แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mivien20

หน้า: [1]
1
ห้อง MS Access / : สอบคำสั่ง Visible
« เมื่อ: 09 มี.ค. 65 , 14:28:05 »
@UN ขอบคุณครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ปุ่มคำสั่งนี้ ใช้กับคอมพิวเตอร์บางตัวได้ บางตัวไม่ได้ เป็น Access 2000-2003 ใช้ได้ ส่วนที่ไม่ได้สังเกตุว่าเป็น 2007 ครับ แล้วต้องแก้อย่างไรครับ

2
ห้อง MS Access / : สอบคำสั่ง Visible
« เมื่อ: 03 มี.ค. 65 , 10:23:49 »
จากคำสั่งในปุ่ม ไม่เห็นมีคำสั่ง Visible เลยนะครับ

แต่มี Call Cmd49_Click  (ตรงนี้ให้ไปดูที่คำสั่ง Cmd49_Click ด้วย)

DoCmd.OpenForm "TFrmAshow_Recive" นี่ก็เป็นคำสั่งให้เปิดฟอร์มครับ


ขอบคุณครับ UN
ชุดคำสั่งเป็นชุดนี้ครับ
Private Sub TWRD_AfterUpdate()

Me.TWRDC = DLookup("[WARDCODE]", "QY_ward_FW")

   ''Call Cmd84_Click
Me.TCtlrRCB = DCount("[LABNO]", "QAshow_Recivest2")
    Me.Requery
If Me.TCtlrRCB > 0 Then
    Me.Command81.Visible = True
   Else
   Me.Command81.Visible = False
End If
Me.TWHN.SetFocus
        Me.Refresh
End Sub

3
ห้อง MS Access / สอบคำสั่ง Visible
« เมื่อ: 02 มี.ค. 65 , 11:28:50 »
@สอบถาม admin ครับ ทำคำสั่งที่ command81 ให้ visable true หรือ false ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่เจอว่า นำไป Run กับ คอมพิวเตอร์บ้างใช้ได้ บ้างตัวใช้ไม่ได้  Access ที่ใช้ คือ Access 2000 - 2003 ครับ ปัญหาที่เกิดจาก Computer มี่ไม่เป็นตามเงื่อนไขเกิดจากอะไรครับ

Private Sub Command81_Click()
Call Cmd49_Click
    If Me.TCtlrRCB > 0 Then
        DoCmd.OpenForm "TFrmAshow_Recive"
      Else
      MsgBox ".!!.Ward..äÁèÁÕÃÒ¡ÒáѺ..Blood bank..¹Ð¤ÃѺ..!!.", vbOKOnly + vbCritical, "Blood Bank PICHIT HOSP"
     End If
   
End Sub


4
 :question:

หน้า: [1]