แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PNR

หน้า: 1 ... 29 30 31 [32]
559
ขอโทษนะคะ รบกวนอีกซักรอบนะคะ คือ ลองเเก้ดูเเล้ว มันไม่ได้อ่ะค่ะ สงสัยจะเขียนอะไรผิด เเหะๆ >..<

ของคุณน่าจะกำลังหาวิธีเลือกข้อมูลจาก Combobox แล้วให้แสดงใน Textbox ใช่ไหมครับ
ลองดูตัวอย่างนี้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Wonder B

560
จาก Combobox แสดง ID / รายการ

ถ้าต้องการให้ textbox แสดงรายการให้กำหนด สถานะ AfterUpdate เป็นแบบนี้ครับ

Private Sub ComboboxName_AfterUpdate()
Me.TextboxName = Me.ComboboxName.Column(1)
End Sub


รายการก็จะแสดงที่ Textbox แทนที่ ID แล้วครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Wonder B

561
ไม่รู้ว่าแบบนี้หรือเปล่านะครับ
ถ้าเป็นการอ้างอิงวันที่ไปใส่ ลองวิธีนี้ดูครับ


ผมสมมุติ textbox ชื่อตามในรูปนะครับ
โค๊ด: [Select]
Private Sub DtDateBorrow1_AfterUpdate()
If Not IsNull(Me.DtDateBorrow1) Then
Me.DtDateBorrowBack = Me.DtDateBorrow1
Me.DtDateBorrowOut = Me.DtDateBorrow1
End If
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: MiKu

562
Zone มีทั้ง ตัวเลข และ ตัวอักษร ลองใช้วิธีนี้ดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: mtaccess

563
น่าจะแบบนี้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Teeyai, mtaccess

564
น่าจะเพิ่มผิดตรงไหนสักจุดครับ Inbox มาครับ

ID กำหนด DATA TYPE เป็น text หรือเปล่าครับ
ปกติตรงนี้ผมกำหนดเป็น Number ครับ

ถ้าเป็น Text ใช้ Cint แปลงเป็น ตัวเลขก่อนคับ

ถ้าข้อมูล ID NO เป็น Text ลองใช้การแปลง Text เป็นตัวเลข ก่อน โดยผมสร้าง QryTable1 ขึ้นมาแสดงข้อมูลของ Table1 นะครับ

ตัวอย่างด้านล่าง
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: TTT, mtaccess

565
ใช้การ Running Number Query มาช่วยก็ได้คับ
วิธีทำ 1 สร้างคิวรี่ชื่อ QryID ใส่โค้ดนี้
โค๊ด: [Select]
SELECT (Select count(*) From Table1 as a Where a.ID <= Table1.ID) AS [Running No], Table1.ID AS RID
FROM Table1;
2.ที่ RecordSource ของ Report ใส่โค้ดนี้เข้าไป
โค๊ด: [Select]
SELECT Table1.ID, Table1.[Product Name], Table1.Quantity, QryID.[Running No], *
FROM Table1 INNER JOIN QryID ON Table1.ID = QryID.RID;


3.สร้าง Textbox ขึ้นมาอีกอัน เอา Field RunningNo ใส่เข้าไปแล้วซ่อน textbox นี้ไว้นะครับ


4.ที่ textbox txtID ใส่โค้ดเป็นแบบนี้
โค๊ด: [Select]
=IIf([Running No] Mod 40=0,40,[Running No] Mod 40)
เท่านี้ก็จะรันลำดับอย่างถูกต้องแล้วคับ   :grin:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: TTT, mtaccess

566
Union all มีแค่ 2 อันครับ
ส่วนเครื่องหมาย ; มีอันเดียวคืออันล่างสุด
การกำหนดชื่อของ Field หรือตารางถ้าชื่อมีช่องว่าง ให้ใส่เครื่องหมาย [ ] ตามที่อาจารย์สันติสุขบอกครับ

โค๊ด: [Select]
select Status,Cname,Surname,Member,Announce from [Buddist Association๗๖-๕๐]
Union all
select Status,Cname,Surname,Member,Announce from [Buddist Association๕๑-๖๐]
Union all
select Status,Cname,Surname,Member,Announce from [Buddist Association๖๑]
Order By Member,Announce;
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: สันติสุข, buakird

567
ต้องการสั่ง lock หรือ ปิดการใช้งาน textbox ไหน ก็ลองใส่โค้ดตามนี้ดูครับ

Me.Textbox.Locked = True  หรือ False  'ล๊อกไม่ให้แก้ไขข้อมูลใน textbox แต่ Cursor ยัง Setfocus ได้
Me.Textbox.Enabled = False หรือ True  'ปิดการใช้งาน textbox และ Cursor ไม่สามารถ Setfocus ได้

ปกติผมจะสั่งทั้ง 2 อย่างเลยครับในกรณีต้องการปิด เพราะ textbox จะมี background สีเดิมไม่ใช่สีน้ำตาล ลองไปปรับใช้ดูครับ  :grin: :grin:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Peerapach

568
สมมุติ Field ที่เก็บคำนำหน้าชื่อว่า TitleName
ใช้ Replace Function
โค๊ด: [Select]
Replace([TitleName],".","")


ทีนี้ในคำนำหน้าชื่อมา . กี่อันมันลบหมดเลยคับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: mtaccess

569
ห้อง MS Access / : สอบถามเรื่อง relationships
« เมื่อ: 24 ก.ค. 62 , 14:37:06 »

การรวม(Join) มีหลายแบบ แล้วแต่การนำไปใช้คับเช่น

การรวมภายใน: เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองตารางที่รวม เช่นต้องการให้แสดงเฉพาะรายการ CustomerID ที่ตรงกันระหว่าง 2 ตาราง  ปกติน่าจะใช้แบบนี้อยู่ใช่ไหมคับ

การรวมภายนอก: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมกันอย่างถูกต้อง รวมทั้งระเบียนที่เหลือทั้งหมดจากตารางหนึ่ง  เช่นมีลูกค้าบริษัทใดบ้างใน ตาราง Customer ที่ยังไม่เคยสั่งซื้อสินค้าเลย เราสามารถเปลี่ยนประเภทความสัมพันธ์เป็นประเภทที่ 2 เพื่อดูข้อมูลของอีกตารางซึ่งมี Customer ที่มากกว่าจะนำมาแสดงทั้งหมด

ปกติเราจะกำหนด Criteria = null เพื่อดูว่า Customer รายการไหนยังไม่มีในอีกตารางหนึ่งเป็นต้นคับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: nonc31, morzor61

570
แบบที่ 1
ถ้าท่านกำหนด txtGroup1A0 1 2 3 4 5 6 ....  / txtGroup1B 1 2 3 4 5 6 ...... / txtGroup2A 1 2 3 4 5 6 ... ไปแบบนี้ ใช้การกำหนดเงื่อนไขจากชื่อของตัว Control เอาก็ได้คับเช่น

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command1_Click() 'เลือก Event ที่ต้องการครับ
    Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me
        If ctl.ControlType = acTextBox Then
            If Left$(ctl.Name, 10) = "txtGroup1A" Then 'Left 10 เพราะต้องการเช็คตัวอักษรทางซ้าย 10 ตัวซึ่งเป็นชื่อที่เหมือนกันของกลุ่ม
                ctl.Visible = False 'หรือ ctl.Visible = true หรือจะสร้างเงื่อนไขให้กลุ่มอื่นๆด้วยก็ได้เช่นกัน
            End If
        End If
    Next ctl
End Sub

แบบที่ 2
อีกวิธีอาจจะง่ายกว่าคือการกำหนดชื่อของกลุ่มที่ Tag ของกล่องข้อความแล้วกำหนดเงือนไขการซ่อนและแสดง
ผมสมมุติ textbox 6 ตัวชื่อกลุ่ม Group1


โค๊ด: [Select]
Private Sub Command1_Click()
    Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me
        If ctl.Tag = "Group1" Then
                ctl.Visible = False
        End If
    Next ctl

End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kitisak, ph.autom

571
ลองสร้างคิวรี่แล้ว Run SQL นี้ดูคับ
โค๊ด: [Select]
SELECT Format([วันที่],"mmm") AS เดือน
FROM Table1
ORDER BY Month([วันที่]);
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: MiKu

572
อธิบาย ที่มาของ Field 2 3 4 ว่าคืออะไร แล้ว Field 1 คืออะไรก่อนครับ

ผมสมมุติเป็น ตารางเก็บข้อมูลการขายสินค้า
Field1 ของคุณคือ รหัสสินค้า

เมื่อกรอกรหัสสินค้าก็จะแสดง ชื่อสินค้า  / จำนวนชิ้นต่อแพ็ค / ราคา  เป็นต้น

ถ้าเป็นแบบของคุณข้อมูล ที่คุณกรอกใน Field 1 คือรหัส ครับ แล้วสร้างตาราง เก็บรายละเอียดของรหัสนี้ครับ

ผมมีตัวอย่าง การสร้างตารางเก็บรหัสและรายละเอียด ตั้งชื่อว่า Table2
และมีฟอร์มที่สามารถนำรหัสนั้นมาระบุที่ Field1 ของฟอร์ม โดยใช้ Dlookup
ส่วน Field ที่ 3 กับ 4 ไม่แน่ใจว่าเป็นการ แยกส่วนออกมาหรือเปล่าจากตัวอย่าง MOU-SOU
แยกเป็น MOU SOU ลองดูตัวอย่างนะครับโพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Nick_1234

573
เมื่อเราใส่ข้อมูลที่ Field 1 คือ BB111 แล้ว Field 2 3 4 อ้างอิงมาจากไหนครับ พวก MOU-SOU

ที่ต้องการคือเมื่อเพิ่มข้อมูลที่ Field1 ในแถวถัดไป ให้แสดง Field 2 3 4 จากข้อมูลที่ระบุใน Record ก่อนหน้าหรือเปล่า
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Nick_1234

574
กำหนด Relation Ship ID ของ สองตารางนี้ครับ
แล้วทำการกำหนด RecordSource  โดย ดึงฟิลล์ Fuel On จาก Table2 มาด้วยคับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Nick_1234

575
ตัวอย่างครับ ดูที่การ BoundControl และ การกำหนดโค้ด
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Nick_1234

หน้า: 1 ... 29 30 31 [32]