แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: 1 ... 10 11 12 [13]
217
สร้างปุ่ม command ไว้ที่ toolbar กด click แสดง report_bill ทั้ง ต้นฉบับ กับสำเนา(เพราะไม่ได้ printer หัวเข็มจึงต้องพิมพ์ที่2บิล)

218
ผมเปิดไฟล์ที่แนบมา แล้ว ไม่มีการกำหนดอะไร control source report1 อะไรเลยครับ  อจ ลืมพิมพ์อะไรหรือเปล่าครับ

219
ห้อง MS Access / Ms Access *.accdb มีอะไรดีกว่า *.mdb
« เมื่อ: 24 เม.ย. 62 , 23:24:41 »
เริ่มใช้ foxbase   dbase  access 97 access 2003  ควรจะหันหลัง แล้วไปใช้ access ใหม่ๆดีไหม  ท่านที่มีประสบการณ์ขอคำแนะนำหน่อยครับ   

220
พอดี file *.accdb ที่แนบมาผมเปิดไม่ได้ เพราะมีแต่  ms access รุ่นเก่า


221
อจ.ครับ ผมลบ criteria ใน คิวรี่หลัก แล้วไปที่รายงาน ไปกำหนดเงือนไขคิวรี่ที่ recordsource  ผมสามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มที่ผมสั่ง command ไว้ในฟอร์ม แต่สังเกตุว่า
1. คิวรี่หลัก ที่ผมไปลบออกก่อนมากำหนดคิวรี่ที่ recordsource ของ report  แล้ว creteria กลับมาตามเดิม จริงๆๆต้องมีหรือไม่มี  ถ้าต้องไม่มี แต่ทำไมผมมี?
2. เมื่อเกิดเหตุการข้อ 1 ทำให้เกิดปัญหาที่ว่า คิวรี่หลักouh ถูก report เชื่อมโยงหลายๆๆ report
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบพระคุณ ณ ที่นี้ครับ

222
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ผมใช้ FORMS![บันทึกขาย]![voucher_id] พิมพ์ได้ทันที ... ขอเพิ่มเติมครับ ต่อเนื่องกัน ผมมีฟอร์มหลายฟอร์มเช่นชื่อฟอร์ม 1บันทึกขายสินค้า 2. บันทึกรายได้บริการ ฯลฯ   ที่โยงกับ คิวรี่ q_vocher นี้ แสดงว่าผมต้องมี คิวรี่ตามจำนวนฟอร์มที่โยง หรือครับ 

224
ที่เงื่อนไข คิวรี่ ของเดิมที่ใช้อยู่ดังนี้ครับ  [เลขที่บิล]  ให้ผมเปลี่ยนเป็น FORM![voucher_s]![voucher_id]  ถูกต้องไหมครับ 

225
ผมทำ report invoice โดยเชื่อมโยงจาก quiry และทุกครั้งต้องถามเลขที่บิล มีวิธีใดทางลัด ป้อนข้อมูลในฟอร์มขาย สั่งพิมพ์บิลได้เลย ขอคำแนะนำครับ

226
ใช้ได้ดีครับ ขอบพระคุณครับ

227
ขออภัยครับ ไฟล์ที่แนบมาใช้โปรแกรมอะไรเปิดครับ winr  หรือ winzip

228
ขึ้น compile error; syntax error   บรรทัดที่ 5ตรง if txt_date ……….
หมายความว่าผมต้องเพิ่ม ฟิลด์ txt_date ในฟอร์มด้วย หรือเปล่า หรือว่า txt_date ของอจ.คือ bill_date ที่ผมมีอยู่แล้ว ครับ

229
ใช่ครับกำหนด runningจาก date  และอย่างที่ถามว่าวันที่ 5 มีการใช้เลขที่ไปแล้ว  ผมก็ต้องการให้ running ต่อจากใบสุดท้ายของวันที่ 5  และใบต่อๆๆไปก็ต่อท้ายแต่อยู่ในกรุ๊ปวันที่ 5 คือ IV62-04-05-xx.... ประมาณนี้ครับ

230
ปกติเมื่อป้อนข้อมูลแต่ละวัน เลขที่บิลจะ auto running เป็น IV62-04-21-01 บิลต่อไปเป็น 02  03 ...ถ้าป้อนในวันเดียวกัน ครับ  แต่ถ้าวันนี้ต้องการกลับไปป้อนเอกสารย้อนหลังเป็นวันที่ 5 เมษายน ประมาณ 10 บิล ต้องการให้เลขที่บิล กลับไป running  IV62-04-05-01  ...02...03 ผมจะต้องแก้ตรงไหนครับ

Private Sub Text185_DblClick(Cancel As Integer)
Dim strDate As String
Dim intNum As Integer, intMax As Integer
Dim strSuffix As String


strDate = "IV" & "" & (Format(DATE, "yy-mm-dd"))

If Me.voucher_s_id = "" Or IsNull(Me.voucher_s_id) Then
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_s_id],10))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & "01"
            Debug.Print "1"
        Else
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_s_Id],12))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & Format(intMax, "00")
            Debug.Print "1"
        End If

End If

End Sub

Private Sub Text185_Enter()
'Private Sub bill_no_Enter()
Dim strDate As String
Dim intNum As Integer, intMax As Integer
Dim strSuffix As String


strDate = "IV" & "" & (Format(DATE, "yy-mm-dd"))

If Me.voucher_s_id = "" Or IsNull(Me.voucher_s_id) Then
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_s_id],10))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & "01"
            Debug.Print "1"
        Else
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_s_Id],10))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & Format(intMax, "00")
            Debug.Print "1"
        End If

End If

End Sub

231
ขออนุญาตนำกระทู้จาก อ.สุภาพ มาแสดง  แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจในข้อ 3.  ตรงที่ tool
bar และ on action  อยู่ตรงไหน?
1.ใน Report สร้าง Label ขึ้นมาหนึ่งอันเขียนอะไรก็ได้ แล้วตั้งค่า Visible
เป็น No เพื่อเวลา Preview จะได้ไม่เห็น สมมุติ Label ชื่อ LblCopy
2.สร้าง Function ขึ้นมาหนึ่งตัวเก็บไว้ใน Module

Function PrtCopy( )
Reports!RptCopy.Visible=True

Reports!RptCopy.Caption ="ต้นฉบับ"
Docmd.Printout , , ,1

Reports!RptCopy.Caption ="สำเนา"
Docmd.Printout , , ,1
End Function

3.ทำปุ่มไว้ใน Toolbar โดย OnAction ให้เลือก Function ตามข้อที่ 2 ใส่ไว้ในReport ที่ต้องเราต้องการ

เวลาใช้คือเปิด Report ที่เราได้กำหนดไว้เป็นแบบ Preview เมื่อต้องการพิมพ์ก็กดปุ่มที่เราได้สร้าง ก็จะได้ รายงาน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 จะมีคำว่า "ต้นฉบับ" ส่วนชุดที่ 2 จะมีคำว่า "สำเนา"
คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง เลยเล่าสู่กันฟังครับ
สรุป ผมก็ยังทำไม่ได้ครับ

232
เพิ่มเติมครับ  ผมสร้าง command bottom ไว้ในฟอร์มบันทึกรายการขาย  และสร้าง even ที่ command.

233
ขึ้น compile error:  expected: end of statement ครับ
สมมติฟอร์มชื่อ V1 และ V2

Private Sub Command278_Click()
       DoCmd.SelectObject acForm, ? v1 ?, True
       
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
    DoCmd.SelectObject acForm, ? v2?, True
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
End Sub

234
ทุกครั้งเมื่อกรอกข้อมูลขายสินค้าเสร็จ   ต้องการพิมพ์ใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี(ต้นฉบับ 1 ฉบับ +สำเนา 1 ฉบับ) บนกระดาษ A4 ผ่าน  เครื่องพิมพ์ inkjet จะเปิดฟอร์ม ต้นฉบับ 1 ครั้ง และฟอร์มสำเนา 1 ครั้ง ครับ  อย่างจะแก้ปัญหานั้ครับ

หน้า: 1 ... 10 11 12 [13]