แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PNR

หน้า: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 29
177
ส่งตัวอย่างมาทาง inbox ผมดูให้ครับ

178
ทำบนฟอร์มหรือเปล่าครับ ที่จริงแล้ว ไม่ใช่แค่สินค้ามีค่าเป็น 0 นะครับ
วิธีการผมว่าน่าจะสร้างการเปรียบเทียบจำนวนคงเหลือ กับ จำนวนเบิกด้วย เช่น
สินค้าคงเหลือ = 3 แต่เบิก = 5 แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้ว มันติดลบ
ใช้ IF check ก็ได้เช่น

IF สินค้าเบิก > สินค้าคงเหลือ or สินค้าเบิก = "0" Then
msgbox "ไม่สามารถเบิกได้เกินจำนวนที่มีอยู่ คงเหลือปัจจุบัน" & สินค้าคงเหลือ & " อัน"
End if

179
ลองดัดแปลงเป็นแบบนี้ดูครับ
จากตัวอย่าง Field SortMonthNum เป็น Number นะครับ

โค๊ด: [Select]
Sub Search()
Dim strSearch As String
For Each varItem In Me!lstMonthSort.ItemsSelected
strSearch = strSearch & " Or SortMonthNum=" & "" & Me!lstMonthSort.ItemData(varItem) & ""
Next varItem
If Len(strSearch) = 0 Then
Me.frmqryHRDWH.Form.FilterOn = False
Else

strSearch = Right(strSearch, Len(strSearch) - 3)
Me.frmqryHRDWH.Form.Filter = strSearch
Me.frmqryHRDWH.Form.FilterOn = True
End If
End Sub

180
ใช้ RecordsAffected เช็คครับเช่น


Private Sub Command6_Click()
Dim  SQL As String
Dim DB As DAO.Database
Set DB = CurrentDb

SQL = "INSERT INTO T1 ( Field1, Field2, Field3 ) SELECT Table1.Field1, Table1.Field2, Table1.Field3 FROM Table1;"
DB.Execute SQL

If DB.RecordsAffected <= 0 Then
   MsgBox "ไม่มีข้อมูลที่นำเข้า."
Else
MsgBox "นำเข้าจำนวน " & DB.RecordsAffected & " เรคคอร์ด", vbInformation, "Myprogram"
End If

set DB = nothing
End Sub

อันนี้คือตัวอย่าง Insert ลองดูกับ Delete และ Update ดูครับได้เหมือนกัน

181
แก้เป็นแบบนี้นะครับ

Private Sub Command6_Click()
Dim strTable, SQL As String
strTable = cbUpdateTable
SQL = "INSERT INTO " & strTable & " ( Field1, Field2, Field3 ) values (text1, text2, text3);"
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL SQL
DoCmd.SetWarnings True
MsgBox "นำเข้าไปยังตาราง " & cbUpdateTable & " เรียบร้อยแล้ว"
End Sub


แก้ไขใหม่ครับ เขียนอ้างอิงต้องอ้างอิงจากtextbox บนฟอร์ม

182
สมมติใส่       1/4/2020       อีกค่าใส่ 5/5/2020
ให้ผลแสดงค่าว่าเป็น
1 เดือน 5 วัน แบบนี้อ่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แสดงในฟอร์ม หรือคิวรี่ ครับ

183
ห้อง MS Access / : การสร้างหน้า Login ใน MS Access
« เมื่อ: 16 เม.ย. 63 , 08:04:04 »


อย่าลืมไปแก้ datatype ให้เป็น number ด้วยนะ

184
ห้อง MS Access / : การสร้างหน้า Login ใน MS Access
« เมื่อ: 15 เม.ย. 63 , 15:33:52 »
ปรับใหม่ให้แบบนี้นะครับ ใช้การสร้าง Combobox แล้วกำหนดให้แสดงรายการแทน PK

185
เขาปิดตรง อนุญาตให้เพิ่ม  = ไม่ใช่ครับ
พอ combobox ว่างก็จะไม่แสดง ข้อมูล
ลองเช็คการตั้งค่าของ Subform แบบในรูปดูนะครับและดูตรงการตั้งค่าการเชื่อมโยงข้อมูล เขาใช้การเชื่อม รหัสประจำตัวประชาชน จาก textbox ชื่อ search_text ซึ่งเขาได้ซ่อนเอาไว้ในฟอร์ม
โดยเขาได้กำหนดให้ Event ของคอมโบบ๊อกที่ชื่อ by_oname เป็น  Me![search_text] = Me![by_oname].Column(1)
ทำให้ textbox search_text จะได้เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน แล้วนำมาเชื่อมกับ Field ID_POSIT เพื่อให้ข้อมูล subform แสดงเนื้อหาตาม combobox ที่เราใช้


186
น่าจะเป็นการสร้างกรอบ สีเทาไว้พื้นหลังเฉยๆ ครับ แล้วซ่อน subform ไว้ จะให้แสดงเมื่อคอมโบบ๊อก อัพเดท


ไม่แน่ใจแบบนี้ไหมนะครับ
จากตัวอย่างถ้า combobox ว่างจะแสดงเป็นสีเทา


187
ห้อง MS Access / : การสร้างหน้า Login ใน MS Access
« เมื่อ: 15 เม.ย. 63 , 09:00:07 »
ตรง Subform ใส่โค้ดนี้ที่ RecordSource ตามนี้ครับ
โค๊ด: [Select]
SELECT Employee.ID, Employee.EmployeeCode, Employee.EmployeeName, Employee.EmployeeDivision, Employee.EmployeeLocation FROM Employee WHERE (((Employee.EmployeeDivision)=forms!form1!comboDivision) And ((Employee.EmployeeLocation)=forms!form1!comboLocation));

188
กำหนดคุณสมบัติฟอร์มตรง ผุดขึ้นกับโมดอล เป็นใช่ ด้วยนะครับ189
ห้อง MS Access / : การสร้างหน้า Login ใน MS Access
« เมื่อ: 14 เม.ย. 63 , 14:56:55 »
จากตัวอย่างที่ผมทำให้ดูทำได้หรือไม่ครับ ?
ถ้าส่วนอื่นๆ ผมไม่เห็นขั้นตอนการกำหนดค่า
คงต้อง Remote ไปดูครับ
ใช้ Anydesk ครับ
ส่งมาทางข้อความได้เลยครับ

ทำได้แล้วค่ะ ลองไป Copy code จากตัวอย่างที่ส่งมาแล้วไปแก้ไข สามารถใช้ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ

สาเหตุที่เกิด ERROR นั้นเพราะ มีการใช้คำสั่ง Docmd.close เพื่อปิดฟอร์ม หน้าจอล๊อกอิน ครับ
ต่อมาพอเราต้องการอ้างอิง ข้อมูลจาก textbox หรือ combobox ของฟอร์มล๊อกอิน ก็ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะเราสั่งปิดฟอร์มไปแล้วครับ


190
ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวผมไปแก้อีกที
ขอถามเพิ่มครับ ตรงบรรทัดนี้

    If IsNull(Me.txtSCGEmployeeID) Then
        Me.txtSelection.Value = 0


เนื่องจากปุ่มนี้อยู่ใน Subform ถ้าผมทำปุ่มไว้ข้างนอก Mainform ให้อ้างมาถึง Subform ได้
ผมจะเขียน Code เพื่ออ้างอิงมาที่ Subform นี้ได้อย่างไรครับ
ขอบคุณครับ

if IsNull(Me.txtSCGEmployeeID) Then
        Forms![ชื่อMainform]![ชื่อSubform].Form!txtSelectionValue = 0
end if

191
ห้อง MS Access / : การสร้างหน้า Login ใน MS Access
« เมื่อ: 14 เม.ย. 63 , 14:05:47 »
จากตัวอย่างที่ผมทำให้ดูทำได้หรือไม่ครับ ?
ถ้าส่วนอื่นๆ ผมไม่เห็นขั้นตอนการกำหนดค่า
คงต้อง Remote ไปดูครับ
ใช้ Anydesk ครับ
ส่งมาทางข้อความได้เลยครับ

192
ห้อง MS Access / : การสร้างหน้า Login ใน MS Access
« เมื่อ: 14 เม.ย. 63 , 12:03:25 »
ลองดูตัวอย่างนี้ครับ เป็นการกำหนดเงื่อนไขการแสดงรายการของ คอมโบบ๊อก โดยให้ดึงมาแสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
คล้ายๆกับการกำหนด จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จากตัวอย่างก่อนๆ ครับ

 

หน้า: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 29