แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - TTT

หน้า: 1 2 [3] 4 5
37
ถ้าอยากเก็บค่า Checkbox หลายๆ ตัวลงในฟิลด์เดียว ลองทำเป็นค่ายกกำลังแล้วจัดเก็บในรูปแบบของตัวเลขตามกระทู้นี้ที่ อ.สันติสุข เคยแนะนำไว้ดูครับ
https://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=3414
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Apocalypse

38
ห้อง MS Access / : การใช้คำสั่ง iifซ้อน iif
« เมื่อ: 11 ธ.ค. 61 , 11:50:48 »
ปัญหาการใช้ Expression จะมี 2 อย่างครับ คือ 1. พิมพ์ตัวอักษรมากเกินไป จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แต่ก็มากอยู่ 2. ใช้นิพจน์ซ้อนกันเกินประมาณ 13 ตัวมั้ง จำตัวเลขไม่ได้
ปัญหาของกระทู้นี้คือใช้นิพจน์ซ้อนกันเยอะเกินไป ไม่ว่าจะเป็น IIf ซ้อน IIf หรือใช้ฟังก์ชั่น Switch() ก็ไม่สามารถซ้อนกันเกินได้ จึงต้องใช้การแยกฟิลด์ไม่ให้เกินครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak

39
ห้อง MS Access / : อยากทำ progress meter
« เมื่อ: 10 ธ.ค. 61 , 17:14:08 »
ลองดูคลิปนี้นะครับ แต่การแสดง meter มันทำให้เครื่องต้องเสียเวลาแสดงส่วนนี้เพิ่มด้วยทำให้การทำงานช้าลงอีกนะครับปล. มันจะมีอีกอย่างคือ progress meter ที่ Status bar ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ MS Access เวอร์ชั่น 2007 หรือ 2010 ขึ้นไป ก็สามารถเขียนคำสั่งให้มันแสดงความก้าวหน้าได้ ตัวอย่าง

1. สร้างตัวแปร
Dim ReturnValue As Variant
 
2. กำหนด สเกล ให้ เท่ากับ 100
ReturnValue = SysCmd(acSysCmdInitMeter, "Processing ", 100)
 
3. สมมุติเป็นการนับเรคคอร์ดทั้ง ก็ทำให้ เป็น เปอร์เซนต์
For StartLoop = 0 To (TotalRecord - 1)
      ReturnValue = SysCmd(acSysCmdUpdateMeter, ((StartLoop) / TotalRecord) * 100)
Next StartLoop
 
4. เคลียร์
ReturnValue = SysCmd(acSysCmdRemoveMeter)

อะไรประมาณนี้ครับ ปรับใช้ดู

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ปิ่นณรงค์, aek

40
ห้อง MS Access / : การใช้คำสั่ง iifซ้อน iif
« เมื่อ: 10 ธ.ค. 61 , 17:06:21 »
ใช้ MS Access เวอร์ชั่นอะไรอะครับ ทำไมเหมือนใส่ได้น้อยจัง เหมือนกับมันใส่อักษรเกินที่ Textbox มันรับได้ป่าวครับ ถ้าใช่ให้แก้โดยแบ่งครึ่งเงื่อนไขครับ เช่น
a: IIf(Not IsNull([Eff20]),[Eff20],IIf(Not IsNull([Eff19]),[Eff19],Null)) ไปเรื่อยๆ จนสุดที่ใช้ได้
สร้างอีกฟิลด์
b: IIf(IsNull([a]),IIf(Not IsNull([Eff18]),[Eff18],Null),[a]) ไปเรื่อยๆ อีก ถ้ายังไม่หมดก็ต่ออีกฟิลด์ แล้วเราก็เอาฟิลด์สุดท้ายไปใช้งานครับ พอนึกภาพออกไม๊ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak, ปิ่นณรงค์

41
ห้อง MS Access / : การใช้คำสั่ง iifซ้อน iif
« เมื่อ: 10 ธ.ค. 61 , 14:25:36 »
ที่บอกว่า "มันเหมือนเกินขีดจำกัด และขึ้น error" มันมีปัญหายังไงหรือครับ เท่าที่ดูทั้งการใช้ IIF() หรือใช้ฟังก์ชั่น Switch() มันก็ใช้ได้นะครับ ผมเคยเขียนซ้อนกันเยอะกว่านี้อีก

@UnKnown ทำให้ผมนึกถึงรูปที่เค้าล้อคนที่ชอบเขียน If ซ้อน If กันเยอะๆ รูปนี้เลยครับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

42
ถ้าหมายถึงการใส่ Caption ให้พิมพ์เป็นสองตัวครับ && จะได้เป็น & ตัวเดียว
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: diehard4

43
'----------------Code Start----------------
    Dim obj As Object, prop As Property, str As String
On Error Resume Next
    For Each obj In Forms("ชื่อฟอร์มเป้าหมาย")
        For Each prop In obj.Properties
            If obj.Name = "ชื่อคอนโทรลเป้าหมาย" Then
                str = str & vbCrLf & obj.Name & vbTab & prop.Name & vbTab & prop.Value
            End If
        Next
    Next
    Debug.Print str
 
    'คำสั่งสร้าง Text File ----------------------------
    'Open "C:\???\???.txt" For Output As #1
    'Print #1, str
    'Close #1
    '---------------------------------------------
'-----------------Code End-----------------
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: bgfc

44
ลองศีกษากระทู้นี้ดูครับ ว่าตรงไม๊
http://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=3065&PagePosition=1
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: sjs, somkuon thongmunang

45
ในฟิลด์ Data Type แบบ Text หากกำหนดคุณสมบัติหัวข้อ Allow Zero Length: Yes จะเป็นการกำหนดให้โปรแกรม MS Access เห็นค่าของสตริง "" ไม่เหมือนกับค่า Null กล่าวคือ ค่า Null ของ String ไม่เหมือนกับค่า String ที่มีความยาวเป็น 0 เช่น เมื่อเรากำหนด Allow Zero Length: Yes และกำหนด Required: Yes (หมายถึง ฟิลด์นี้ต้องใส่ข้อมูลห้ามเป็นค่าว่าง) เมื่อเราทำการคีย์ข้อมูลเราสามารถใส่ค่าเครื่องหมาย "" บนฟิลด์ที่กำหนด Required: Yes ได้ โดยโปรแกรมจะเห็นว่ามีค่าแล้ว แต่หากกำหนด Allow Zero Length: No และกำหนด Required: Yes เมื่อเราคีย์ข้อมูลใส่ค่าเครื่องหมาย "" บนฟิลด์ที่กำหนด Required: Yes โปรแกรมจะไม่ยอมให้ผ่านไป ยังคงฟ้องให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลอยู่ นั่นคือโปรแกรมเห็นค่า "" เป็นค่า Null นั่นเอง

ฟังก์ชัน Nz() ก็เช่นกัน เพราะฟังก์ชั่น Nz() จะมองค่า "" ไม่เหมือนกับค่า Null การใช้งานเราตัองมั่นใจว่าค่าที่เราต้องการจะใช้ Nz() ต้องเป็นค่า Null จริงๆ ไม่ใช่ค่า "" เช่น
?Nz(Null,0) = 0
?Nz("",0) = ""
จะเห็นว่าหากเราใช้ Nz() กับค่า String ที่เป็น "" ฟังก์ชั่น Nz() จะไม่ให้ค่าตามที่เราต้องการ
เรื่องของค่าว่าง ค่าศูนย์ ไม่มีค่า และการใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการไม่ใส่ค่าต่างๆ เหล่านี้ต้องทดลองและศึกษาดูครับ มันมีอยู่เยอะเหมือนกันใน MS Access หลายคนตกม้าตายตรงการตรวจสอบค่าพวกนี้ จนทำให้โปรแกรมที่เขียนทำงานผิดพลาดแบบไม่รู้ตัว (ผมด้วยคนนึง) ผมเคยเขียนการทดสอบเล่นๆไว้ลองเทียบดูนะครับ เป็นตัวอย่าง
--------------------------------------------
Dim myVar As Variant
myVar = Null
 
If Isnull(myVar) Then        Return: True
If IsEmpty(myVar) Then       Return: False
If myVar = "" Then           Return: Null
If myVar = vbNullString Then Return: Null
If myVar = vbNullChar Then   Return: Null
If myVar = vbEmpty Then      Return: Null
If myVar & "" = "" Then      Return: True
If Nz(myVar) = "" Then       Return: True
If Len(myVar) = 0 Then       Return: Null
--------------------------------------------
Dim myVar As Variant
myVar = Empty
 
If Isnull(myVar) Then        Return: False
If IsEmpty(myVar) Then       Return: True
If myVar = "" Then           Return: True
If myVar = vbNullString Then Return: True
If myVar = vbNullChar Then   Return: False
If myVar = vbEmpty Then      Return: True
If myVar & "" = "" Then      Return: True
If Nz(myVar) = "" Then       Return: True
If Len(myVar) = 0 Then       Return: True
--------------------------------------------
Dim myVar As Variant
myVar = ""
 
If Isnull(myVar) Then        Return: False
If IsEmpty(myVar) Then       Return: False
If myVar = "" Then           Return: True
If myVar = vbNullString Then Return: True
If myVar = vbNullChar Then   Return: False
If myVar = vbEmpty Then      Return: False
If myVar & "" = "" Then      Return: True
If Nz(myVar) = "" Then       Return: True
If Len(myVar) = 0 Then       Return: True
--------------------------------------------
Dim myVar As Variant
myVar = vbNullString
 
If Isnull(myVar) Then        Return: False
If IsEmpty(myVar) Then       Return: False
If myVar = "" Then           Return: True
If myVar = vbNullString Then Return: True
If myVar = vbNullChar Then   Return: False
If myVar = vbEmpty Then      Return: False
If myVar & "" = "" Then      Return: True
If Nz(myVar) = "" Then       Return: True
If Len(myVar) = 0 Then       Return: True
--------------------------------------------
Dim myVar As Variant
myVar = vbNullChar
 
If Isnull(myVar) Then        Return: False
If IsEmpty(myVar) Then       Return: False
If myVar = "" Then           Return: False
If myVar = vbNullString Then Return: False
If myVar = vbNullChar Then   Return: True
If myVar = vbEmpty Then      Return: False
If myVar & "" = "" Then      Return: False
If Nz(myVar) = "" Then       Return: False
If Len(myVar) = 0 Then       Return: False
--------------------------------------------
Dim myVar As Variant
myVar = vbEmpty
 
If Isnull(myVar) Then        Return: False
If IsEmpty(myVar) Then       Return: False
If myVar = "" Then           Return: False
If myVar = vbNullString Then Return: False
If myVar = vbNullChar Then   Return: False
If myVar = vbEmpty Then      Return: True
If myVar & "" = "" Then      Return: False
If Nz(myVar) = "" Then       Return: False
If Len(myVar) = 0 Then       Return: False
--------------------------------------------
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ชีวิต ไม่สิ้นหวัง, อุดมโชค สมหวัง

46
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Anuwat Jaijomkun

47
ถ้าจะกำหนดให้ค่า Null เป็น 0 ก็ใช้
Val(Nz(DSum("[Que_Pro] * [Salepre_Pro]","tbl_OrderItemPro","ID_Pro=" & [Qry_TotalOut].[ID_Pro]), 0))
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: MyDDT, ชีวิต ไม่สิ้นหวัง

48
ก็ต้องดูว่าค่าในฟิลด์ไหนที่อาจจะเป็นค่า Null ได้ในฐานข้อมูลเรา แล้วทำให้การคำนวณอาจคำนวณค่ากับฟิลด์อื่นที่มีค่าไม่ได้ก็ให้ใส่ Nz() เข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถคำนวณค่าได้ เช่นหากถ้าเป็นไปได้ทุกฟิลด์ในฐานข้อมูลเราจะเป็นค่า Null ได้ทั้งหมด เราก็ต้องใส่ทั้งหมดประมาณนี้ครับ

Val(DSum("Nz([Que_Pro]) * Nz([Salepre_Pro])","tbl_OrderItemPro","Nz(ID_Pro)=" & Nz([Qry_TotalOut].[ID_Pro])))

ซึ่งมันแล้วแต่การออกแบบฐานข้อมูลว่าเรากำหนดให้มันสามารถเกิดค่า Null ได้หรือไม่ในฟิลด์ครับ ปรับใช้ดู
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: MyDDT, ชีวิต ไม่สิ้นหวัง

49
หากคำสั่งอยู่ที่ฟอร์มหลัก ต้องโฟกัสที่ซับฟอร์มก่อนแล้วค่อยโฟกัสที่คอนโทรลซับฟอร์มอีกครั้ง

Forms![เมนฟอร์ม]![ซับฟอร์ม].SetFocus
Forms![เมนฟอร์ม]![ซับฟอร์ม].Form.[คอนโทรล].SetFocus

เป็น
Forms![Frm_Main]![Frm_Sub].SetFocus
Forms![Frm_Main]![Frm_Sub].Form.[Text1].SetFocus
หรือแบบนี้ก็ได้
Me("Frm_Sub").SetFocus
Me("Frm_Sub").Form.Text1.SetFocus

ปรับใช้ดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ปิ่นณรงค์, มาลี

50
คิดว่าที่คุณเขียนไว้ตั้งแต่แรกก็ใช้ได้แล้วมั้งครับ แต่ให้ต่อฟิลด์ลงไปเพิ่ม ประมาณนี้

select * from table_a
where charge & code not in(select charge & code from Table_b)

ไม่รู้ว่าเข้าใจความต้องการของคุณถูกไม๊นะครับ

ปล. การใช้ซับคิวรี่ หากข้อมูลมีจำนวนมากๆ จะทำให้คำนวณได้ช้า
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Cyber O haiyo

51
ห้อง MS Access / : สร้างริบบอน ใช้เอง
« เมื่อ: 08 ส.ค. 61 , 20:13:12 »
แนะนำอ่านที่นี่ครับ มีหมดว่าจะทำเมนูประเภทไหน
Accessribbon
ส่วนนี่เป็นไฟล์ตัวอย่างเมนูที่ผมเคยทำเป็นเมนูที่แสดงเป็นรูปภาพสมาชิกแต่ละคนได้ผมทำเป็นไฟล์ไว้ที่นี่ครับ เรียกไฟล์ BNK48-Update.accde ดูโค้ดที่เป็น xml ได้ที่ตาราง UsysRibbons ส่วนโค้ดที่เป็น VBA ศึกษาดูที่เว็บข้างบนได้ ผมก็ใช้โค้ดจากเว็บข้างบนนี้ทั้งหมดครับ
โหลดไฟล์ BNK48
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kitisak

52
ใช้อังกฤษตัวเล็กแล้วเข้าฟังก์ชั่น UCase() ก็จะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Anupap

53
ห้อง MS Access / : ทศนิยม
« เมื่อ: 21 ก.ค. 61 , 13:40:31 »
อาจเป็นเรื่องของการปัดเศษ ยังไงลองอ่านกระทู้นี้ดูครับ
กระทู้ปัดเศษ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Xternity

54
คือกรณีนี้ หากต้องการแสดงสถานะภาษาคีย์ พอเรากำหนดให้ปุ่ม (~ tilde) เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาจะทำให้ปุ่มมันไม่สามารถ Active กับโปรแกรมอื่นๆได้ โปรแกรมอย่าง MS Access ให้การรันโค้ดที่เหตุการณ์เป็นหลัก Event-Driven แต่เมื่อกดปุ่มตัวหนอนแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ จึงไม่สามารถรันโค้ดที่ต้องการให้แสดงสถานะคีย์ได้ จึงต้องใช้เหตุการณ์ On Time แทนครับ แล้วก็ให้รันโค้ดที่ On Time แทน ถึงจะแสดงได้แบบ Real Time โดยไม่ต้องพึ่งเหตุการณ์ใดๆ ลองดูไฟล์ต้วอย่างที่นี่ครับ กดโหลดไฟล์ตัวอย่าง
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: aung, nonc31

หน้า: 1 2 [3] 4 5