แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nawahovvp

หน้า: [1] 2
1
เช่น ช่อง Box 03 ฺBay 5  มีสินค้า 2 รายการและมีรายการหนึงมีจำนวนเป็น 0 ผมจะทำสีแดง ถ้าช่องไหนมีจำนวนสินค้าเป็น 0 จะให้เป็นสีแดง ผมใช้คำสั่งไม่ถูกครับ

2
อาจารย์ครับ จะทำ Conditional Format ในแต่ละช่องก็จะมีสินค้าหลายรายการและจำนวนคงเหลือแตกต่างกันไป อยากทำสีแดงช่องทีมีสินค้าคงเหลือเป็น 0 >=1ให้เป็นสีแดง
ผมงมอยู่นาน ไม่สามารถจริงๆพอจะมีวิธีไหมครับ


3
่่ขอบพระคุณมากครับผม  :miao:

4
จากรูปเป็นShelf วางสินค้า แบ่งเป็น Shelf  Bay และ  Box เราสามารถคลิ๊กที่ตำแหน่งแล้ว pop up ข้อมูลว่าตำแหน่งที่่คลิ๊กเป็นข้อมูลสินค้าอะไรที่วางอยู่ได้ไหม

5
ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ

6
จากคำสั่ง Dim prtDufault As Printer
    DoCmd.SelectObject acReport, "Rpt_Product", True
    DoCmd.PrintOut , , , , จำนวนใน Quety
End Sub
อยากให้พิมพ์จำนวนแผ่นสติ๊กเกอร์ ตามจำนวน Query  โดยพิมพ์เรียงทีละ code
ไม่ทราบจะเขียนคำสั่งอย่างไรได้บ้างครับ

Query
Code   Product   Qty
1   โค๊ก   50
2   แปปซี่   60
4   แฟนต้า   70
5   สไปร์ท   50

7
ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ

8
อาจารย์ครับ กรณี textbox code update มีค่าไม่ตรงกับข้อมูลสามารถ Msgbox แจ้งเตือนได้ไหมครับ

Private Sub Command11_Click()
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.OpenQuery "UpdateQuery"
DoCmd.SetWarnings True
Forms!form1![Datasubform].Requery
Me.txtcodeupdate.SetFocus
Me.txtcodeupdate = Null
End Sub

9
อยากให้่ข้อมูลอัพเดตตามเงือนไขโดยอ้างอิง ข้อมูลใน Textbox
เมื่อข้อมูลกรองเงือนไขตาม Combo box แล้ว ใส่ข้อมุลใน textbox Code update แล้วให้ฟิล timecount ที่มีข้อมูลตรงกับ Code update เปลี่ยนเป็น วันทีเวลาล่าสุด now() และ Status ติ๊กถูกหรือมีค่า -1
แล้วมาเมื่ออัพเดตแล้วก็กลับมา Setfocus ที่ textbox Code update พร้อมลบข้อมุลเก่า รบกวนอาจารย์ด้วยครับ


11
รบกวนสอบถาม ผมมีข้อมูลชุด อยากจะเพิ่มข้อมูลทีล่ะ Record ในฟิลข้อมูล จนครบข้อมูลชุด
input เป็นชุดข้อมูลเดียวคือ  001,002,003,004,005,006,007,008,009
เมื่อเรากด Updata แล้วข้อมูลเพิ่มที่ละ Record จนครบได้ไหมครับ
001
002
003
004
005
006
007
008
009


12

พอจะเป็นไปได้ไหมถ้าผมสร้าง Text Box Doc ขึ้นมา ใส่ข้อมูลกรอง คือ ถ้าใส่Doc 1 แล้วให้ข้อมูล Detail Doc 1 เด้งขึ้นมา แล้วถ้าใส่ ข้อมูล 3 อีกก็ให้ ให้ข้อมูล Detail Doc 3 ต่อจากข้อมูล Doc คล้ายเป็นตัวกรอง13


อยากให้ข้อมูล Reflash ตามข้อมูลโดยไม่ต้องกด Reflash  โดยการคีย์ข้อมูลฝั่ง Doc แล้ว ไปกรองข้อมูล ฝั่ง Detail โดยไม่ต้องกดปุ่ม Reflash
เช่น ถ้าใส่ข้อมุล Doc 1,2,3  ก็ให้ฝั่ง Detail กรองข้อมูลตามแบบ Auto ครับ
ขอบคุณมากครับ

14
ได้แล้วขอบคุณมากครับ

15
อยากให้ตารางเก็บข้อมูลโดยมีเงื่อนไข โดยข้อมุลตาราง ฟิล Barcode เก็บข้อมูล A$102154 แล้วอยากให้ฟิล IDProduct เก็บข้อมูลเป็น 102154

โดยตัด A$ ออก16
ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ

หน้า: [1] 2