แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: 1 [2] 3 4 5 ... 13
19
ผมสร้าง report ต้องการกรองอะไรจะใช้ criteria ใน query ผูกเงื่อนไข  รู้สึกว่า query จะเยอะไปหรือเปล่าไม่ทราบล่ะ  จึงอยากจะใช้ property sheet ผูกเงื่อนไขแทน ผมจะทำได้ไหมครับ ใช้ even ไหนครับ

20
กราบขอบพระคุณยิ่งครับ

21
caption ใน Toggle caption 192 "เคลมภาษี" ไม่เคลมภาษี" ไม่เปลี่ยนตาม Value ใน Clam_vat ที่ค่าเป็น "0" กับ "-1" เมื่อผม preview record ครับ

22
ไม่ได้ครับ ช่วยกรุณาทีครับ

23
ขออีกนิดครับ ถ้าต้องการให้ caption จาก toggle เปลี่ยนไปตาม value ในฟิลด์ Clam_vat (=-1  หรือ 0) ตามตัวอย่าง

24
ขอมี bottom ป้องกันการหลุดของฝ่ายบัญชี เปลี่ยนข้อความ เปลี่ยนสี เวลาคลิกปุ่ม ครับ

25
มีข้อมูลการซื้อหลาย reccord รายการซื้อไหนที่ยังไม่ขอคืนภาษีซื้อ period_vat จะใส่ค่า 00/00  ถึงเวลาที่จะเคลมภาษีจึงต้องการที่ให้ row source เลือกเฉพาะ period_vat ที่มีค่า 00/00 แต่ในตัวอย่างนี้ดึงมาหมดครับ

26
ขอบพระคุณครับ

27
ถ้าใน Criteria ป้อน 010164  และ 310164
ใช้ code นี้ ="ตั้งแต่วันที่" & " " & [ตั้งแต่ วว/ดด/ปป] & "  ถึง  " & " " & [ถึง วว/ดด/ปป]  ผลลัพธ์ได้ 010164 ถึง 310164
*******
ใช้ code นี้ ="ตั้งแต่วันที่" & " " & Format(CDate([ตั้งแต่ วว/ดด/ปป])) & "  ถึง  " & " " & Format(CDate([ถึง วว/ดด/ปป]))
ผลลัพธ์ =29/10/2470 ถึง 13/3/3292 ทำอย่างไรให้ได้  01/01/64 ถึง 31/01/64

28
ได้แล้วครับ ขอบพระคุณครับ

29
="งวดภาษีเดือน" & " " & Format(CDate([งวดภาษี ดด/ปป]),"mmmm yyyy")
เมื่อป้อน ดด/ปป ใน criteria เป็น 01/64  ผลลัพธ์ ได้ มกราคม 2564
***เมื่อป้อน ดด/ปป ใน criteria เป็น 0164  ผลลัพธ์ ได้ มิถุนายน 2443  ต้องการป้อนโดยแบบนี้ ไม่ต้องใส่ "/" ครับ
ยังหาทางไม่เจอครับ


 

30
ขอบพระคุณยิ่งครับ

31
ถ้าใส่ตัวเลข 010164 ถึง 310164 
***ถ้าออกรายงาน   ="งวดภาษีเดือน" & " " & Format(CDate([วันที่ วว/ดด/ปป]),"mmmm yyyy") ผลลัพธ์ งวดภาษี 102470
***ถ้าออกรายงาน   ="งวดภาษีเดือน" & " " & Format(CDate([ถึง วว/ดด/ปป]),"mmmm yyyy") ผลลัพธ์ งวดภาษี 033292
อยากให้ผลลัพธ์ คือ งวดภาษี มกราคม 64  งวดภาษี มกราคม 2564  ต้องใช้ format ไหนครับ

32
ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ


33
ตามตัวอย่างถ้าใส่ criteria 010164  และ 010164 ทำไมได้ผลลัพธ์รายการวันที่ 15เท่านั้นครับ

34
ในรายงานต่างๆ ใน Criteria between[ตั้งแต่ วว/ดด/ปป]and[ถึง วว/ดด/ปป] ถ้าจะป้อนโดยพิมพ์ ววดดปป ไม่ต้องลืมป้อน "/" ทำอย่างไรได้ครับ

35
ขอตอบตัวเอง  พอดีทำได้แล้วครับ
="งวดภาษีเดือน" & " " & Format(CDate([งวดภาษี]),"mmmm yy")

36
control source ="งวดภาษีเดือน"& " "& [งวดภาษี] 
ถ้าจะใช้ format(CDate)mmmm yy    จะเขียน format อย่างไรครับ

หน้า: 1 [2] 3 4 5 ... 13