แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nat_c

หน้า: [1] 2
1
1 หา calulated ใน table ไม่เจอ  access เวอร์ชั่น 2016
2 เพิ่ม after update ใน even ฟอร์ม     me.[text22]=Nz(me.[amount_ref],0)-Nz(me.[amount_new],0)
???ยังไม่ได้ค่ะ

2
สมมติว่ามีตาราง ที่ประกอบด้วย 3 ฟิลด์ คือ A  B  C
  ฟิลด์ A =  10
  ฟิลด์ B  = 20
  ฟิลด์ C  =  A+B
 มีวิธีไหนครับ เมื่อใส่ข้อมูลที่ A และ  B  ให้ฟิลด์ C มีค่าผลลัพธ์ติดฟิลด์ในตาราง ทันที  (ไม่ใช่ตาราง คิวรี่ครับ)

3
Me.Text105.Visible =  ShowPageFooter  แก้บรรทัดนี้ด้วย

4
แทนชื่อ Box ด้วยฟิลด์ชื่อ text105
Private Sub PageFooterSection_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    Me.Text105.Visible = Not ShowPageFooter

End Sub
***ผลที่ได้คือไปแสดงผลลัพธ์หน้าสุดท้าย  แทนที่จะมีผลกับหน้า 1 แล้วหน้า 2 แสดงปกติ(พิมพ์ 2 หน้า)**
ไม่รู้ต้องไปแก้ไขตรงไหนอีกครับ

5
ขอบพระคุณค่ะ ได้แล้วค่ะ

6
เจอ กระทู้ที่ 98 ของ อจ.PNR ใช้แบบกำหนด tag เป็นกลุ่ม click แล้ว in-visible ถ้าจะให้ visible เหมือนเดิม ต้องให้ true ตรงไหน
Private Sub Command321_Click()
 Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me
        If ctl.Tag = "Group1" Then
                ctl.Visible = False
     
        End If
        Next ctl
End Sub

7
เขียน code อย่างไรเพื่อใช้ปุ่ม command ปิด-เปิด บังบางบริเวณ ในฟอร์ม  หรือ อจ.มีวิธีแนะนำเป็นอย่าง  ก่อนหน้าพยายามใช้เรื่อง sub-form ร่วมกับ detail  แต่ทำไม่ได้สักทีเลยคิดว่าจะใช้วิธีนี้ค่ะ

8
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

10
Private Sub Command320_Click()
Dim Filename As String
Dim FilePath As String
  DoCmd.SetWarnings False
    Me.Refresh
    Dim sql As String
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ]![text315] AS voucher_s_id INTO printbill;"
    Filename = Me.voucher_s_id
    FilePath = "c:\" & Filename & ".pdf"
     DoCmd.RunSQL sql
     DoCmd.OpenReport "º7_ãºàÊÃç¨-㺡ӡѺÀÒÉÕ¢ÒÂ"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "º7_ãºàÊÃç¨-㺡ӡѺÀÒÉÕ¢ÒÂ", acFormatPDF, FilePath
     DoCmd.RunSQL sql
     DoCmd.OpenReport "º7/1ãºàÊÃç¨-㺡ӡѺÀÒÉÕ¢ÒÂ"

End Sub

11
ทำดู ไม่ได้ชื่อไฟล์ pdf =voucher_s_id  ใน printbill สงสัย code จะผิด

12
ตอนนี้เมื่อสั่ง print report preview  อยากไปต่ออีกค่ะ ถ้าเราจะ save as เป็นไฟล์ ให้ไฟล์นั้น ชื่อเดียวกับเลขที่บิลที่ ปรากฏใน voucher_s_id ของ table printbill จะเพิ่ม code อย่างไรคะ

13
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ

14
ที่ตาราง voucher_s เก็บเลขที่บิลอยู่แล้วมีจำนวนบิลมาก และเก็บทุกบิล  จะเขียน code ไปชี้บิลที่ต้องการพิมพ์จากฟอร์มที่กำลังบันทึกใหม่ ไปไม่ถึงจริงๆๆค่ะ 

15
ถ้ามีหลาย report เชื่อมต่อกับ คิวรี่นี้ เพียงคิวรี่เดียว(q_voucher) และคิวรี่ นี้ก็เชื่อมต่อฟอร์มบันทึกหลายฟอร์ม  ดังนี้นต้องทำหลายๆๆคิวรี่หรือเปล่าคะ  หรือว่ามีวิธีอิ่น

16
ทุกครั้งที่บันทึกข้อมูล จะพิมพ์บิลต้นฉบับและสำเนา ต้องกลับมาใส่ เลขที่บิลทุกครั้ง ถ้าไม่ต้องการใส่เลขที่? ให้เอาจากเลขที่บิลที่บันทึกนี้ทันที

หน้า: [1] 2