แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - chai

หน้า: 1 [2]
17
ไม่ทราบว่ามีเทคนิคทำตัวหนังสือวิ่งที่ smooth ใน ms access มั้ยครับ ผมใช้ On_timer แต่รู้สึกว่าไม่ค่อย OK มันวิ่งไม่ smooth เลยครับ กระตุกตาม timer
Private Sub Form_Timer()
Dim strMsg As String ' ข้อความที่จะให้วิ่ง
Dim MsgLen As Integer

strMsg = DLookup("PharmacyMsgText", "TableMsg") + " "
MsgLen = Len(Me.Label0.Caption)
If MsgLen > 0 Then
Me.Label0.Caption = Mid(Me.Label0.Caption, 2, MsgLen)
Else
Me.Label0.Caption = strMsg
End If
อยากได้แบบนี้ครับ
https://ispying.blogspot.com/2016/03/blog-post.html link

18
ต้องการเก็บวันที่และเวลาของเครื่อง server เพื่อเก็บในฐานข้อมูล ทำอย่างไรครับ ทั้ง ms access back-end และ mysql server back-end

19
ใครพอจะทราบวิธีจัดการฟอร์แมตโค้ด ms access VBA แบบอัตโนมัติบ้างครับ แบบให้ดูสวยงาม อ่านง่าย
ผมใช้ Access 2007,2010

20
ห้อง MS Access / ส่ง SMS จาก ms access
« เมื่อ: 24 ก.ค. 62 , 17:48:58 »
ผมต้องการใช้ ms access ทำระบบส่ง sms เข้าโทรศัพท์มือถือ แจ้งเตือนวันนัดให้ผู้ป่วยทราบ ก่อนถึงวันนัดจริง โดยในฐานข้อมูลมีเบอร์โทรศัพท์แล้ว ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ครับ ถ้าได้ขอคำแนะนำว่าต้องทำอย่างไร ขอบคุณครับ

21
ผมใช้ mysql database เป็น Back-end และ MS Access เป็น Front-end มีปัญหาอยู่ว่าหากเครื่อง  client ไม่สามารถติดต่อ กับ mysql server ได้ ตัว ms access ก็จะ error แล้วหยุดทำงานทันที ดังนั้นจึงอยากได้ code ที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ database หากเครือข่ายขัดข้อง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ให้แสดงข้อความ ว่า การเชื่อมต่อขัดข้อง ระบบกำลังเชื่อมต่อ....... จากนั้นโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับ database  ให้อัตโนมัติจนสำเร็จ หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จในเวลาที่กำหนด แจ้งเตือนว่า ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ มีปุ่มตัวเลือกว่า ต้องการเชื่อมต่ออีกครั้ง หรือ ยกเลิกการเชื่อมต่อ
หรือท่านใดมีคำแนะนำวิธีอื่น กรุณาด้วยครับ

หน้า: 1 [2]