แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - napat2020

หน้า: [1]
1
สวัสดีครับ อจ ทุกท่าน
ผมทำการแยก sheet ด้วย vba excel
ตามกลุ่มของข้อมูลที่เหมือนกัน
มันก็ทำงานได้ปกติ.,.ครับ
 ปัญกาของผมคือ ผมจะต้องมาจัดรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดหน้ากระดาษใหม่ครับ
ถ้าอย่างที่ผมคิดไว้คือ สร้าง sheet
ต้นแบบไว้ แล้วค่อยเอาข้อมูลมาหยอด
จะได้หรือเปล่า และจะต้องแก้ code อย่างไรครับ ผมรบกวนด้วยครับ


 

 

Sub SpiltSheet()

On Error Resume Next

'Declaring Constant Variable
 

Application.DisplayAlerts = False

 

Const col = "A"

Const header_row = ("1:1")

Const starting_row = 2

Dim Source_sheet As Worksheet

Dim destination_sheet As Worksheet

Dim current_sheet As Worksheet

Dim footer_sheet As Worksheet

Dim source_row As Long

Dim last_row As Long

Dim destination_row As Long

Dim Maker As String

'Set source_sheet = ActiveSheet

Set Source_sheet = Sheets("Base")

Set footer_sheet = Sheets("Footer")

 

    last_row = Source_sheet.Cells(Source_sheet.Rows.Count, col).End(xlUp).Row

 

    For source_row = starting_row To last_row

    Maker = Source_sheet.Cells(source_row, col).Value

 

    Set destination_sheet = Nothing

    On Error Resume Next

    Set destination_sheet = Worksheets(Maker)

   

    On Error GoTo 0

   

    If destination_sheet Is Nothing Then

        Set destination_sheet = Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))

        destination_sheet.Name = Maker

   

        'Header

        Source_sheet.Rows(header_row).Copy Destination:=destination_sheet.Rows(header_row)

 

    End If

   

    ' Retrive data

    destination_row = destination_sheet.Cells(destination_sheet.Rows.Count, col).End(xlUp).Row + 1

    Source_sheet.Rows(source_row).Copy Destination:=destination_sheet.Rows(destination_row)

 

    Next source_row


End Sub2
ขอบคุณครับผม
เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับผม

3
ขอบคุณมากครับ
แต่น่าจะยังไม่ได้ครับผม

4
สวัสดีครับ
ผมต้องการประกวดราคาสินค้า
ว่ารายการไหนราคาต่ำสุด
โดยในตารางมีข้อมูล
บริษัท รายการสินค้า ราคา
แล้วใช้การคำนวนในคิวรี คือให้ใส่หมายเลขเรียงจากราคาน้อยไปหามาก
เช่นราคาถูกสุด ให้ใส่ เลข 1 ครับปม
ขอบคุณมากครับ

5
ห้อง MS Access / : ความเข้าใจ .Tag code vb access
« เมื่อ: 17 ก.ย. 63 , 19:03:56 »
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับสำหรับการแบ่งปันองค์ความรู้ดีๆ ของผู้รู้ทุกท่าน นับว่าเป็นประโยชน์กับผม และเพื่อนๆที่กำลังเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่อไปครับ และที่สำคัญขอบขอบคุณพื้นดีๆอย่าง Thai access เป็นอย่างเป็นที่สุดครับ

6
ห้อง MS Access / : ความเข้าใจ .Tag code vb access
« เมื่อ: 17 ก.ย. 63 , 06:00:17 »
ด้วยความกรุณา ขอบคุณมากครับอาจารย์

7
ห้อง MS Access / ความเข้าใจ .Tag code vb access
« เมื่อ: 16 ก.ย. 63 , 22:01:03 »
สวัสดีครับ
ผมมี code ตัวอย่าง ดังนี้ครับ

if txtID.Tag & "" = "" then
   msgbox "ok"
else
   msgbox "ng"
end if

ความหมายของแถวแรกหมายความว่าอย่างไรครับ และ ทำไมใช้ .Tag
คุณสมบัติ .tag คืออะไรครับ

รบกวนครับผม

8
สวัสดีครัยคุณ PNR
ผมใช้ตัวแรกที่คุณ PNR แนะนำใช้ได้เลยครับผม ขอบคุณมากครับ

9
สวัสดีครับ
จากโค้ดด้านล่าง ต้องการลบข้อมูลในตาราง โดยใช้เงื่อนไข อ้างอิงให้ลบจาก
bsCode ขีดเส้นใต้ ซึ่งตอนนี้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลข number อยู่ครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลชนิดเป็น string จะต้องเขียนอย่างใดครับ
ขอบคุณครับผม
   
 If Not (Me.frmBaseGoodsSub.Form.Recordset.EOF And Me.frmBaseGoodsSub.Form.Recordset.BOF) Then
        If MsgBox(" Are you sure to delete?", vbYesNo) = vbYes Then
            CurrentDb.Execute "DELETE FROM tblBaseGoods " & _
            " WHERE bsCode=" & Me.frmBaseGoodsSub.Form.Recordset.Fields("bsCode")

        End If

     

10
สวัสดีครัย อาจารย์
ผมขอขอบพระคุณมากครับผม

ขอบครับครับผม

11
ห้อง MS Access / ใส่ค่าใน textbox อัตโนมัติ
« เมื่อ: 15 ส.ค. 63 , 20:05:34 »
สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน
รบกวนขอความรู้ด้วยครับผม
 โจทย์ของผมคือ
ผมมี textbox อยู่ 12 ตัว ความต้องการคือ
เมื่อกรอกข้อมูลลง textbox ใดก็ตาม
textbox ถัดไปทั้งหมดจะต้องมีค่าเหมือนกันทั้งหมด ส่วน textbox ก่อนหน้านี้ไม่ต้องเติมข้อมูลใดๆ คือคงค่าไว้
ขอบคุณมากครับผม


12
ห้อง MS Access / : หาค่า Min จาก Query Access
« เมื่อ: 20 พ.ค. 63 , 06:20:17 »
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

13
ห้อง MS Access / : หาค่า Min จาก Query Access
« เมื่อ: 19 พ.ค. 63 , 05:59:01 »
ขอบคุณมากครับ
 :cry:เรียนอาจารย์ TTT,อาจารย์ Pichai ,อาจารย์ปิ่นณรงค์
รบกวนช่วยหน่อยครับผม

ขอบคุณครับ

14
ห้อง MS Access / : หาค่า Min จาก Query Access
« เมื่อ: 18 พ.ค. 63 , 06:15:11 »
รบกวนอาจารย์ ทุกท่านด้วยครับ
ขอบคุณครับ

15
ห้อง MS Access / : หาค่า Min จาก Query Access
« เมื่อ: 17 พ.ค. 63 , 14:42:52 »
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์
ถ้าในกรณีที่มี 1 Field หรือ 2 Field ที่มีค่าเป็น 0 แต่เราไม่ต้องการค่า 0 คือต้องการค่า Min ที่มากกว่า 0 ขึ้นไป
ครับ จะต้องเพิ่มคำสั่งอย่างไรครับผม

16
ห้อง MS Access / หาค่า Min จาก Query Access
« เมื่อ: 17 พ.ค. 63 , 13:15:07 »
เรียนอาจารย์ทุกท่านครับ
ผมรบกวนแนะนำหน่อยครับ
ความต้องการ
ผมมีข้อมูลใน Query  3 Field ดังนี้
Cost_1    Cost_2    Cost_3   CostMin
200        300         400        200
100        500         1500      100
500        700         600        500
ถ้าเป็น Excel ใส่สูตร =Min() ก็จบแล้ว
แต่ถ้าใน Access ไม่มีสูตรนี้ จะต้องเขียน Function ขึ้นมาเอง หรือเปล่าครับ หรือมีวิธีไหนบ้างครับ
ที่สามารถคำนวน ค่า Min ได้ครับ
รบกวนท่านอาจารย์ด้วยครับ

หน้า: [1]