แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - I love movies

หน้า: 1 2 3 [4]
49
อ้างถึง
สร้างใบกำกับภาษีอย่างง่าย
สร้างตารางรายชื่อลูกค้า,รายการสินค้า,รายการบิล-ใบกำกับภาษี
สร้างหน้าฟอร์มเพื่อออกใบกำกับภาษี
สร้างรีพอร์ทเพื่อพิมพ์ออกมา

อ้างถึง
ไม่ต้องมีคิวรี่ก็ได้ใช่มั๊ยคะ
ไม่มีคิวรีนอกแต่มาทำคิวรี่ในตัวหน้าฟอร์มหรือรีพอร์ทได้ครับ

กำลังศึกษา โดยเริ่มจาก 0 ตอนนี้พอเข้าบ้างเล็กน้อย
ศึกษาแนวทางจากอาจารย์ Access-Creator ดูครับ https://youtube.com/playlist?list=PLwzcDwbNPuZdgYg19uxwlMcPan10_-AEo link
(รายการคลิปสอนผมจัดชุดขึ้นมาเองนะครับ อาจารย์มีคลิปอื่นให้ศึกษาทำความเข้าใจอีกเยอะครับ)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

50
อ้างถึง
อยากได้แบบคลิกแล้วแสดงตัวอย่างก่อนปริ้นซ์
สามารถใช้   
Docmd.OpenReport "ชื่อของรายงาน",acViewPreview

เพื่อแสดงตัวอย่างก่อนปริ้นซ์ได้
อ้างถึง
(โดยไม่ต้องเด้งกล่องมาให้ใส่เลขที่บิลที่จะปริ้นซ์แบบที่เป็นอยู่)
ที่เด้งกล่อง ต้องเข้าไปดูการออกแบบไว้ครับว่าทำไว้แบบไหน
อ้างถึง
ต้นแบบคืออันนี้ค่ะ
ผมกดเข้าไปดาวน์โหลดไม่ได้มันแจ้งเตือนว่าลิ้งไม่ปลอดภัยแนะนำให้แนบไฟล์มาดีกว่าซึ่งในบอร์ดก็มีให้แนบไฟล์ได้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

51
ที่เป็นอยู่คือ คลิปปุ่มปริ้นซ์แล้วมีกล่องเด้งขึ้นมาให้ใส่เลขใบกำกับภาษี
ถ้าอยากได้เป็น คลิกแล้วไปปริ้นซ์เลย ต้องแก้ยังไงคะ

ที่มีกล่องเด้งขึ้นมาให้ใส่เลขใบกำกับภาษีนั้นเพราะมีการกำหนด Criteria ใน recordsource หรืออ้างจะมีการสร้าง Inputbox ไว้
ที่ปุ้มปริ้นนั้น เพื่อให้รายงานที่จะแสดงนั้นแสดงตามเลขใบกำกับภาษี แล้วถึงจะดำเนินการปริ้น

ถ้าอยากคลิ๊กแล้วปริ้นเลยนั้นต้องสอบถามก่อนว่า
เวลาจะปริ้นคือปริ้นข้อมูลตามที่แสดงอยู่บนฟอร์มได้หรือไม่ ?
เช่น กำหนด criteria = textbox เลขใบกำกับภาษี ที่แสดงอยู่บนฟอร์ม


โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

52
ตอนตอบกระทู้จะมีปุ่มให้เลือกแนบไฟล์ครับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

53
ได้ไม่เกิน 255 คนพร้อมกันครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

54
ขอดูไฟล์หรือโค้ดที่ใช้ได้ใหมครับ
หรือแนวทางคือแก้หน้าที่จะพิมพ์ให้ดึงเลขใบกำกับภาษีจากหน้าฟอร์มเองเลยนะ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

55
ลองดูตัวอย่างนี้นะครับ

สร้าง Module ใส่โค๊ด
โค๊ด: [Select]
Public Function ConcatRelated(strField As String, _
    strTable As String, _
    Optional strWhere As String, _
    Optional strOrderBy As String, _
    Optional strSeparator = ", ") As Variant
On Error GoTo Err_Handler
 
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim rsMV As DAO.Recordset
    Dim strSql As String
    Dim strOut As String
    Dim lngLen As Long
    Dim bIsMultiValue As Boolean
   
   
    ConcatRelated = Null
   
 
    strSql = "SELECT " & strField & " FROM " & strTable
    If strWhere <> vbNullString Then
        strSql = strSql & " WHERE " & strWhere
    End If
    If strOrderBy <> vbNullString Then
        strSql = strSql & " ORDER BY " & strOrderBy
    End If
    Set rs = DBEngine(0)(0).OpenRecordset(strSql, dbOpenDynaset)
   
    bIsMultiValue = (rs(0).Type > 100)
   

    Do While Not rs.EOF
        If bIsMultiValue Then
         
            Set rsMV = rs(0).Value
            Do While Not rsMV.EOF
                If Not IsNull(rsMV(0)) Then
                    strOut = strOut & rsMV(0) & strSeparator
                End If
                rsMV.MoveNext
            Loop
            Set rsMV = Nothing
        ElseIf Not IsNull(rs(0)) Then
            strOut = strOut & rs(0) & strSeparator
        End If
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
   
 
    lngLen = Len(strOut) - Len(strSeparator)
    If lngLen > 0 Then
        ConcatRelated = Left(strOut, lngLen)
    End If

Exit_Handler:

    Set rsMV = Nothing
    Set rs = Nothing
    Exit Function

Err_Handler:
    MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description, vbExclamation, "ConcatRelated()"
    Resume Exit_Handler
End Function


สร้างคิวรี่แรกเพื่อสร้าง เลขที่เอกสาร(Qty)  ตั้งชื่อ Q1
โค๊ด: [Select]
SELECT t1.IDProduct, t1.Qty, [เลขที่เอกสาร] & "(" & [qty] & ")" AS เลขที่
FROM t1;

สร้างคิวรี่ที่สอง ใส่โค๊ดเพื่อแสดงผลโดยใช้ฟังชั้นจากโค๊ดด้านบน
โค๊ด: [Select]
SELECT Q1.IDProduct, Sum(Q1.Qty) AS ผลรวม, ConcatRelated("เลขที่","Q1","IDProduct = '" & [IDProduct] & "'") AS เลขที่เอกสาร
FROM Q1
GROUP BY Q1.IDProduct, ConcatRelated("เลขที่","Q1","IDProduct = '" & [IDProduct] & "'");

เครดิต allenbrowne จากการนำโค๊ดมาปรับใช้กับเคสนี้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

56
ผมว่าน่าจะเลือกผิดหรือเปล่าครับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

57
ดูที่ผมตอบในกระทู้ตามลิงค์นี้นะครับ พอเป็นแนวทางได้ครับ https://www.thai-access.com/index.php?topic=1322.0
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

58
พอดีมีเวลาและเห็นว่ามีหลายครั้งที่มีการถามถึงการสร้างฟอร์มล็อคอินและเมนู ผมเลยเขียนตัวอย่างขึ้นมาเอาไว้ให้เป็นแนวทางในการศึกษาครับ

ระบบมี 2 เทเบิลคือ tbUser ไว้เก็บ ID,รหัสผ่าน,และเมนูที่จะใช้ ในขณะที่อีกเทเบิล tbMenu จะเก็บว่าแต่ละเมนูมีโครงสร้างอย่างไร

ฟอร์มหลักๆคือ FmLogon เพื่อรับ ID และรหัสผ่านผู้ใช้ เมื่อป้อนถูกต้องแล้ว ระบบก็จะเปิดฟอร์ม FmMenu เพื่อแสดงเมนูของแต่ละคน เมื่อคลิกหรือเลื่อนมาที่แต่ละรายการในเมนู คำอธิบายของรายการนั้นจะแสดงที่กรอบด้านล่าง แต่ถ้าดับเบิลคลิก จะเป็นการเปิดหน้าฟอร์ม/รายงานของรายการนั้น พร้อมกับตัวเมนูจะถูกหดย่อลงไป และจะกลับมาแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อปิดฟอร์ม/รายงานที่ได้เปิดไป หลังจากปิดเมนู ก็จะกลับมาเปิดฟอร์มล็อคอินอีกครั้ง  ส่วนฟอร์มและรายงานที่เหลือเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าฟอร์ม/รายงานนั้นได้เปิดจริงๆแล้วเท่านั้น

ผมทำตัวอย่างนี้อย่างลวกๆ อาจมีข้อผิดพลาด แต่เท่าที่ทดสอบก็รันผ่านได้ด้วยดี ใครสนใจก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขใช้งานได้เลย แต่อย่าถามต่อท้ายโพสว่าถ้าอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้ จะต้องแก้จุดไหน เพิ่มตรงไหนยังไงนะครับ ผมแค่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้น  และที่สำคัญ ใครเอาไปใช้ ต้องรับความผิดพลาดหรือเสียหายที่อาจจะเกิดจากการทำงานของโปรแกรมนี้ด้วยตัวเองนะครับ ผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น

ปล. อย่าถามนะว่า login ID และรหัสผ่านมีอะไรบ้าง  :sweat:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

59
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับวิธีที่แนะนำมา ลองทำอยู่นานมาก 555+

แต่ก็สามารถงมๆ ไปได้แล้วค่ะ

ปัญหาใหม่คือ พอสั่ง print เส้นที่ออกมา บางมาก ค่ะ อยากให้มีความหนาประมาณ 1พ. ต้องกำหนดได้ที่ไหนค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

จากคำสั่งเดิมแบบนี้
โค๊ด: [Select]
Private Sub Report_Page()
Me.ScaleMode = 7         'กำหนดให้หน่วยเป็น cm.
Me.Line (0.1, 7.4)-(0.1, 19.6)     'ลากเส้นจากตำแหน่งพิกัด 0.1 cm, 7.4 cm ไปที่พิกัด 0.1 cm, 19.6 cm
Me.Line (1.2, 7.4)-(1.2, 19.6)
Me.Line (3.1, 7.4)-(3.1, 19.6)
Me.Line (10.5, 7.4)-(10.5, 19.6)
Me.Line (12.2, 7.4)-(12.2, 19.6)
Me.Line (14.2, 7.4)-(14.2, 19.6)
Me.Line (16.2, 7.4)-(16.2, 19.6)
Me.Line (18.67, 7.4)-(18.67, 19.6)
Me.Line (0.1, 7.4)-(18.67, 7.4)
Me.Line (0.1, 8.6)-(18.67, 8.6)
Me.Line (0.1, 19.6)-(18.67, 19.6)

End Sub
ใส่เพิ่มเป็นแบบนี้
โค๊ด: [Select]
Private Sub Report_Page()
Me.ScaleMode = 7         'กำหนดให้หน่วยเป็น cm.
Me.DrawStyle = vbSolid
Me.DrawWidth = 5
Me.Line (0.1, 7.4)-(0.1, 19.6)     'ลากเส้นจากตำแหน่งพิกัด 0.1 cm, 7.4 cm ไปที่พิกัด 0.1 cm, 19.6 cm
Me.Line (1.2, 7.4)-(1.2, 19.6)
Me.Line (3.1, 7.4)-(3.1, 19.6)
Me.Line (10.5, 7.4)-(10.5, 19.6)
Me.Line (12.2, 7.4)-(12.2, 19.6)
Me.Line (14.2, 7.4)-(14.2, 19.6)
Me.Line (16.2, 7.4)-(16.2, 19.6)
Me.Line (18.67, 7.4)-(18.67, 19.6)
Me.Line (0.1, 7.4)-(18.67, 7.4)
Me.Line (0.1, 8.6)-(18.67, 8.6)
Me.Line (0.1, 19.6)-(18.67, 19.6)
Me.DrawWidth = 1
End Sub

น่าจะประมาณนี้คับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

61
ต้องการบังคับให้ในรายงานมีจำนวน 10 เรคคอร์ด (ถึงแม้จะมีข้อความเพียงแค่ 1 เรคคอร์ด) รบกวนท่านอาจารย์ ด้วยค่ะ
เป็นแบบฟอร์มใช้เสนอราคาลูกค้า ซื่งในแบบฟอร์ม ก็จะอยู่ในขนาด A4 พอดี
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

62
ตรง On Page event ของ report ให้ใช้คำสั่ง Line ในการตีเส้นครับ Line(x1,y1)-(x2,y2)

Private Sub Report_Page()
Me.ScaleMode = 7         'กำหนดให้หน่วยเป็น cm.
Me.Line (0.1, 7.4)-(0.1, 19.6)     'ลากเส้นจากตำแหน่งพิกัด 0.1 cm, 7.4 cm ไปที่พิกัด 0.1 cm, 19.6 cm
Me.Line (1.2, 7.4)-(1.2, 19.6)
Me.Line (3.1, 7.4)-(3.1, 19.6)
Me.Line (10.5, 7.4)-(10.5, 19.6)
Me.Line (12.2, 7.4)-(12.2, 19.6)
Me.Line (14.2, 7.4)-(14.2, 19.6)
Me.Line (16.2, 7.4)-(16.2, 19.6)
Me.Line (18.67, 7.4)-(18.67, 19.6)
Me.Line (0.1, 7.4)-(18.67, 7.4)
Me.Line (0.1, 8.6)-(18.67, 8.6)
Me.Line (0.1, 19.6)-(18.67, 19.6)

End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

63
ต้องการ แสดง กรอบเต็มหน้ารายงานแม้ ว่า มีข้อมูลแค่ 2 รายการ ต้องทำอย่างไร ครับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

หน้า: 1 2 3 [4]