แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kn208598

หน้า: [1]
1
ห้อง MS Access / : การใช้ Do While Loop
« เมื่อ: 28 ธ.ค. 64 , 08:26:56 »
ขอบคุณมากครับ...

2
ห้อง MS Access / : การใช้ Do While Loop
« เมื่อ: 27 ธ.ค. 64 , 16:19:49 »
คุณ PNK ครับ..ผมแก้โค้ดแล้ว เมื่อรัน ก็ได้ผลลัพท์ เหมือนเดิม ครับ..หรือผมยังผิดตรงไหน.รบกวนดูให้หน่อยได้ไหมครับ..ผมแนบไฟล์มาด้วยครับ..ขอขอบคุณมากน่ะครับ

3
ห้อง MS Access / : การใช้ Do While Loop
« เมื่อ: 27 ธ.ค. 64 , 15:58:35 »
อ๋อครับ...ขอบคุณมากครับ..

4
ห้อง MS Access / : การใช้ Do While Loop
« เมื่อ: 27 ธ.ค. 64 , 15:49:41 »
อ๋อครับ..คือผมยกตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าโค้ดตัวนี้มันผิดอย่างไร และต้องแก้อย่างไรน่ะครับ..ขอบคุณครับ..

5
ห้อง MS Access / การใช้ Do While Loop
« เมื่อ: 27 ธ.ค. 64 , 15:04:21 »
ผมอยากให้ค่าในฟิลด์ Salary มาแสดงที่ฟิลด์ ID ทุกๆเรคคอร์ด  เมื่อกดปุ่ม command 5
โค้ดที่ใช้เมื่อกดปุ่ม Command 5 แล้ว มันใส่ค่าในช่อง ID เป็นค่าแรกของ Salary ทุดเรคคอร์ดเลยครับ 
ต้องแก้โค้ดอย่างไรครับ..ขอขอบคุณครับ6
ห้อง MS Access / สร้าง AutoRunning ในคิวรี่
« เมื่อ: 23 ธ.ค. 64 , 14:40:08 »
ผมมีตาราง 2 ตาราง
1.ตาราง tbK23 มีหลายฟิลด์แต่ มีฟิลด์ ชื่อ ID เก็บค่าเลขระบุเอกสาร (ชนิดเป็น Long Integer)
2.ตาราง K23  เก็บรายใหม่แต่ละเดือนเพื่อนำเข้าในตาราง tbK23 (แต่ละครั้งจะมีประมาณ 30 ราย)
ผมต้องการสร้างคิวรี่ ดึงข้อมูลจากตาราง K23 และเพิ่มฟิลด์ ID1 ในคิวรี่โดยเก็บข้อมูลเลขระบุเอกสารที่ รันตัวเลข ต่อจากเลขระบุเอกสาร(ฟิลด์ ID) ในตาราง tbK23 โดยรันต่อจากเลขตามกลุ่มสีทั้ง 3 สี...
ไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไร  ขอขอบคุณมากครับ...

7
ทำได้แล้วน่ะครับ...ลองไปเรื่อยๆ..ขอบคุณครับ...

8
คือผมมี ฟอร์มของรายงานที่สร้างอยู่แล้ว ใน Excel แต่ต้องการนำมาใช้ใน Report ของ Access จะสามารถทำได้ไหมครับ (คือเพื่อที่จะไม่ต้องสร้างฟอร์มรายงานใหม่ใน Access)..

9
อ๋อ..เข้าใจแล้วครับ..ขอบคุณครับ..

10
ได้แล้วครับ..ขอบคุณมากน่ะครับ
ขอถามเป็นความรู้หน่อยน่ะครับ...
If Me.Dirty = True Then
   Me.Dirty = False
End If
หมายความว่าอย่างไร..ใช้ประโยชน์อะไรครับ..ขอขอบคุณมากน่ะครับ

11
ครับ..ขออธิบายน่ะครับ..1.คือต้องการให้บนหน้าฟอร์มแสดงรายที่ยังไม่ได้ติ๊ก จากตารางหลัก (ในฟิลด์ ฎีกา/ส่งตรวจ มี20 รายที่เป็น Trueคือ ติ๊กไว้ก่อนแล้ว และที่เหลือ 30 ราย เป็น False คือยังไม่ได้ติ๊ก) ให้แสดง 30 รายน่ะครับ...
2.เมื่อหน้าฟอร์มแสดง 30รายการ จากข้อ1 จะมาทำการติ๊กเลือกอีกครั้งว่าจะเอาตัวไหนออกรายงานบ้าง(จากที่แสดงหน้าฟอร์ม 30ราย ติ๊กใหม่10=ออกรายงาน10)...ครับ
..ขอขอบคุณครับ

12
ขอแก้หน่อยน่ะครับ พิมพ์ผิด  ตรง "แต่ตอนนี้มันแสดงรายงานออกมาทั้งหมด 40 รายเลยครับ" ที่ถูก มันแสดงรายงานออกมา 30 ราย (คือ 20 รายเดิมที่คอลัมน์ ฎีกา/ส่งตรง เป็น True อยู่ก่อนแล้ว บวกกับ 10 รายที่ผมเพิ่งติ๊กเลือกตอนเปิดฟอร์ม  FrmTaxRegis_Check_Nobook) ซึ่งผมต้องการให้รายงานแสดงแค่ 10 ราย ที่เพิ่งติ๊กเลือก เท่านั้น ครับ...ขอขอบคุณครับ

13
ครับ..คือฟอร์ม FrmTaxRegis_Check_Nobook ผมใช้ข้อมูลจากตารางหลัก (TaxRegis ก็จะมีข้อมูลหลายราย ซึ่งที่คอลัมน์ ฎีกา/ส่งตรวจ นั้น จะมีทั้งค่าที่เป็น True และ บางรายก็เป็น False ) ผมเลือกเฉพาะรายที่เป็น False มาแสดงที่ฟอร์มนี้เพื่อที่จะติ๊กเลือกและให้ออกรายงานเฉพาะรายที่ติ๊กเลือกที่ฟอร์มนี้เท่านั้น  แต่ตอนนี้เหมือนจะออกรายงานทุกรายที่ติ๊กเลือกแล้วจากในตาราง TaxRegis น่ะครับ..เช่น ในตาราง TaxRegis มีทั้งหมด 50 ราย (ในฟิลด์ ฎีกา/ส่งตรวจ มี20 รายที่เป็น True แล้วและที่เหลือ 30 ราย เป็น False) เมื่อผมเปิดฟอร์ม  FrmTaxRegis_Check_Nobook ก็จะแสดงรายทั้งหมด 30 ราย (คือรายที่ ฎีกา/ส่งตรวจ เป็น False) แล้วผมติ๊กเลือก 10 ราย แล้วผมต้องการให้แสดงรายงานเฉพาะ 10 รายนี้เท่านั้นครับแต่ตอนนี้มันแสดงรายงานออกมาทั้งหมด 40 รายเลยครับ..เข้าใจว่ามันไปดึงรายที่ ฎีกา/ส่งตรวจ เป็น True ทั้งหมดที่อยู่ในตาราง TaxRegis..ครับซึ่งไม่ต้องการให้แสดงทั้งหมด 40 รายน่ะครับ...ขอรบกวนน่ะครับ..ขอบคุณครับ

14
ขอขอบคุณมากน่ะครับ...

15
ผมใช้ฟอร์มชื่อ FrmTaxRegis_Check_Nobook เพื่อติ๊กเลือกรายที่ต้องการขอคืน..เมื่อติ๊กเลือกแล้วกดปุ่มบันทึกระเบียน(ปุ่มนี้จะ Save+OpenReport) ซึ่งรายงานจะดึงรายจากคิวรี่ TaxRegis_Check_Yes แต่ตัวรายงานจะออกมาแค่รายเดียว(ผมติ๊กเลือกเกิน 1 ราย) และเมื่อไปเปิดในคิวรี่ดู ก็จะขึ้นแค่รายเดียวเช่นกัน ผมแนบไฟล์มาแล้วรบกวนช่วยดูให้หน่อยน่ะครับ..ขอขอบคุณมากครับ

16
ครับ ผมดูตัวอย่างแล้ว คือในตัวอย่าง ตรง MainFrm แสดงทุกระเบียนจากตาราง  ซึ่ง ถ้าผมต้องการให้ MainFrm แสดงเฉพาะรายที่ยังไม่ได้ติ๊ก แล้วเมื่อเราติ๊กเลือกรายจาก MainFrm แล้ว กดปุ่มรายงาน ก็ให้ออกรายงานเฉพาะรายที่ติ๊กเลือกจาก MainFrm ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร ขอสอบถามน่ะครับ

17
ผมสร้างคิวรี่ดึงเฉพาะรายที่ยังไม่ได้เลือก(จาก field ในตาราง ที่มีชนิดเป็นYes/No) แล้วมาแสดงเป็นฟอร์มชื่อ AA เพื่อต้องการให้ผู้ใช้เลือกระเบียนที่ต้องการ แล้วผมจะแสดงรายงานชื่อ Report1
ที่แสดงเฉพาะรายที่ผู้ใช้เลือกจากฟอร์ม...ครับขอคำแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรครับ..ขอบคุณครับ

หน้า: [1]