดยให้เป็นสีขาวคงไม่ดีวิธีนี้...คิดรอคำตอบ

28
SELECT [56].l_no, [56].la_id, [56].l_details, [56].Print, [56].LandC, [56].LineX, [56].ColumnX
FROM 56
WHERE ((([56].l_details)=IIf([print]=-1,[l_details]," ")));
อยากให้แทนข้อความในฟิล์ว l_details ด้วยความว่างเปล่าแม้จะข้อความอยู่ในนั้น กรณีที่ field print เป็นค่า No แต่ยังคงป้ายลาเบลอยู่บนกระดาษสติกเกอร์ ใช้วิธีแบบง่ายๆ คือ ทำฟอร์มสติกเกอร์เรียบร้อยแล้ว บางช่วงกระดาษสติกเกอร์เหลือจำนวนดวง2แถวล่าง จาก 14 แถว เราจะขอพิมพ์ดวงที่ 1ของแถวที่13 แบบนี้ครับ โดยที่ไม่ต้องตัดแถวที่ 1-12 ทิ้ง จะทำให้พิมพ์ไม่ตรงกับแถวในกระดาษสติกเกอร์สำเร็จรูปของคิวบิซ  ดัดแปลงจากคำตอบในเว็บ IIf(IsNull([ADDRMU]),"-",Replace(Replace([ADDRMU],"ม.",""),"หมู่ที่ ","")) แล้วไม่สำเร็จครับ ในไฟล์แนบมี mdb กับ ภาพสติกเกอร์ที่ใช้ ภาพอันเดียวกันกับที่แสดงบนหน้าเว็บครับ

เคยได้รับความช่วยเหลืออาจารย์สุภาพ เหยียดรัมย์ไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เป็นการสั่งพิมพ์แบบใช้โค้ด แล้วรายงานชิ้นนั้นมันไม่รู้อยู่ในไฟล์ไหน เลยมาทำแนวนี้ที่ไม่ต้องใช้คำสั่ง vba แทนจะง่ายกว่า

29
กรณีเลข 2 ตัว และ เลข 3 ตัว ที่มันสลับตำแหน่งกัน ผมจะใช้การแยกทีละตัวด้วยคิวรี่ได้ ทีนี้ถ้าจะเอาไปตรวจกับเฉลยว่ามีเลขเหมือนกันไหม จะทำอย่างไรดีครับ ผมค้นเจอในบอร์ด อาจารย์ไชยา มีอยู่ 1 คนถาม มีความสงสัยในการหาคำตอบ

30
ไม่ได้ช่วยอะไรครับ ใช้คำค้น combobox report ในช่องค้นหานี้พอได้แนวไหมครับ
--ผมก็เขียนโค้ดไม่เป็นใช้วิธีแบบบ้านๆสำหรับผมก็ เพิ่มฟิลด์คำไปในตารงว่าติกเป็นแบบ y/n ถ้าโดนเลือกช่วยเอาไปออกคิวรี่ ทำปุ่มดูรายงานทั้งสองแบบ แบบ 1 คือครบทุกรายการ แบบที่สองก็เอาที่ทำเครื่องหมายไปออกรายงาน--

31
มีตาราง 100100 มีฟิลด์ดังนี้ครับ class   group(กลุ่มเรียน)   room   roomNo   stName   code(รหัสนักศึกษา)   100 (ผลรวม) ตรงรายงานชื่อ scoreReport มีฟิลด์ txtbox ชื่อ code เก็บค่า code ไว้ อยากให้รายงานไปค้นหาข้อมูลมาแสดงว่า รหัสนักศึกษาคนนี้เรียนกลุ่ม ประยุกต์1 ได้คะแนน xx ครับ มาแสดงบนรายงานตอนสรุปหน้าสุดท้ายก่อนปัดขึ้นรหัสใหม่ ผมค้นด้วยคำว่า dlookup หลายเงื่อนไข ได้ไป 7 หน้ากวาดดูแล้วยังไม่ตรงกับที่ตัวเองกำลังอยากทำครับ รบกวนกดshiftค้างไว้ตอนเปิดไฟล์--ขอบคุณครับ--
ตรงรายงานก็จะมีสรุปรวมคะแนนของแต่ละรายอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะตรวจสอบอีกว่าคะแนนรวมจะเท่ากันไหมเผื่อมีการเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูลผิดพลาดครับ

32
ไม่ได้ทำฐานข้อมูลให้เป็น mde- ลองค้นหาในบอร์ดด้วยคำว่า form load customize toolbar แล้วไม่เจอที่ต้องการ เวลาเราเปิดไฟล์ของเรากดชิฟท์เข้ามา(มีฟอร์มให้ล็อกอิน) เราอยากให้มันแสดง แถบเมนูของเราชื่อ Main พอเราเลิกงานออกไฟล์โดนปิดก็ให้แถบเมนู main หายไปด้วย มีวิธีไหมครับ

33
เอาของอาจารย์ไปปรับแล้ว เอามาเผยแพร่ต่อ แต่ความต้องการก็ยังอยากทำต่อคือ
   ค้นเจอว่าถ้าเราไม่เคลียร์ค่าใน รหัสงาน หรือ ชื่องาน คิวรี่ใน subForm มันทำงานไม่ได้   
       แต่อยากสลับการเคลียร์ค่าระหว่างรหัสงาน กับ ชื่อ งาน คิดว่า เมื่อตอนเราสั่งคลิกบน คอมโบบ็อกซ์
            พอเราเลือก รหัสงาน เสร็จให้คาไว้อยู่ ฟอร์มย่อยแสดงข้อมูล ยังไม่เคลียร์ค่าบนคอมโบบ็อกซ์ combobox jc
        แต่พอเราคลิกเลือก ชื่องาน comboBox jn ก็อยากให้ไปเคลียร์ค่า combobox jc ก่อน แล้วค่อยไปเรียกคิวรี่มาแสดง
ตอนนี้ใช้แบบนี้ไปก่อน คำค้นที่ควรต่อคือ form on click another combobox clear null
    :love: ขอบคุณครับ  :love: หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆ ต่อ

34
ตรงช่อง google search แว่นขยายด้านบนลองใส่คำว่า print form มีหลายๆ ตัวอย่างเลยครับ
ทำได้ครับ form filter to print (ใช้คำค้นนี้ก็ได้ครับ) ลองค้นและอ่านๆ ดูว่าคำถามไหนคล้ายของเรา

35
อยากให้ฟอร์ม mainmenu เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้ว ให้มันกรองตามกลุ่มเรียน รหัสงานที่แสดงก็ให้ตามกลุ่มเรียนไม่ต้องเอากลุ่มอื่นมาปน และชื่องานก็ให้ตามกลุ่มเรียน เนื่องจากใช้รหัสงานเหมือนกันกับนักเรียนได้ทุกกลุ่ม (เหมือนกับยาพาราเซตามอล ใช้กับคนไข้ได้ทุกคน)
ไม่ได้เริ่มต้นข้อมูลโดยการแยกตาราง แยกฐาน พอคิดจะทำภายหลังแล้วมันไม่สะดวก วันนี้กลับมาขอความช่วยเหลือใหม่ครับ

https://www.thai-access.com/index.php?topic=1109.0 กดโพสต์ไปแล้ว เลยไล่ๆดูที่เคยถามที่เก็บไว้ในคลัง แต่ไม่ได้ทำตามที่ อ.สันติสุขแนะนำครับ ไม่ได้ตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ ..ขอโพสต์ใหม่ครับ เอาตัวอย่างฐานมาด้วยครับ

36
มีตารางเก็บค่า 1-xxx ตามคนยื่นฯ
สั่งเรียงข้อมูลตามราคาที่ยื่น / มีฟิลด์ราคายื่นลำดับต่ำสุดที่ / ผลเปิดซองออก เราก็หาทางใช้คำสั่งเรียงราคา แล้วก็ให้มันอัพเดทในตาราง ความคิดผมครับ...

หน้า: 1 [2] 3 4 5