แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แดนชัย

หน้า: 1 2 [3] 4
33
ขอคำสั่ง VBA เพื่อผนวกคิวรีไปยังตารางหลักครับ
ผมสร้าง คิวรีผนวก ชื่อ qurry1 เพื่อ ผนวก ไปยังตาราง TB_RECUIT (ตารางหลัก) เพิ่มข้อมูลโดยใช้ปุ่มคำสั่ง....

35
ขอบพระคูณมากครับ sadsadeekabchoeng@hotmail.com

36
ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยครับ ผมขอศึกษา EXCELL ก่อนครับ ขอความกรุณาเพิ่มรายละเอียดในารดำเนินการครับ

37
เรียน ท่านอาจารย์ทุกท่าน
       ที่แสดงออกมาเป็นผลจากเครื่องอ่านบัตรครับ
       ความต้องการ
       1.เลขประจำตัวประชาชน                          1 1027 00249 92 2
       2.ชื่อ-นามสกุล                                     อมรชัย พงษ์สละ
       3.วัน เดือน ปี ที่เกิด                               3 มีนาคม 2536
       4.บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตรอก ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด    54,หมู่ที่ 4,,,,ตำบลศรีละกอ,อำเภอจักราช,จังหวัดนครราชสีมา
       5.เลขที่บัตร                                        3006-03-05011106
       6.วันออกบัตร                                      1 พฤษภาคม 2560
  ตามหัวข้อผมได้สร้างตารางรองรับแล้วครับ ความต้องการเมื่อเครื่องอ่านบัตรแสดงผลแล้วจะนำข้ออมูลดังกล่าวไปเก็บในตารางที่สร้างไว้ได้อย่างไรครับ

38
ต้องการ...เลขประชาชน,ชื่อ,นามสกุล,วัน เดือน ปี เกิด,ที่อยู,รูปถ่าย เช่น (9 กุมภาพันธ์ 2562,14:37,"1 1027 00249 92 2",นาย,อมรชัย,พงษ์สละ,Mr.,Amonchai,Phongsala,3 มีนาคม 2536,ชาย,พุทธ,25 ปี,26 ปี,54,หมู่ที่ 4,,,,ตำบลศรีละกอ,อำเภอจักราช,จังหวัดนครราชสีมา,1 พฤษภาคม 2560,2 มีนาคม 2569,"3006-03-05011106",อำเภอจักราช นครราชสีมา,"3006-4-118100/05011106",1102700249922.jpg) ไปเก็บในตาราง access ต่อจากนั้นผนจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามความต้องการ

39
เรียนท่านอาจารย์ทุกที่านครับ
      ผมมีความประสงค์จะนำอ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออ่านข้อมูลและเอาข้อมูลในบัตรลงในตาราง ACCESS มีวิธีการอย่างไร หรือมีตัวอย่าง กรุณาด้วยนะครับ

40
ขอบคุณมากนะครับ...จะลองศึกษาดู

41
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่าน
 ขอความช่วยเหลือครับ
   1.ผมมีฟอร์มหลักที่ใช้งานประจำเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล Mysql ใช้งานได้ตามปกติ(เนื่องจากใช้ล๊อกจังหวัดและอำเภอไว้...เลือกเฉพาะตำบล(เชื่อมโยงตาราง)
   2.ผมปรับปรุงให้แสดงเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล (โดยใช้การเชื่อมโยงตาราง สามารถเลือกได้ตามปกติ ตามที่เขาใช้กัน) มีปัญหาที่เกิดขึ้น
        2.1 ถ้ามีฐานข้อมูลเดิม...ปรับเปลี่ยน..จังหวัด อำเภอ ตำบล ได้ บันทึกได้ตามบปกติ
        2.2 ผม Add newrecord...กรอกข้อมูลได้ตามปกติ เมื่อกดบันทึก.....ข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูล Mysql ปกติ  แต่หน้าฟอร์มแสดง....#DELETED....ทุกฟิว ไม่ทราบเกิดจากอะไร
 

42
ห้อง MS Access / : การ Export
« เมื่อ: 28 ก.ย. 61 , 05:51:51 »
ขอตัวอย่างด้วยครับ

43
ห้อง MS Access / : รวมตาราง
« เมื่อ: 08 ก.ย. 61 , 06:08:36 »
ขอบคุณมากครับที่ช่วยชี้แนะและช่วยหาวิธีในการแก้ไขปัญหา

44
ห้อง MS Access / : รวมตาราง
« เมื่อ: 05 ก.ย. 61 , 20:36:22 »
  ผมกำลังศึกษาและหาวิธีในการจัดการฐานข้อมูล ที่จะนำมาใช้กับ Access
 1.ศึกษาการสร้างคิวรีรวมตางราง ที่ connector odbc
 2.ศึกษา Event  Navicat และ Phpmyadmin
 3 ศึกษา trigger Phpmyadmin
ท่านใดมีวธีการ หรือตัวอย่าง กรุณาให้ความรู้  sadsadeekabchoeng@hotmai.com ขอบพระคุณนะครับ

45
ห้อง MS Access / : รวมตาราง
« เมื่อ: 05 ก.ย. 61 , 18:35:26 »
select ชื่อ  from sadsadee_3006
UNION ALL
select  ชื่อ  from sadsadee_3007
UNION ALL
select  ชื่อ  from sadsadee_3008
UNION ALL
select  ชื่อ  from sadsadee_3009;

46
ห้อง MS Access / : รวมตาราง
« เมื่อ: 05 ก.ย. 61 , 14:56:27 »
odbc--การเรียกล้มเหลว
 [MYSQL][odbc 8.0(w)Drive][Mysql-5.5.5-10.1.35-MariaDB have adn Error in your SQL syntax check the manual that corrsponds to your MariaDB servsr version for the right syntax.........At  line 1(#1064)

47
ห้อง MS Access / : รวมตาราง
« เมื่อ: 05 ก.ย. 61 , 06:54:00 »
ทดลองรวมตารางของ ACCESS รวมได้ครับ....แต่ฐานข้อมูล mysql connector odbc รวมได้เพียง 2 ตารางเท่านั้น ขอให้ท่านอาจารย์ได้ชี้แนะด้วยนะครับ

48
ห้อง MS Access / : รวมตาราง
« เมื่อ: 03 ก.ย. 61 , 20:08:23 »
มันเกี่ยวกับ connector odbc ไหมครับ

หน้า: 1 2 [3] 4