แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - 001Jetnipit

หน้า: 1 2 [3] 4 5
33
ห้อง MS Access / ปิดแจ้งเตือนเพิ่ม Row
« เมื่อ: 26 ส.ค. 64 , 09:32:40 »


ต้องการปิดการแจ้งเตือนแค่คำสั่งนี้ในปุ่มนี้เท่านั้นครับไม่ทราบว่าทำเขียน VBA อย่างไรครับ

34
Form ผมตามคลิปนี้เลยครับตามในคลิปนี้เลยครับ ผมกรอกวันที่ใน T1Temp พอกด GO มันจะเอาข้อมูลไปเพิ่มในฟิลด์ 1 และเคลีย T1Temp เป็น Null
อยากสอบถามว่าเราสามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าถ้าใครมีฟิลด์ T1 แล้ว ให้ไปใส่ข้อมูลที่ T2 แทน


35


อยากเปลี่ยนชื่อพวกนี้ให้เป็นภาษาไทยสามารถทำได้ไหมครับ ใช้ในกรณีที่ User export ไปบางทีเขาอาจไม่เข้าใจฟิลที่มาจาก Table ตรงๆ ครับ

36
ผม Export excel โดย Export จาก Query ใน Table จัดกึ่งกางได้ แต่ใน Query มันไม่เป็นกึ่งกลาง ทำให้ User ต้องค่อยจัดเอง ไม่ทราบว่ามันต้องจัดตรงไหนยังไงก่อนไหมครับกดไม่ได้ครับ

37


ประมาณนี้ครับ เลือกติ๊กคนมาแล้วใส่วันที่ให้เขา ในForm พอกดปุ่ม ก็ให้ลบข้อมูลในฟิลด์ DateTemp(ข้อมูลที่เราเพิ่งกรอกไป) แล้วก็เอาข้อมูลที่กรอกนี้ไปเพิ่มในอีกตาราง
ไม่ทราบว่าต้องเขียน VBA อย่างไรครับ

38
ห้อง MS Access / Login กด Enter ทีเดียว
« เมื่อ: 18 ส.ค. 64 , 10:25:05 »
หน้าตา Login


เบื้องต้นผมลองใช้โค้ดนี้ครับ ใช้ได้ปกติครับตามต้องการครับ


แต่จะให้ User ทำได้ 2 ทางคือ Click และกด Enter มันต้อง Event on อะไรครับตอนนี้ใช้ 2 ตัว 2 Event แบบนี้ไม่ได้ขึ้น Error ครับ
39
https://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=3316

นั้นี้เป็นกระทู้เก่าครับ ผมลองก็อปโค้ดของอาจารย์ TTT มาใส่แต่ว่ามันเป็นสีแดง ไม่ทราบว่ามันต้องปรับหน้าตาตรงไหนให้มันใช้ได้กับ Access ปัจจุบันหรอครับ


เบื้องลองแก้เองตามนี้ แต่ก็ติดปัญหาตรงนี้ครับ

40


สิ่งที่ผมไม่ทราบว่าทำได้ไหม
- ให้มันสร้างฟิลมาเองใน Query แล้วใส่โค้ดเองไปด้วยในฟิลด์นั้นๆ

ไม่ทราบว่า Form นี้สามารถเป็นไปได้ไหมครับ

41
ห้อง MS Access / สอบถามโค้ดไม่ตก Else
« เมื่อ: 17 ส.ค. 64 , 08:49:16 »
เป็นโค้ดล็อกอินครับ แต่เมื่อกรอกรหัสผิด มันไม่โชว์ MsgBox ไม่ทราบว่าติดตรงไหนที่มันไม่ออก Else หรอครับ

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command9_Click()
Dim fpass As String
Dim flevel As String

On Error GoTo 1:

fpass = DLookup("[Password]", "UserV", "[UserName]='" & Me.UserBox & "'")

If fpass = Me.PassBox Then
DoCmd.OpenForm "PIScreen_vaccine", acNormal, "", "", , acNormal
DoCmd.Close acForm, "Login4"
Else

MsgBox "Try Again"

End If
Exit Sub
1:
End Sub

42
ผมมีโค้ดตรวจสอบว่า ถ้าเลยมา 1 วันให้เติมสีแดง นอกจากนั้นไม่ต้องทำอะไร แต่ไม่ทราบว่าใน Query สามารถทำได้ไหมครับ
43
ผมพยายามยามจะโค้ดใส่ Subform ที่ดึงมาจาก Table แต่ไม่ทราบว่ามันอิงไม่ได้หรือผมอิงไม่ถูกครับ มัน Error แบบนีั้ครับ
44
ผมเผลอไปกด Sort ใน ฟิล แล้วหาทางเอาออกไม่เจอครับ ลบฟิลเอาเข้าใหม่ก็แล้ว ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับรบกวนทีครับขอบคุณครับ


45
สอบถามพี่ๆ ที่รับงานเขียนโปรแกรมเวลาส่งงานให้ลูกค้าต้องส่งออกรูปแบบไหนหรอครับ ผมลองย้าย Access ในคอมขึ้นไฟล์กลาง(Map drive) โค้ดต่างๆนาๆ ส่วนมาใช้งานไม่ได้เลยครับ (โค้ดค้นหา,รีคิวรี่,นับจำนวนตารางจากคิวรี่) รบกวนช่วยด้วยครับ

46
คือ Form ผมเป็น Popup ถ้าหาก เวลากดปุ่ม Export เป็น Popup ด้วยมันไม่เด้งมาโชว์ข้างหน้าโปรแกรมครับ แต่ถ้าเป็นแบบ Full screen จะไม่มีปัญหาครับ

โค้ดที่ผมใช้แล้วมันเป็น Full screen
Dim sFilename As String
    sFilename = "D:\TestProject\Results.xlsx"
    DoCmd.OutputTo acOutputQuery, "Q_PI_Checkbox", acFormatXLSX, sFilename, True

โค้ดนี้จะ Export ข้อมูลตามที่เราค้นหา แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาโค้ดข้างบนไปดัดแปลงใส่ข้างล่างตรงไหนครับ
Dim xlapp As Object
Dim i As Long
If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
Dim rsClone As DAO.Recordset
Set rsClone = Me.PIT.Form.RecordsetClone
If rsClone.EOF Then
MsgBox "ไม่มีข้อมูลที่จะ Export!!", vbCritical, "สถานะ"
Set rsClone = Nothing
Exit Sub
End If


Set xlapp = CreateObject("excel.application")
With xlapp
.Visible = True
.workbooks.Add
.sheets("Sheet1").select

.activesheet.range("A2").copyfromrecordset rsClone
For i = 1 To rsClone.Fields.Count

xlapp.activesheet.Cells(1, i).Value = rsClone.Fields(i - 1).Name
Next i
xlapp.Cells.EntireColumn.AutoFit
End With

47
ตามนี้เลยครับโค้ดล็อกอินขอสอบถามว่าถ้าจะทำแบบนี้

1.ต้องใช้ตัวแปรทีเป็นชนิดที่ใช้ข้าม Form ได้ซึ้งเก็บค่า User แล้วเอามาเช็คที่ Form ที่จะแสดงผลว่าเป็น "นายเอ" หรือ "นายบี"
ถ้าเป็นนายบีให้ TextIDCard.Visible = False

วิธีนี้เป็นวิธีที่เวิร์คแล้วเป็นไปได้ไหมครับ หรือว่ามีวิธีอื่น ขอบคุณครับ


48
ผมต้องการให้เวลาที่เราติ๊กเช็คบ๊อก ตรงฟิล จำนวน ให้มันส้รางเลขขึ้นมาตามจำนวน Row ครับ
ใน Report มีฟังจะชั่น Running Sum สามารถทำได้ง่ายๆแต่ใน Form มันไม่มีอะครับไม่ทราบว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นวิธีไหนแทนครับ

หน้า: 1 2 [3] 4 5