แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nonc31

หน้า: 1 ... 4 5 6 [7]
97
ต้องการค้นหาไฟล์ที่ระบุแบบเจาะจง เช่นต้องการค้นไฟล์ abc.doc ในทุกโฟลเดอร์/สับโฟลเดอร์ หาในgoogleแต่ใช้ไม่เป็น รันไม่ผ่าน :ouch:
มี code นึงเหมือนจะได้ รันผ่าน แต่เป็นการอ่านชื่อโฟลเดอร์ ส่วนการค้นหาไฟล์ผมไปต่อไม่เป็น :cry:

Private Sub Command3_Click()
Dim MyPath, MyName As String
MyPath = "C:\Program Files (x86)\"
MyName = Dir(MyPath, vbDirectory)   ' Retrieve the first entry.
Do While MyName <> ""   ' Start the loop.
      ' Use bitwise comparison to make sure MyName is a directory.
      If (GetAttr(MyPath & MyName) And vbDirectory) = vbDirectory Then
         ' Display entry only if it's a directory.
         MsgBox MyName
      End If
        MyName = Dir()   ' Get next entry.
Loop
End Sub

ใครมี Code มีลิงค์ รบกวนขอด้วยครับ

98

ตรงใจป่าวเนี๊ย ทำไมมันง่ายจัง :ouch:

99
ห้อง MS Access / : CrossTab Query Sort
« เมื่อ: 14 ก.ย. 61 , 20:18:30 »
TRANSFORM First(register.grade) AS FIRSTofgrade
SELECT student.id, student.name, student.room, student.num
FROM subject INNER JOIN (student INNER JOIN register ON student.id = register.id) ON subject.code = register.code
GROUP BY student.id, student.name, student.room, student.num
ORDER BY student.room, student.num, [type] & "-" & [register].
โค๊ด: [Select]
[/color]
PIVOT [type] & "-" & [register].[code];
 :ouch: :ouch: :ouch:

100
จัดมาครับ มันอธิบายยาก สู้ทำให้แล้วเอาไปศึกษา ดัดแปลงเอาดีกว่า  :XD: :XD: :XD:

101
ควรสร้างฟิลด์เพิ่ม ในทุกตาราง ที่ต้องการ แล้วใส่เงื่อนไข ดังรูป  เวลากดปุ่มบันทึกก็ให้ค่าฟิลด์ chk เป็น true แบบนี้ง่ายดีครับ

102
ห้อง MS Access / : รวมตาราง
« เมื่อ: 02 ก.ย. 61 , 09:28:09 »
สงสัยจะได้ขอ ตัวอย่าง  2013  :shout: :shout: :shout:

103
ตรงสูตรคุณใช้ฟังชั่น Round ร่วมด้วย ดังนั้น ในคอลัมน์ PricePerPcs ก็ต้องใช้ด้วย(เพื่อให้ตรงกับค่าในสูตร) ในตัวอย่าง จะเห็นเป็น 2.18 พอกดเครื่องคิดเลขเทียบ ก็เพี้ยนเลย  แต่ค่าจริงคือ 2.175 พอใช้ Round จะเป็น 2.17(งง ว่าทำไมมันไม่ปัดขึ้นเป็น 2.18) คงประมาณนี้ครับ

104
ห้อง MS Access / : รวมตาราง
« เมื่อ: 02 ก.ย. 61 , 07:33:01 »
UNION น่าจะใช้แบบนี้นะครับ

SELECT [user1].user1
FROM [user1]
UNION SELECT [user2].user2
FROM [user2]
UNION SELECT [user3].user3
FROM [user3]
UNION SELECT [user4].user4
FROM [user4]
UNION SELECT [user5].user5
FROM [user5]
UNION SELECT [user1_not].user1
FROM [user1_not];

105
กรณีนี้ คือ สร้างใหม่  =  Set FD = TD.CreateField("H", dbMemo) จะรันผ่าน
ถ้ากรณีฟิลด์นี้ มีอยู่แล้ว แต่ Type เป็น Text ถ้าเราจะเปลี่ยนมาเป็น Hyperlink
ผมดูใน Google เขาให้จัดการที่ property แต่ผมลองทำแล้วไม่ได้ครับ
ไม่รู้ติดตรงไหน  อ. มีวิธี มี code สำหรับการเปลี่ยน Type นี้มั๊ยครับ

ที่ผมทำไว้


106
ขอบคุณครับ ได้ซะที หาใน Google หาไม่เจอคำตอบนี้
ขออีก  ตัวครับ คือ
แบบ  Hyperlink  กำหนดยังครับ  รบกวนอีกทีนะครับ อ.สันติสุข

107
=nz(DSum("money","q_income","month([date])= month([income_date])"))+0
น่าจะ + 0 ด้วยนะ

และ ควรตรวจสอบ ชื่อฟิลด์ ชื่อตาราง  และ ตำแหน่งเครื่องหมาย "  ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกหรือไม่


108
ตรงใจป่าวนะ   :grin:

109
แบบนี้ก็พอไปได้  :XD:

111
ใช้คิวรี่   :cool: :XD:
SELECT A.Charge, A.Code
FROM A LEFT JOIN B ON (A.Code = B.Code) AND (A.Charge = B.Charge)
WHERE (((B.Charge) Is Null) AND ((B.Code) Is Null));

112
Private Sub Command0_Click()
DoCmd.SetWarnings False
Dim db As DAO.Database
Dim tbl As TableDef
Dim fld As DAO.Field
Dim strSQL As String
   
Set db = CurrentDb
    strSQL = "ALTER TABLE testFieldType ALTER COLUMN fieldA Integer;"
    db.Execute strSQL

        Set fld = Nothing
        Set tbl = Nothing
        Set db = Nothing

End Sub

ผลออกมามันเป็น Long Integer  ทำไมมันไม่เป็น  Integer  ช่วยด้วยครับ

หน้า: 1 ... 4 5 6 [7]