แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chai

หน้า: 1 [2] 3 4 5 6
19
ลอง code แล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ไม่สร้าง link table ให้ ผิดพลาดตรงไหนครับ

Option Compare Database

Private Sub Command0_Click()
Dim strConnect As String

strConnect = "ODBC;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=192.168.0.243;Database=dental_stock;Uid=admin;Pwd=12345;Option=3"
Call relink_mysql_tables(strConnect)

End Sub
Public Sub relink_mysql_tables(mysql_connection As String)

Dim db As DAO.Database
Dim tblDef As DAO.TableDef
Dim sLocalTableName As String
Dim sRemoteTableName As String

' new collection '
Dim newTableDefs As New Collection

' current database '
Set db = CurrentDb()

' create new table defs '
For Each tblDef In db.TableDefs
    If (tblDef.Attributes And TableDefAttributeEnum.dbAttachedODBC) Then
        sLocalTableName = tblDef.Name
        sRemoteTableName = tblDef.SourceTableName

        ' create new linked table def '
        Set tblDef = db.CreateTableDef(sLocalTableName, dbAttachSavePWD, sRemoteTableName, mysql_connection)
        newTableDefs.Add tblDef

    End If
Next

' delete old table defs '
For Each tblDef In newTableDefs
    db.TableDefs.Delete tblDef.Name
Next

' add new table defs to current database '
For Each tblDef In newTableDefs
    db.TableDefs.Append tblDef
Next
End Sub

20
ลองสร้าง code link table จาก ODBC ดังนี้
Private Sub Command0_Click()
   
    DoCmd.DeleteObject acTable, "table_chai_leave_main"
   
    DoCmd.TransferDatabase acLink, "ODBC Database", "ODBC;DATABASE=ps_hospital_management;DNS=hos_management_mysql_sever243;OPTION=0;PORT=3306;SERVER=192.168.0.243;LANGUAGE=Thai;", acTable, "table_chai_leave_main", "table_chai_leave_main"
End Sub
แต่เมื่อกดปุ่มคำสั่ง ก็ปรากฏ หน้าจอถาม Data Source ODBC อีก ทั้งที่ใน code ก็ใส่ DNS แล้ว ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ อยากให้กดปุ่มแล้วให้สร้าง link table ให้เลย


21
ห้อง MS Access / : การเก็บข้อมูล user ,password
« เมื่อ: 22 ม.ค. 65 , 11:14:05 »
ขอบคุณครับ

22
ห้อง MS Access / : การเก็บข้อมูล user ,password
« เมื่อ: 21 ม.ค. 65 , 09:09:52 »
ขอตัวอย่างไว้ศึกษาหน่อยได้มั้ยครับ

23
ห้อง MS Access / การเก็บข้อมูล user ,password
« เมื่อ: 19 ม.ค. 65 , 10:57:25 »
ขอไอเดีย วิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับหน่อยครับ แต่ละท่านมีการเก็บอย่างไร เช่น มีการเข้ารหัสกันหรือไม่ครับ โดยเฉพาะการใช้ mysql database ซึ่งไม่มี inputmask(password) ให้ใช้ แต่ถึงจะใช้ inputmask ก็แก้กลับให้มองเห็นอยู่ดี

24
ขอบคุณครับ

25
ผมใช้ mysql เป็น database ปรากฎว่า เมื่อ user คีย์ข้อมูลเข้ามา รูปแบบวันที่เป็นจากเดิมทีเคยเป็น ค.ศ มาเป็นแบบ พ.ศ. เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับ แก้ไขอย่างไร


26
คลิกขวา เลือก preperty เลือก open with


27
docmd.runsql "Delete from BB where รหัส not in (select รหัส from AA)"
หรือ สร้าง Delete คิวรี่ จากตาราง BB ตรงฟิวด์รหัส ใส่ criteria not in (select รหัส from AA)

28
สร้าง อีก TextBox นึง แล้วต่อ String ="00" & [Text30] จากนั้นซ่อน visible Text30 Running Sum เลือก Over All
ถ้าข้อมูลมีหลาย record จะแสดง 001,002,...,0010,...

31
ลองตามนี้
วิธีที่1 control ตัวอื่นทั้งหมด กำหนด properties tabStop เป็น No
วิธีที่ 2 ใช้ setFocus ที่ control ที่ต้องการ

32
เปิดใช้งานได้เลย ถ้ามี microsoft office access

33
ยังไม่ได้ประกาศตัวแปร

34
DSum("ชื่อฟิวด์เก็บจำนวนเงิน","ชื่อตารางหรือคิวรี่","[ชื่อฟิวด์หมู่]=forms!ชื่อฟอร์ม!ชื่อ TextBox(หมู่)")

35
เปลี่ยนมาใช้​ office 32​ bit ครับ

36
Me.rank คืออะไรครับ​ รับค่าจาก​ TextBox​ หรือเปล่า
แล้วตัวแปร​ rank ประกาศเพื่ออะไร
ส่งรูปมาให้ดูดีกว่าครับ​ นึกภาพไม่ออก

หน้า: 1 [2] 3 4 5 6