แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SakDa

หน้า: 1 2 3 [4] 5
55
ห้อง MS Access / : Record Source
« เมื่อ: 26 ก.พ. 63 , 14:30:34 »
โหลดวิดีโอมาดู หายข้อสงสัยว่า ห้างสรรพสินค้า เขาทำยังไงกับราคาขายสินค้า ที่มีการขึ้นลงตลอดเวลา / เข้าใจระบบความสัมพันธ์มากขึ้น

56
ขอบคุณครับ เมื่อคืนคิดว่าจะทำเหมือนเอาคิวรี่เข้ามาเสริมในฟอร์มหลักที่เคยได้รับคำตอบจากเว็บนี้ แต่ไฟล์ที่เอาขึ้นไปฝากไว้จะโหลดมาทำงานดันเอาไฟล์เก่าที่ไม่ใช้ขึ้นไป....อดพิสูจน์คำตอบเมื่อคืน

วันนี้ตอนเช้า กำลังจับภาพจะนำแสดงเพิ่ม กำลังคลิกเข้ามาเจอคำตอบที่ต้องการแล้ว ขอบคุณครับผม
ชอบแบบที่ 3 ที่เสนอมาเพิ่ม จริงๆคือถ้าทำได้ตามคำตอบที่ตัวเองต้องการ ก็จะคัดลอกฟอร์มเปลี่ยนชื่อเป็นงานที่ต้องทำประจำทุกคาบ...

57
เป็นฟอร์มหลักแล้วเรียกตาราง tblAssign มาเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลโดยตรง ในตารางมีรหัสงานอยู่เป็นจำนวนมาก อยากเช็คเวลาเรียน เพราะเวลาเรียนเช็คทุกวันและทุกคาบ ขี้เกียจเลื่อนเมาส์ไปหารหัสงานตัวนี้  เลยอยากจะให้มันแสดงข้อมูลชื่อฟิล์ด ่jobcode-รหัสงาน jobcode นี้มีค่าเท่ากับ class เวลาเราคลิกเรียกใช้ฟอร์มนี้ อยากให้มันกรองค่าและแสดงเฉพาะ ่jobcode = "class" ครับ

58
ค้นมาจากเว็บของไมโครซอฟท์ ใส่ตัวนี้แล้วไม่ฟ้องผิดพลาดๆ ใด แต่ต้องscrollเม้าส์ไปเลือก เรคคอร์ดเป้าหมาย
ชื่อฟิล์ด jobcode ค่าที่ต้องการกรองคือ class

Private Sub Form_Load()
Me.Filter = "jobcode = 'class'"
Me.FilterOn = True
End Sub

ขอบคุณครับ

59
Public Function FancyDate(dteInput As Date) As String

'   Convert #6/12/2016#
'   To: 12th June 2016

    FancyDate = Day(dteInput)
   
    Select Case Day(dteInput)
    Case 4 To 20, 24 To 30
        FancyDate = FancyDate & "th"
    Case 1, 21, 31
        FancyDate = FancyDate & "st"
    Case 2, 22
        FancyDate = FancyDate & "nd"
    Case 3, 23
        FancyDate = FancyDate & "rd"
    End Select
   
    FancyDate = FancyDate & Format(dteInput, " mmmm yyyy")


End Function


Sub testdatefunction()

Dim datestr As Date

datestr = CDate("01/01/2017")

Debug.Print datestr, FancyDate(datestr)

End Sub

พอดัดแปลง ใกล้เคียงไหมครับ ไปค้นมาให้ครับ

60
ของผมมีเป็นภาคภาษาอังกฤษครับ ประมาณ 5 เล่มได้ แต่ชื่อหนังสือลืมแล้วเผื่อใครสนใจผมจะถ่ายสารบัญให้ดู ยืมถ่ายเอกสารได้ เป็นการเขียนแบบ vba (ขั้นสูง) แบบเขียน 5 วัน ของอาจารย์คนไทยมีของ อ.สิทธิศักดิ์ คล่องดี อยากเริ่มต้นเรียนจริงจังเลยหันกลับมาใช้งานมันอีกรอบ....

61
จากโค้ดนี้ เขาส่งตารางเป้าหมายออกเป็นไฟล์ mdb

Private Sub Command0_Click()
'************ ส่วนที่ 1 การเรียกหน้าต่าง Dialog เพื่อเลือกพาธ และตั้งชื่อเซฟไฟล์เป้าหมาย*****************
    Const msoFileDialogFilePicker = 3
    Const msoFileDialogViewDetails = 2
 
    Dim fd As Object
    Dim varItems As Variant
    Dim flPath As Variant
    Dim LFilename As String

    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogViewDetails)
    With fd
        .Title = "Save As"
        .AllowMultiSelect = False
        .InitialView = msoFileDialogViewDetails
        .InitialFileName = "*.mdb"
    End With

    If fd.Show = True Then
        For Each varItems In fd.SelectedItems
            flPath = varItems
        Next
    End If
    LFilename = flPath
   
'*************ส่วนที่ 2 การสร้างไฟล์ MS Access ใหม่******************
    If LFilename & "" <> "" Then
        If Dir(LFilename) = "" Then
            Dim ws As Workspace
            Dim db As DAO.Database
       
            Set ws = DBEngine.Workspaces(0)
            Set db = ws.CreateDatabase(LFilename, dbLangGeneral)
            db.Close
            Set db = Nothing
        End If
   
'***********ส่วนที่ 3 การส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์เป้าหมาย********************
        DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", LFilename, acTable, "Q1", "Table1", False
    End If
End Sub

ผมมีตารางชื่อ xFake อยากส่งออกไปไว้ d:\ชื่อตารางเดิมแต่นามสกุลเป็น .xls เอ็กเซลปี 2003 ครับ ทับไฟล์เก่าได้เลยถ้ามีอยู่แล้ว ตอนนี้ผมลองใส่ 'เพื่อไม่ต้อง dim แต่ก็เจอบักแถมเหลืองไม่ผ่านสักทีครับ

ขอบคุณครับ

62
ข้อมูลสมาชิกของแต่ละราย ค่าในฟิลด์เป็น number อยากนับจำนวนครั้งในฟิลด์ score ว่าถ้าเป็นค่า 0 หรือ blank (null) ให้นับเป็น 1 เพื่อจะบอกว่าตอนนี้คุณไม่มาเรียนกี่ครั้งแล้ว....โดยคนมาเรียนจะได้ 1 ให้คะแนน class attendant ถ้าไม่มาเรียนว่าง หรือ ให้ 0 ผมลอง count nz ในไทยแอ็คเซสที่เป็นแนวคำตอบสำหรับท่านอื่นๆ ยังไม่ได้สักทีครับ
ระหว่างโพสต์ก็นึกทางออกไว้ว่าจะค่อยๆทำคิวรี่เพื่อเปรียบเทียบค่าถ้า 0 หรือ ค่าว่างให้แสดงเป็นค่า 1 ลองใช้ iif แล้วทำคิวรี่อีกอันมารวม ขอบคุณครับ
--วันนี้ในที่ทำงาน เลยมีอินเตอร์เน็ตใช้ ทดลองตรง Expr1: IIf(IsNull([score]),1,0) ได้แล้วครับ--วิธีหาทางออกระหว่างรอคำตอบ พิสูจน์คำตอบแล้วว่าถูกต้อง

63
ชื่อคอมโบ tjobcode after update
tjobcode.defaultvalue = “””&tjobcode&”””
end sub ตรงนี้คือให้ตรึงค่าไว้ ที่นี้ เปิดฟอร์มมาก็แสดงข้อมูลถูกต้องทั้งรหัสงานกับชื่อเต็ม ตรวจๆไปเปลี่ยนใจ เลือกรหัสงานใหม่ อยากให้ subform มันแสดงข้อมูล ตามที่เราเพิ่งเลือกครับ ถ้าเราเปลี่ยนรหัสงาน ขอคำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ

64
อัพเดต วันนี้มานั่งทำให้สวยๆ มี 4 tap หัวข้อเรื่องตรวจการบ้านเด็ก- เลือกงาน /yes no เลือกคน /yes no กรอกคะแนนและจัดการ  พอเราทำมาถึงแท็ป กรอกคะแนน คลิกตรงหัวชื่อแท็ปเลย อยากให้มันไปสั่งคิวรี่ให้สร้างตารางแล้วนำข้อมูลนั้นมาโชว์ตรง “กรอกคะแนน” มีฟอร์มซึ่งไปดึงเอาตารางมากรอกเลยครับ ควรเอาคำสั่งรันแมคโครไปใส่ตรงไหนดีครับ บริเวณแท็ป ตรงที่ฟอร์มย่อยผมก็ลองเอาไปใส่ตรง on load เพราะคิดว่าพอเราติกแท็ป กรอกคะแนนปั้บ มันจะโหลดมาให้แต่ไม่สำเร็จ

65
-ฐานที่เราลบโค้ดเพื่อทดลองทำ mde ที่สงสัยโอเค เปลี่ยนแต่ฐานข้อมูลใหม่ ครั้งหน้าต้องสำเนาไว้ก่อนทำการทดลอง

66
ปกติคิวรี่นี่ใช้เพียงเอาค่าข้อมูลคือ กลุ่ม "rd21" เป็น combo box เอาค่าดังกล่าวไปใส่คิวรี่ แล้วติกปุ่มบนฟอร์มสั่งปุ่มให้คิวรี่ทำงาน ก็จะทำขั้นตอนอื่นได้ ปกติก็ไม่ได้เกี่ยวกับโค้ดที่ทยอยลบตอนทดลองทำ mde วันนี้ย้ายออกมาทำเครื่องที่ทำงาน กดคิวรี่ไม่ทำงาน ผมเลยงงว่าควรจะเริ่มตรงไหนดี เอาไฟล์เก่ามาใช้ก็ไม่ได้เพราะทำห่างกันไป 10 วัน พัฒนาไปเยอะแล้ว การที่เราใช้คิวรี่ไม่ได้ดั่งเดิมนี่จะเป็นเพราะเราไปตั้งค่าหรือกดปุ่มอะไรไว้ไหมครับ

67
เปิดดูไฟล์เก่าๆ น่าจะเป็น tab  แล้วมีฟอร์มย่อย

68
ทำฟอร์มแรกเป็นฟอร์มแบบ data sheet ติก yes no ส่วนฟอร์มสอง มี main form เลือกห้อง sub form สมาชิกในห้องหล่นลงมา ทำการติก yes no แล้วกดคำสั่ง สั่งให้คิวรี่ทำงาน ให้ทำการเพิ่มชื่อตามการตอบ yes ของทั้งสองฟอร์ม
ถ้าอยากเอามาเคียงคู่กัน ผมลองเอาฟอร์มลากไปใส่ในแท้ปแล้ว คลิกแทปแรก แทปสองก็ออกเหมือนแทบแรกเลย ตอนนี้ก็ทำงานได้ครับ แต่มันยังไม่งาม

69
TRANSFORM First(studAdviser.adviserName) AS FirstOfadviserName
SELECT studAdviser.code, studAdviser.fname, First(studAdviser.adviserName) AS [Total Of adviserName]
FROM studAdviser
GROUP BY studAdviser.code, studAdviser.fname
PIVOT studAdviser.teacode;

70
กำลังทำตามครับ ลบหลายคิวรี่แล้ว ยังไม่โชว์ชื่อครบ ทั้ง value row column ลองๆสลับกันดู ยังไม่สำเร็จ ออกชื่อครูที่ปรึกษาไม่ครบ

71
มีคนมาตอบให้ความรู้แล้วครับ นำมาเผยแพร่ต่อ
" My favorite in this area is called MZ-Tools. It is not free, but it does an outstanding job on VBA. I believe there are other tools, such as V-Tools, with similar functions. "

72
กำลังเอางานเก่าๆ ที่เคยทำขึ้นมาใช้อีกรอบ ราบรื่นดีมาก ทั้งที่ความรู้ด้านนี้ก็คิดว่ามีเท่าเดิม แต่ใช้โค้ด vba ไม่ถนัดก็ใช้คำสั่งคิวรี่เข้าไปอัพเดทตารางแทน ขณะที่รอคำตอบครูที่ปรึกษา ก็ค้นดูของอาจารย์สุภาพ เจอกระทู้นี้เหมือนกัน https://www.thai-access.com/suphap.php?topic_id=473

หน้า: 1 2 3 [4] 5