แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kpueng

หน้า: [1]
1
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Private Sub SearchCombo()
Dim sql As String

sql = "SELECT * FROM tbldata WHERE [Province] like '" & Nz(Me.Combo1, "*") & "' and [District] like '" & Nz(Me.Combo2, "*") & "'"
    Forms!frmsearch!frmdata.Form.RecordSource = sql
    Forms!frmsearch!frmdata.Form.Requery
   
If Not IsNull(Me.Combo1) Then
Me.Combo2.RowSource = "SELECT DISTINCT tbldata.District, tbldata.Province FROM tbldata WHERE (((tbldata.Province)=[forms]![frmsearch]![Combo1]));"
Else
Me.Combo2.RowSource = "SELECT DISTINCT tbldata.District FROM tbldata GROUP BY tbldata.District;"
End If
End Sub
Private Sub Combo1_AfterUpdate()
    Me.Combo2 = Null
    SearchCombo
End Sub
Private Sub Combo2_AfterUpdate()
    SearchCombo
End Sub
Private Sub Combo2_GotFocus()
  SearchCombo
End Sub


สร้างเงื่อนไขในการกำหนด RowSource ครับลองดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kpueng

2
ส่งไฟล์ไปให้ทางเมล์ดูก่อนก็ได้ครับ
piyaphan@se-ed.com
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kpueng

หน้า: [1]