แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13
33
ขอบพระคุณครับท่าน  ถ้าไม่ได้การช่วยรีโมท สงสัยฟอร์มจะเละไปใหญ่ ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจ textbox กับ label ต่างกัน?
Code ที่ถูกต้องแล้ว

Private Sub goods_id_AfterUpdate()
Call CheckS_Price
End Sub
--------------------
Sub CheckS_Price()
Dim LastDate As String
Dim strPurchase_history As String
If Not IsNull(Me.date_sale) And Not IsNull(Me.goods_id) And Not IsNull(Forms!ACC_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ!txtcust_id) Then
strPurchase_history = Nz(DLookup("[cust_id]", "[fsale]", "[goods_id] = '" & goods_id & "' And [cust_id] ='" & Forms!ACC_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ!txtcust_id & "'"), 0)

LastDate = Nz(DLast("date_sale", "[fsale]", "[goods_id] = '" & goods_id & "' And [cust_id] ='" & Forms!ACC_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ!txtcust_id & "'"), 0)
Me.s_price = Nz(DLookup("[s_price]", "[fsale]", "cstr([date_sale]) ='" & LastDate & "' And [goods_id] ='" & goods_id & "' And [cust_id] ='" & Forms!ACC_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ!txtcust_id & "'"), 0)
End If
 End Sub

34
แก้ไขชื่อฟิลด์ goods_id ใน fsale จาก combo18 เป็น goods_id แล้วก็ยังไม่ได้ครับ

36

Private Sub Combo18_AfterUpdate()
Call CheckS_Price
End Sub
....................................................
Sub CheckS_Price()
Dim LastDate As String
Dim strPurchase_history As String
If Not IsNull(Me.date_sale) And Not IsNull(Me.goods_id) And Not IsNull(Forms!ACC_บันทึกขายสินค้า!txtcust_id) Then
strPurchase_history = Nz(DLookup("[cust_id]", "[fsale]", "[goods_id] = '" & goods_id & "' And [cust_id] =" & Forms!ACC_บันทึกขายสินค้า!txtcust_id & ""), 0)

LastDate = Nz(DLast("date_sale", "[fsale]", "[goods_id] = '" & goods_id & "' And [cust_id] =" & Forms!ACC_บันทึกขายสินค้า!txtcust_id & ""), 0)
Me.s_price = Nz(DLookup("[s_price]", "[fsale]", "cstr([date_sale]) ='" & LastDate & "' And [goods_id] ='" & goods_id & "' And [cust_id] =" & Forms!ACC_บันทึกขายสินค้า!txtcust_id & ""), 0)
End If
...........................
ตอนนี้ได้แก้ไขไปตามนี้ ยังไม่ได้ครับ ไม่แสดง errorอะไร เลยด้วย ( forms ชื่อ ACC_บันทึกขายสินค้า  subforms ชื่อ fsale)

37
คงเป็นเพราะใน [fsale] ไม่มี ฟิลด์ cus_id ใช่ไหมครับ เพราะเชื่อมโยง Mainforms และ sub form ด้วย  voucher_s_id และ date_sale

39
มี error ครับ
debug บรรทัดที่ 7(If Not IsNull...........)

Private Sub Combo18_AfterUpdate()
Call CheckS_Price
End Sub
Sub CheckS_Price()
Dim LastDate As String
Dim strPurchase_history As String
If Not IsNull(Me.date_sale) And Not IsNull(Me.goods_id) And Not IsNull(Forms!voucher_s!txtcust_id) Then
strPurchase_history = Nz(DLookup("[cust_id]", "[fsale]", "[goods_id] = '" & goods_id & "' And [cust_id] =" & Forms!voucher_s!txtcust_id & ""), 0)

LastDate = Nz(DLast("date_sale", "[fsale]", "[goods_id] = '" & goods_id & "' And [cust_id] =" & Forms!voucher_s!txtcust_id & ""), 0)
Me.s_price = Nz(DLookup("[s_price]", "[fsale]", "cstr([date_sale]) ='" & LastDate & "' And [goods_id] ='" & goods_id & "' And [cust_id] =" & Forms!voucher_s!txtcust_id & ""), 0)
End If
Call CheckS_Price
End Sub40
ขออภัยครับ อจ. อีกนิดครับ ถ้าจะเจาะจงถึงลูกค้าคนนั้น เคยซื้อสินค้านี้ ให้ s_price ดึงราคาครั้งล่าสุด   ลักษณะฟอร์มจะมี Mainform(ชื่่อฟอร์ม voucher_s )+SubForm(ชื่อฟอร์ม fsale)  ที่ MainForm จะมีฟิลด์ cust_id

41
ถ้าราคาเคยขายดังนี้
01/02/63    ขาย  22.00
08/02/63           23.00
02/03/63           20.00
04/04/63           18.00
05/05/63            27.00
ถ้ามาออกบิล ขายสินค้า แทรก 31/03/63  จะได้ราคา 20.00 หรือไม่ครับ  หรือได้ราคา 27.00 ครับ 
ผมต้องการให้เป็นราคา ที่ 20.00 ต้องใช้ code? อย่างไรครับ

42
ถ้าจะเพิ่มรายการขายสินค้าใหม่ โดยดึงราคาล่าสุดที่เคยขายสินค้านี้ แต่ให้แก้ไขได้ ถ้าจะเปลี่ยน มีวิธีอย่างไรครับ อจ.

43
จะทำอย่างไรบ้างครับ  ถ้าต้องการเก็บข้อมูลผู้ใช้โปรแกรมว่า -ไปเมนูไหน  -เพิ่ม/ลบ/แก้ไข บิลไหน   โดยเก็บเลขที่บิล หรือวันที่บิล   ก็พอครับ

44
ถ้าต้องการนำโปรแกรม access ไปติดตั้งเครืองอื่น จะคอมไฟลเป็น setup.exe ส่งให้คนอื่นไปติดตั้งเอง ใช้โปรแกรมอะไรได้ครับ ขอคำแนะนำท่านหน่อยครับ

45
ยังไม่ได้ครับ

46
=IIf([discount_sale]<>0,([s_vol]*([s_price]-[text27])),([s_vol]*([s_price]*(1-([discount_sale_rate])/100))))
ผลลัพธ์จากสูตร  1 ถ้ามีค่า= เท่ากับตัวเลขคำนวณ  2 ถ้าไม่มีค่า =0 
เขียนสูตรแบบไหน ต้องการให้ 2 ถ้าไม่มีค่า= "  "   (ค่าว่าง)

47
ออกรายงาน แต่หัวข้อไม่ running ครับ


หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13