แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - thanapol.w

หน้า: [1] 2
1
ห้อง MS Access / การใช้ฐานข้อมูล pgsql
« เมื่อ: 04 ก.ย. 63 , 09:23:42 »
ผมต้องการใช้ ฐานข้อมูลเป็น Postgresql   
ส่วน fontend เป็น ms access
ลิ้งผ่าน ODBC
มันจะมีมีข้อจำกัดหรือปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
เช่น VBA ที่เคยเขียนสำหร้ับ ฐานข้อมูล ที่เป็น Access ยังจะเขียนเหมือนเดิมไหม

2
สวัสดีครับ
ในฟอร์มแบบ continuous
ต้องการ แสดง ตัวเลข ที่ได้จาก Dcount จากตารางอื่น ๆ  โดยใช้ คอลัมแรกอ้างอิง  ให้ไปแสดงที่ปุ่มต้องกระทำอย่างไรครับ โดยแต่ละแถวจะต้องไม่เหมือนกัน
 

ตัวอย่าง
F-0016     ปุ่มแสดงว่า  เลือก(5)   ->  5 คือค่าที่ได้จาก Dcount

3

ต้องการให้ โค๊ด 2 และ 3  นำค่า ID ที่ได้จาก โค๊ดชุดที่ 1  ซึ่งเป็น Auto number มาใส่ ตรงที่ ขีดเส้นใต้ ครับ
ถ้าใช้ Transaction มันจะได้ ID ก่อนเพิ่มใหม่  แต่ลองไม่ใช้ Transaction มันได้ ID ที่เพิ่มล่าสุด ตามที่ต้องการ

4
ห้อง MS Access / Combo box Date picker
« เมื่อ: 30 มิ.ย. 63 , 09:41:16 »
อยากทราบการทำ ตัวเลือกวันที่ แบบ Combo box  ดังภาพ

แบบที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ด้วยครับ

5
ห้อง MS Access / ฟอร์ม เพิ่ม ดู แก้ใข
« เมื่อ: 25 มิ.ย. 63 , 12:07:34 »


อยากทราบวิธีการสร้างฟอร์ม   
เพิ่ม   
แก้ใข
ดูข้อมูล
ที่เป็นฟาร์มแบบ ไม่เชื่อมตารางหรือคิวรี่  ครับ    โดยใช้ฟาร์มเดียวกัน ครับ

6
ห้อง MS Access / ไฮไลท์ row ที่โฟกัส
« เมื่อ: 19 มิ.ย. 63 , 15:52:47 »
อยากทำไฮไลท์ ในแถว ของฟอร์ม แบบต่อเนื่อง ใ้หคล้ายๆ กับ กล่องรายการครับ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ

7
ห้อง MS Access / สอบถามทำใช้ Transaction
« เมื่อ: 10 มิ.ย. 63 , 21:45:21 »
สวัสดีครับ
ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการสร้าง Transaction ครับจากภาพ ข้อมูลในทั้ง  4 ตารางนี้ จะเกิดขึ้นดังนี้ครับ
1. UPDATE    อัพ 1แถวเท่านั้น
2. INSERT   เพิ่มแถวใหม่ Cfl_id เป็นเลขอัติโนมัติ
3. INSERT   เพิ่มแถวใหม่ 1 แถว โดย Cfl_ID จะต้องเท่ากับขึ้นตอนที่ 1  นั้นคือ 1
4. INSERT   เพิ่มแถวใหม่ จำนวนเท่ากับ  แถวที่เพิ่มของขึ้นตอนที่ 2
ตรวจสอบ
    ผลรวม Field [X] จากแถวที่ถูกเพิ่มโดยขึ้นตอนที่ 2 จะต้องเท่ากับ Field [X] แถวที่ถูกอัพเดทจากขึ้นตอนที่ 1


8สวัสดีครับทุกท่าน
ผมอยากทราบวิธีการที่จะ Select โดยมีเงื่อนใขที่  [INSP_ID] ซึ่งเป็น Auto ที่ใส่ฟอร์แมตใว้ 
ค้นหาด้วย "ISP-001"ไม่ได้ครับ เพระาค่าในฟิลล์ เป็น 1
แบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรครับ

9
ต้องการสร้างฟอร์มสำหรับการเลือกข้อมูลจาก ฟอร์มหลายแถว เพื่อนำข้อมูลไปทำงานต่อ  ผมลองเอาเช็คบล็อกไปใส่ เวลากดมันเลือกทั้งหมดเลย

10
ห้อง MS Access / กำหนดการเพิ่มข้อมูล
« เมื่อ: 19 พ.ค. 63 , 21:56:10 »
อยากสอบถาม วิธีการ กำหนด ให้ต้องมีข้อมูลในอีก ฟิล หนึ่งก่อนถึงจะเพิ่มหรืออัพเดทในอีก ฟิลลได้
ตัวอย่าง....!!
Tbl_คน =['ชื่อ','สถานะสมรส', ชื่อคู่สมรถ ]
คนถ้า โสด [ชื่อคู่สมรถ] จะต้องไม่มี
ถ้า สมรถ  จะต้องใส่ข้อมูล [ชื่อคู่สมรถ]

จะกำหนดที่ตาราง อย่างไรครับ
หรือใช้การกำหนดที่โค๊ดโปรแกรม ครับ

11
สวัสดีครับ
ขออนุญาตสอบถาม  วิธีการทำการเพิ่มข้อมูลเพื่อเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง Tbl_farmlands


จากภาพ  : กระผมต้องการให้  เมื่อ tbl_farmlande.Ref_member มีการอัพเดทข้อมูล   ให้ไป Add New Record ใน Tbl_TransOwner โดยมีรายละเอียดดังนี้
- Farmid = tbl_farmlands.[fid] ของ record ที่ ref_member ถูกเปลี่ยนแปลง
- transFrom = tbl_farmlands.[Ref_member]  ก่อนถูกเปลี่ยน
- transTo = tbl_farmlands.[Ref_member]  หลังถูกเปลี่ยน
- transDate = Date()

12
สวัสดีครับ
ผมต้องการสร้างฟอร์มลักษณะนี้ (ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไร) ใน Access
อยากให้ผู้ใช้ บันทึกไปทีละหน้า แล้ว จะมี ปุ่มบันทึกที่ หน้าสุดท้าย การบันทึกข้อมูลจะอยู่หน้าสุดท้ายครับ
**จะสร้างฟอร์มอย่างไร ?
** วิธีการเขียนโค๊ดบันทึกอย่างไร13
ห้อง MS Access / อยากได้ฟอร์มซ้อนฟอร์ม
« เมื่อ: 27 มี.ค. 63 , 12:53:15 »

ต้องการสร้างฟอร์มที่แสดงข้อมูลเหมือนใน มุมมอง data sheet ดังภาพ ลองทำแบบ form continuse ซ้อนกันมันทำไม่ได้
ให้แสดงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ออกมาทั้งหมด
เอาปุ่ม + ออก

ไม่ทราบว่ามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้าง อยากได้วิธีปรับความสวยงามด้วยครับ

14
อยากทราบแนวทาน การ gem รหัส เช่น พวก รหัสสมาชิก รหัสพนักงาน รหัสสินค้า เป็น
ท่านมีวิธีการสร้าง อย่างไรบ้าง และได้นำไปใช้ในการเป็น คีย์ของตารางหรือไม่ 
มีทริคในการทำ การ gen รหัสหัสและการประยุต์ใช้อย่างไรบ้าง

15
ต้องการสร้างฟอร์ม เพิ่มข้อมูล ดังนี้


โดยมีตารางดังนี้


ต้องการให้ฟอร์มเป็น ฟอร์ม แบบ อัลบาว  ให้กดปุ่มบันทึกแล้วเพิ่มข้อมูลไปที่ 2 ตารางที่มีความสัมพันธุ์กัน person ต้องมี address ครับ
ในตาราง address ฟิล address_id เป็น AI
ไม่ทราบว่าต้องเขียน vba อย่างไรให้ address(fk) ในตาราง person ตรงกับ address_id ในตาราง address 

16
ห้อง MS Access / การทำ supertype & subtype
« เมื่อ: 07 มี.ค. 63 , 12:02:36 »
สวัสดีรับ อยาก ทราบ การแปลงสร้างตาราง กำหนดความสำพันธุ์ครับ
supertype & subtype
ทั้งแบบ overlap
disjoin

หน้า: [1] 2