แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: 1 ... 10 11 12 [13]
193
ใช่ครับกำหนด runningจาก date  และอย่างที่ถามว่าวันที่ 5 มีการใช้เลขที่ไปแล้ว  ผมก็ต้องการให้ running ต่อจากใบสุดท้ายของวันที่ 5  และใบต่อๆๆไปก็ต่อท้ายแต่อยู่ในกรุ๊ปวันที่ 5 คือ IV62-04-05-xx.... ประมาณนี้ครับ

194
ปกติเมื่อป้อนข้อมูลแต่ละวัน เลขที่บิลจะ auto running เป็น IV62-04-21-01 บิลต่อไปเป็น 02  03 ...ถ้าป้อนในวันเดียวกัน ครับ  แต่ถ้าวันนี้ต้องการกลับไปป้อนเอกสารย้อนหลังเป็นวันที่ 5 เมษายน ประมาณ 10 บิล ต้องการให้เลขที่บิล กลับไป running  IV62-04-05-01  ...02...03 ผมจะต้องแก้ตรงไหนครับ

Private Sub Text185_DblClick(Cancel As Integer)
Dim strDate As String
Dim intNum As Integer, intMax As Integer
Dim strSuffix As String


strDate = "IV" & "" & (Format(DATE, "yy-mm-dd"))

If Me.voucher_s_id = "" Or IsNull(Me.voucher_s_id) Then
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_s_id],10))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & "01"
            Debug.Print "1"
        Else
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_s_Id],12))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & Format(intMax, "00")
            Debug.Print "1"
        End If

End If

End Sub

Private Sub Text185_Enter()
'Private Sub bill_no_Enter()
Dim strDate As String
Dim intNum As Integer, intMax As Integer
Dim strSuffix As String


strDate = "IV" & "" & (Format(DATE, "yy-mm-dd"))

If Me.voucher_s_id = "" Or IsNull(Me.voucher_s_id) Then
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_s_id],10))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & "01"
            Debug.Print "1"
        Else
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_s_Id],10))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & Format(intMax, "00")
            Debug.Print "1"
        End If

End If

End Sub

195
ขออนุญาตนำกระทู้จาก อ.สุภาพ มาแสดง  แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจในข้อ 3.  ตรงที่ tool
bar และ on action  อยู่ตรงไหน?
1.ใน Report สร้าง Label ขึ้นมาหนึ่งอันเขียนอะไรก็ได้ แล้วตั้งค่า Visible
เป็น No เพื่อเวลา Preview จะได้ไม่เห็น สมมุติ Label ชื่อ LblCopy
2.สร้าง Function ขึ้นมาหนึ่งตัวเก็บไว้ใน Module

Function PrtCopy( )
Reports!RptCopy.Visible=True

Reports!RptCopy.Caption ="ต้นฉบับ"
Docmd.Printout , , ,1

Reports!RptCopy.Caption ="สำเนา"
Docmd.Printout , , ,1
End Function

3.ทำปุ่มไว้ใน Toolbar โดย OnAction ให้เลือก Function ตามข้อที่ 2 ใส่ไว้ในReport ที่ต้องเราต้องการ

เวลาใช้คือเปิด Report ที่เราได้กำหนดไว้เป็นแบบ Preview เมื่อต้องการพิมพ์ก็กดปุ่มที่เราได้สร้าง ก็จะได้ รายงาน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 จะมีคำว่า "ต้นฉบับ" ส่วนชุดที่ 2 จะมีคำว่า "สำเนา"
คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง เลยเล่าสู่กันฟังครับ
สรุป ผมก็ยังทำไม่ได้ครับ

196
เพิ่มเติมครับ  ผมสร้าง command bottom ไว้ในฟอร์มบันทึกรายการขาย  และสร้าง even ที่ command.

197
ขึ้น compile error:  expected: end of statement ครับ
สมมติฟอร์มชื่อ V1 และ V2

Private Sub Command278_Click()
       DoCmd.SelectObject acForm, ? v1 ?, True
       
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
    DoCmd.SelectObject acForm, ? v2?, True
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
End Sub

198
ทุกครั้งเมื่อกรอกข้อมูลขายสินค้าเสร็จ   ต้องการพิมพ์ใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี(ต้นฉบับ 1 ฉบับ +สำเนา 1 ฉบับ) บนกระดาษ A4 ผ่าน  เครื่องพิมพ์ inkjet จะเปิดฟอร์ม ต้นฉบับ 1 ครั้ง และฟอร์มสำเนา 1 ครั้ง ครับ  อย่างจะแก้ปัญหานั้ครับ

หน้า: 1 ... 10 11 12 [13]