แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - paitoon

หน้า: [1]
1
ผมแก้ไขได้แล้วครับ โดยโหลดตัว MSOUTL.OLB ไปวาง Program Files (x86)Microsoft Office2007Office12

ขอบคุณครับ

2


ผมเอาโค๊ด ลองปรับมาทำดู มี error ตามภาพด้านบน ต้องปรับแก้ไขอย่างไรดีครับ   ขอบคุณครับ


3
ขอบคุณครับผม เดียวผมลองปรับแก้ตามคำแนะนำครับ เดียวแจ้งให้ทราบว่าผลออกมาอย่างไรครับ  ขอบคุณมากเลยครับ

4


ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเขียนโปรแกรม แบบมีการส่งเมล์
เครื่องที่เปิดด้วย Access Runtime2007 จะมี Error MSOUTL.OLB รุ่น 9.5.  แต่เครื่องผมเองไม่มี Error ใช้ Microsoft Office Access 2007
ผมแก้ไขอย่างไรดีครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

Private Sub Command511_Click()
'Save -------------------------------
Dim FileName As String
 Dim FilePath As String
       FileName = "เอกสารเข้าออกพื้นที่"
       FilePath = "C:\CJ\" & FileName & ".pdf"
       DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rN_app_re_admin1", acFormatPDF, FilePath
       'End If
'Mail -------------------------------
Dim oApp As New Outlook.Application
Dim oEmail As Outlook.MailItem
Set oEmail = oApp.CreateItem(olMailItem)
Set oEmail = oApp.CreateItem(olMailItem)
oEmail.To = Me.mail
oEmail.SUBJECT = "เอกสารเข้าออกพื้นที่"
oEmail.Attachments.Add "C:\CJ\" & FileName & ".pdf"
    With oEmail
    If Not IsNull(.To) And Not IsNull(.SUBJECT) And Not IsNull(.Body) Then
    .Send
     Else
     End If
    End With
MsgBox ("บันทึกเรียบร้อยแล้ว"), vbInformation
End Sub

ขอบคุณครับ

หน้า: [1]