แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Teerin

หน้า: [1]
1
ได้แล้วครับ ผมใส่ข้อมูล label3 ที่ต้องเป็น Person_Code ครับ

2
 :sweat:Copy Code จากเว็บแล้วมาปรับตามตารางที่มีครับ พอรันแล้วติดปัญหาดังรูปครับ

Private Sub Person_Code_AfterUpdate()
Dim rst As DAO.Recordset
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Select count(Person_Code) from Farmer where Person_Code ='" & Me.Label3 & "'")
'ติดตรงนี้'
If rst(0) > 0 Then
    MsgBox ("เลขบัตรนี้มีการลงทะเบียนในระบบแล้ว")
End If
rst.Close
Set rst = Nothing
End Sub

หน้า: [1]