แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: 1 [2] 3 4 5 ... 13
17
ตอบกระทู้ตัวเอง ได้ข้อคิดจากเวปบอร์ดนี้ครับ แก้ปัญหาที่ติดคือ ใช้ ฟังก์ชั่น  Round([x],2) 

18
จากกระทู้ที่แล้ว ที่มาของตัวเลข
 มูลค่าต้นงวด: Nz([book_vul]-[ค่าเสื่อมต้นงวด])
ค่าเสื่อมต้นงวด: Nz(IIf([status]=0,IIf(([วันต้นงวด]-[term_day])>0,([book_vul]),([วันต้นงวด]*[depree_day])),"0"))
วันต้นงวด: DateDiff("d",[date_buy],[befor_end_date])-1
มูลค่าคงเหลือ  : Nz(IIf([book_vul]-([ค่าเสื่อมต้นงวด]+[ค่าเสื่อมงวดนี้])=0,1,([book_vul]-([ค่าเสื่อมต้นงวด]+[ค่าเสื่อมงวดนี้]))))
จะมีฟังก์ชั่นอะไรมาครอบตัวเลขของผลลัพธ์นี้ให้มีทศนิยม เหลือ 2 ตำแหน่งได้บ้างครับ

19
เรียน อจ ช่วยพิจารณาปัญหาครับ
ค่าเสื่อมต้นงวด: Nz(IIf([status]=0,IIf(([วันต้นงวด]-[term_day])>0,([book_vul]),([วันต้นงวด]*[depree_day])),"0"))
ทำไมฟิลด์พวกนี้มีจุดทศนิยมมากมาย ใน properties sheet มีแต่ format   ไม่มีdecimal  แปลกๆๆครับ
และบรรทัดถัดไปของ ฟิลด์มูลค่าต้นงวด มูลค่าคงเหลือ ขึ้น error  ไม่รู้สาเหตุ

20
โปรแกรมน่าใช้งานจังครับ

21
โหลดใหม่แล้ว ถามหารหัส ใส่รหัสที่ให้ก็ไม่ได้ครับใช่  "123456" หรือ?

22
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 26 ก.ค. 63 , 15:39:17 »
แก้ไขเรื่องตัวเลข สร้าง reportได้แล้ว ติดปัญหาเรื่อง ทศนิยม มีปัญหาเรื่องบางฟิลด์ ตัดทศนิยมเหลือ 2 ตำแหน่งไม่ได้  ไม่รู้เป็นสาเหตุใด

23
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 25 ก.ค. 63 , 14:19:57 »
หาจำนวนวัน(31/12/61)ในคิวรี่    โดย ใช้ วันที่ ลบ วันที่ ผลลัพท์ error   แต่ถ้าวันที่ เดี่ยวๆๆ ได้ ไม่รู้ต้องใช้นิพจน์?

24
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 24 ก.ค. 63 , 13:06:17 »
ในคิวรี่ ฟิลด์ depree_acc_bal ค่าเสื่อมสะสม ได้ทำ expression ว่า ถ้าคำนวณจำนวนวัน date_age มาจาก date_buy ถึงวันที่ิิออกรายงาน(คือสิ้นปี)   มากกว่าจำนวนอายุการใช้งาน(asset_term)*365 ค่าของ date_age=0 
ซึ่งรายงานผมจึงผิดครับ  เช่น ถ้าหม้อแปลงไฟฟ้า วันที่ซื้อมา  18/02/56 รายงานผมค่า "เสื่อมงวดนี้"  เป็น 0 ถ้าออกรายงาน วันที่ 31 ธค 61 ที่ถูกต้อง ยังมีจำนวนวัน 49 วัน เหลืออยู่ในปี 2561   ยอดที่ถูก จึงต้องเท่ากับ  [depree_day]*49 =7527.85 ครับ
****จะเขียน expression อย่างไร เพือ หาจำนวน จากวันที่ 1 มค ถึงวันที่ 18 กพ ? เท่ากับกี่ วัน

25
โหลดแล้ว เปิดการเข้ารหัสไม่ได้ครับ

26
ห้อง MS Access / รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 24 ก.ค. 63 , 09:07:30 »

A  ยอดผลลัพธ์ จากตาราง เมื่อเกินอายุใช้งานมีค่า =1
B  หาผลรวม ไม่ได้ ???????

27
ห้อง MS Access / : ปัญหาปัดเศษทศนิยม
« เมื่อ: 20 ก.ค. 63 , 19:34:09 »
ค้นหาทางแก้ในเวปบอร์ดนี้ได้พอดี  ใช้หลักการ Int(x คูณ 100) หาร 100

28
ห้อง MS Access / : ปัญหาปัดเศษทศนิยม
« เมื่อ: 20 ก.ค. 63 , 17:27:21 »
มูลค่าสินค้าสุทธิ ควรเท่ากับ 354,579.53 บาท  (379,400.10-24,820.57)   ประเภทของฟิลด์เป็น standard,decimal=2

29
ห้อง MS Access / ปัญหาปัดเศษทศนิยม
« เมื่อ: 20 ก.ค. 63 , 17:22:53 »


30
ข้อมูลเก่า cust_id จาก voucher_s ไม่ไปครับ แต่ entry ปัจจุบันมี cust_id ทั้ง 2 table ครับ

31
จากกระทู้หัวข้อเรื่องดึงราคาฯ  Mainforms Voucehr_s (table voucher_s มี ฟิลด์ cust_id) และ SubForms fsale(table fsale เดิมไม่มี ฟิลด์ cust_id มาเพิ่มฟิลด์ cust_id ภายหลัง )   ผมขอวิธีจะเอาข้อมูลจาก cust_id ของ voucher_s ไปใส่ใน ฟิลด์ใหม่ cust_id ของ fsale โดยผูกกันด้วย voucher_s_id

หน้า: 1 [2] 3 4 5 ... 13