แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - pitakchan

หน้า: 1 2 [3]
33
- ตั้งชื่อเครื่องปริ้น
- ตั้งค่าระบุให้รายงานเลือกเครื่องปริ้นตามภาพ


ปล.ทำปุ่มสั่งปริ้นออกมาเลยไม่ต้องแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพราะถ้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เวลากดปริ้นที่ด้านซ้ายบนจะขึ้นหน้าต่างมาให้เลือกเครื่องปริ้นเสมออยู่แล้ว
โค๊ด: [Select]
Private Sub Print_Click()
On Error GoTo Err_Print_Click

    Dim stDocName As String.

    stDocName = "R_Bill"  'ชื่อรายงาน
    DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal

Exit_Print_Click:
Exit Sub

Err_Print_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Print_Click

End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pitakchan

หน้า: 1 2 [3]