แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - buakird

หน้า: [1]
1
    ผมประสบปัญหาข้อหนึ่งในการแสดงข้อมูลของฟอร์มย่อย  การจัดเรียงลำดับข้อมูลในฟอร์มย่อยไม่เรียงจากน้อยไปหามาก ข้อมูลหมายเลข 10 มักจะมาต่อท้ายข้อมูลหมายเลข 1 ตามตัวอย่างที่แนบมา ส่วนหมายเลขอื่นๆ เรียงได้ตามปกติ  ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรครับ

2

รบกวนอาจารย์สันติสุขตรวจข้อผิดพลาดด้วยครับ

3
ผมมีฐานข้อมูลบุคลากรอยู่ 3 ไฟล์ มีโครงสร้างเหมือนกัน ไฟล์แรก ช่วง 2476-2550 ไฟล์สองช่วง 2551 - 2560 ไฟล์สาม 2561 ถึงปัจจุบัน รวมสมาชิกประมาณหมื่นคน ผมไม่อยากจะรวมไฟล์  มีแนวคิด/วิธีการใดที่จะบริหารข้อมูล 3 ไฟล์ ผ่านแบบฟอร์มเพียงหนึ่งเดียว

4
กราบขอบพระคุณครับที่ยังให้ความช่วยเหลือ...ผมเอาไฟล์ของอาจารย์มาดำเนินการต่อโดยสร้างตารางขึ้นมาใหม่  มี ID ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์
ปรับปรุงฟอร์มของอาจารย์ใหม่   เติมแถวควบคุมเข้าไปทุกช่องตั้งแต่ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล ทดลองรันดู  ปรากฏว่า ภูมิภาค ทำงาน แต่พอมาเลือกช่องจังหวัดก็เกิดปัญหาตามรูปที่ส่งมาครับ มี massage แจ้งประมาณว่า ใช้นิพจน์ไม่ถูก ทั้งที่ตรงจุดข้อมูลแถว ก็ใช้คำสั่งเดิมของอาจารย์
  SELECT tb_province.province_id, tb_province.Province_th, tb_province.GEO_ID FROM tb_province INNER JOIN tb_geography ON tb_province.geo_id = tb_geography.GEO_ID WHERE (((tb_province.GEO_ID)=[Forms]![Form1]![Cb_geography]));


ไฟล์ทำงานแนบมาให้แล้วครับ

5
เรียน อ.ปิ่นณรงค์
(อ้างถึง คำแนะนำของอาจารย์ เมื่อ 15 ธันวาคม 2561 เรื่อง การเขียนคำสั่ง VBA ใน Acess เกี่ยวกับการเพิ่มฟิลด์ภูมิภาค เข้ามาร่วมในระเบียน)
   ผมได้ปรับคำแนะแนำของอาจารย์  ไปสร้างตารางใหม่ขึ้นมา  ใส่ฟิลด์หน่วยงาน  ที่อยู่  ภูมิภาค ตำบล  อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เข้าไป โดยเลียนแบบการเขียนคำสั่งของอาจารย์ทั้งหมด
แต่ปรากฏว่า เวลาทดลอง รันฟอร์ม ช่องภูมิภาค ช่องจังหวัด ในตารางไม่ขึ้นชื่อ แต่ขึ้นเป็นตัวเลขแทน ทำใหม่หลายรอบ ก็ไม่สำเร็จ  ขอคำแนะนำด้วยครับ  ไม่ทราบเส้นผมบังภูเขาหรือเปล่า
รบกวนอีกรอบครับ

6
ห้อง MS Access / : วิธีเซฟไฟล์ MDB เป็น ACCDB
« เมื่อ: 16 ม.ค. 62 , 12:16:56 »
ขอบพระคุณมากๆครับ :smile:

7
ห้อง MS Access / วิธีเซฟไฟล์ MDB เป็น ACCDB
« เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 13:07:13 »
อยากทราบวิธีเซฟไฟล์ MDB เป็น ACCDB ครับ ไฟล์ MDB ไม่สามารถกำหนดฟิลด์ ให้เป็น Attachment ได้ ตรงเมนูบันทึกฐานวัตถุข้อมูลเป็น  ไม่มีให้เลือกเป็น ACCDB เลยครับ :question:

8
ขอบพระคุณมากๆครับ... :smile:

9
   ช่วยกรุณาดูความช่วยเหลือในกระทู้ "ช่วยแนะนำการเขียนคำสั่ง VBA ใน Acess" ให้ด้วยครับ มีปัญหาบางอย่างในการบันทึกข้อมูลลงตารางจากการใช้แบบฟอร์มครับ :question:

10
รบกวนเพิ่มเติมครับ...
ได้นำคำแนะนำทั้งหมดมาลงทำงานในตารางโดยผ่านฟอร์ม...ปรากกฏว่า..ฟอร์มกับตารางไม่ค่อยจะสัมพันธ์กัน...พิมพ์ข้อมูลบนฟอร์มแต่ไม่ปรากฏในตารางต้องปิดตารางแล้วเปิดมาใหม่จึงจะปรากฏข้อมูล...ไม่ทราบผิดพลาดตรงไหนครับ

12
ขอบพระคุณมากครับ...ขออนุญาตถามต่ออีกนิดครับ
ถ้าผมไม่ต้องการให้ช่องภูมิภาคเป็นช่องหลัก...ที่จะนำไปสู่การเลือกช่องจังหวัด  แต่ผมอยากได้ช่องภูมิภาคเป็นช่องผลพลอยได้จากเลือกจังหวัด คือ พอเลือกจังหวัดเสร็จ ช่องภูมิภาคขึ้นมาพร้อมๆกันเลย พอเป็นไปได้มั๊ยครับ  ขอบพระคุณครับ

13
ผมได้ไฟล์ตัวอย่างพร้อมคำสั่ง VBA ในการทำแบบฟอร์มกรอกที่อยู่ที่สามารถเลือกรหัสไปรษณีย์ได้อัติโนมัติเมื่อพิมพ์ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เข้าไป  ผมนำไปปรับใช้การทำทะเบียนประวัติสมาชิกในหน่วยงาน  ได้ผลดีมากครับ  ทำงานได้รวดเร็วขึ้น  แต่ทางหัวหน้างานอยากให้เพิ่มช่องภูมิภาคถิ่นที่อยู่เข้าไปโดยอัตโนมัติเพื่อพิมพ์ชื่อจังหวัด  โดยในมีไฟล์ geo_id อยู่แล้วใน tb_province และ tb_district ผมไม่มีความรู้ทางด้าน VBA นัก ลองเขียนคำสั่งเพิ่มเข้าไปคำสั่งที่มีอยู่เดิม
แต่ไม่สำเร็จ  รบกวนช่วยนำทางให้ด้วยครับ ผมเพิ่มคอลัมน์ locate ในไฟล์ table1 แล้ว


คำสั่งเก่า...
Option Compare Database
Option Explicit

Private Sub Form_Load()
    Me.cb_province.RowSource = "SELECT tb_province.province_id, tb_province.Province_th FROM tb_province;"
    Me.cb_amphur.RowSource = "SELECT tb_amphur.amphur_id, tb_amphur.amphur_th FROM tb_province INNER JOIN tb_amphur ON tb_province.province_id = tb_amphur.province_id WHERE (((tb_province.Province_th)=[Forms]![Form1]![cb_province]));"
    Me.cb_district.RowSource = "SELECT tb_district.district_id, tb_district.district_th FROM tb_district INNER JOIN tb_amphur ON tb_district.amphur_id = tb_amphur.amphur_id WHERE (((tb_amphur.amphur_th)=[Forms]![Form1]![cb_amphur]));"
End Sub

Private Sub cb_province_Change()
    Me.cb_amphur.Requery
    Me.cb_amphur = Null
    Me.cb_district = Null
    Me.txt_zipcode = Null
End Sub

Private Sub cb_amphur_Change()
    Me.cb_district.Requery
    Me.cb_district = Null
    Me.txt_zipcode = Null
End Sub

Private Sub cb_district_Change()
    Me.txt_zipcode = DLookup("post_code", "tb_district", "district_th= '" & Me.cb_district & "' AND amphur_id = " & Me.cb_amphur.Column(0, Me.cb_amphur.ListIndex))
End Sub

Private Sub cb_amphur_GotFocus()
    Me.cb_amphur.Requery
End Sub

Private Sub cb_district_GotFocus()
    Me.cb_district.Requery
End Sub

หน้า: [1]