แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SakDa

หน้า: 1 2 [3] 4 5
33
google ค้น is null isnull iif อ่านแป้บ ทำความเข้าใจ เดี๋ยวก็ได้

34
เราสั่งให้มันตรวจตรงวันเกิดก่อนว่าถ้าว่างไม่ต้องใช้สูตร iif aฟิลด์วันเกิด =is null="",สูตรคำนวณอายุ

35
ยื่นชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ภงด3 53 แบบร้านเดียวกันแล้วแต่จดทะเบียนเป็นบริษัท อันนี้เป็น หจก อันนี้ไม่ต้องเสีย 7% ตอนนั้นผมทำก็สแกนเอกสารสรรพากรเลย ตอนคำนวณก็ ทำไปทำสูตรในตารางดี แล้วค่อยส่งออกมาพิมพ์

36
อยากทำไมโครซอฟท์ออนไลน์ เหมือนพวกเวิร์ด เอ็กเซล มีตัวไหนที่ใช้ทำนองนี้ได้ไหมครับ ผมดูแอฟของไมโครซอฟท์ไม่พบมีชื่อ Microsoft access แต่มี Visio PowerPoint ทำนองนี้

37
ทำคิวรี่ขึ้นมาใหม่ เอาของที่เขาให้คำตอบข้างบน เลือกตาราง/คิวรี่ เลือกชื่อคิวรี แล้วก็สั่ง sum ในคิวรี่ที่สองที่สร้างขึ้นใหม่

38
โพสต์นี้เกือบจะเป็นเลขที่สำหรับห้องได้แล้วครับ อ.สันติสุข แวะมาอีกครั้งครับ
ใช้ตารางและชนิดของฟิลด์ตามโพสต์นี้ แต่ขอเป็น ขึ้นห้องใหม่รันเลข 1 จนถึง x ของคนสุดท้ายห้องนั้น...
ทำเลขที่ได้สบายเลยครับ ตอนนี้ใช้วิธี คัดลอกจาก Excel มาวางในตาราง

39
TRANSFORM Sum(tbl_score100.scoreNet) AS SumOfscoreNet
SELECT tbl_score100.class, tbl_score100.room, tbl_score100.roomNo, Sum(tbl_score100.scoreGet) AS [Total Of scoreGet]
FROM tbl_score100
GROUP BY tbl_score100.class, tbl_score100.room, tbl_score100.roomNo
PIVOT tbl_score100.scoreZone;

น่าจะโอเค แล้วครับ

40
ทำบนมือถือ มีฟิลด์ classม roomห้อง roomnoเลขที่  studCodeรหัส นร. scoreZoneช่วงที่เก็บคะแนนมี4ช่วง 1ก่อน 2กลางภาค 3หลัง 4ปลายภาค   scoreGet คะแนนที่ได้ใน 4 ช่วง // อยากให้คิวรี่แสดงข้อมูล เป็นคอลัมน์เป็น
class room roomno code scoreZone ตรงใต้หัวข้อscoreZone อยากให้แสดงคะแนน scoreGet ครับ
class room roomno code     scoreZone
-6-——9-——-45——02689-—20-—15-18-5.6
พรุ่งนี้ผมจะเปิดคอมฯที่ทำงานแล้วแนบไฟล์ - ผมลองเปลี่ยนตอนทำคิวรี่แนว row column value แล้วไม่ตรงกับที่ต้องการสักที ขอบคุณล่วงหน้าครับ

41
ตัวอย่างงานที่กำลังทำ เอ็กเซล กับ โปรแกรมวาดภาพ

42
มีตัวอย่างการถอดวิธีคำนวณ ไม่มี vba ผมจะหามาสนับสนุนต่อไป

43
ลองค้นๆ ดู เอ็กเซลมีให้โหลด แล้วปรับไปทำออนไลน์ได้ แอคเซสพอมีแอปแนะนำไหมครับ เช่น พื้นที่กว้างยาว 11*15 นิ้ว ต้องการตัดที่ 30 ชิ้น คำนวณออกมาได้เท่ากับ 2.2*2.5 (อันนี้ผมใช้โปรแกรมวาดภาพแล้วทำสี่เหลี่ยมยัดเข้าตารางสี่เหลี่ยม ตามขนาดที่ต้องการ ตัดชิ้นขนมเวลาอบเป็นถาด / มีพื้นที่อยู่ทั้งหมด x หน่วย กว้าง ยาว วัตถุมีความกว้าง x หน่วย ความยาว x หน่วย ถามว่าต้องใช้วัตถุทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจะครอบคลุมพื้นที่ ยังไม่ต้องเผื่อขอบเผื่อทากาวหรือเย็บ ทำผ้าม่าน มุงหลังคา ทำฝ้าเพดาน ครับ หรือแนะนำที่ดาวน์โหลดก็ได้ครับ

44
ได้แล้วใช้ ตรง fill back color ตรงสั่งคอนดิชั่นฯ ในรายงานได้เลย เพราะเป็น text box เราก็สั่งให้มันเติมสีให้เต็ม

45
ทำนองนี้ก็ได้ครับ กระดาษคำตอบมีวงกลม เปล่าๆ รอไว้แล้ว O  O

Private Sub SetFormattingControl()
 
Dim StrDate As String


Dim StrDatePre As String
Dim x As Integer
 For x = 1 To 12
If Me("date" & x) = "LL" Or Me("date" & x) = "PA" Or Me("date" & x) = "PS" _
Or Me("date" & x) = "AS" Or Me("date" & x) = "P" Or Me("date" & x) = "A" Or Me("date" & x) = "S" Then
 
    If Me("date" & x) = "LL" Then
        Me("date" & x).BackColor = vbBlack
        Me("date" & x).ForeColor = vbBlack

46
กำลังจะทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบแบบตรวจด้วยการอ่าน OMR ผมหาประเลขคี่ คู่ได้แล้ว ทีนี้อยากพิมพ์สัญลักษณ์ลงไปในรายงานว่าถ้าเลขคี่ ให้ วงกลมดำทึบตรงวงกลมวงที่ 1  ถ้าเลขคู่ให้วงที่ 2 แบบนี้ครับ ใช้conditional ตรงรายงานแล้ว ทำเป็นเลข 1 โผล่วงนี้ เลข 2 โผล่วงที่ 2 ได้
กรณีจะใช้ฟ้อนท์ webbings ระบายกลมดำทึบคือ กดตรงแป้น = เพิ่มลดขนาดได้
วาดรูปสี่ระบายดำทึบก็ได้ ค่อยปรับขนาด
อยากได้คำสั่งที่เราอยากให้มันตรงเงื่อนไขครับว่า ถ้า 1 ให้วาดสี่เหลี่ยมดำทีบ/วงกลมดำทึบตรงนี้, ถ้า 2 ให้โผล่มาตรงนี้
ขอบคุณครับ
ขณะที่รอคำตอบ ผมก็จะค้นหาเว็บอื่นๆ รอครับ หรือ ผมจะใช้ปากกาเมจิกแต้มรอ

47
ขอบันทึกแฟ้มเป็น แอคเซส 2003 ให้หน่อยครับ เปิดไม่ได้ที่เครื่องตัวเอง....ย้ายไปเปิดเครื่องของอีกแผนก เปิดได้ แต่บันทึกเป็น ติดว่า "ขีดภาษาจีน"

48
ห้อง MS Access / : Record Source
« เมื่อ: 26 ก.พ. 63 , 14:30:34 »
โหลดวิดีโอมาดู หายข้อสงสัยว่า ห้างสรรพสินค้า เขาทำยังไงกับราคาขายสินค้า ที่มีการขึ้นลงตลอดเวลา / เข้าใจระบบความสัมพันธ์มากขึ้น

หน้า: 1 2 [3] 4 5