แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - 001Jetnipit

หน้า: 1 [2] 3 4 5 ... 12
17
ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรหรอครับ

18
สวัสดีค่ะ

ปกติถ้ากดพิมพ์แล้วเส้นใน report จะหายไปไหมคะ เพราะในพรีวิวมันหาย(แค่บางเส้นเท่่านั่นค่ะ) แต่ถ้าซุมไปมากๆสัก 200% ก็จะห็นเส้นนั้นอยู่ค่ะ

ลองปริ้นออกมาครับ อยู่ที่ความละเอียดของจอครับ ถ้าปริ้นมาปกติ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ

19
เหมือนกัน Autonumber ครับ แต่ผมจะเอาใส่ใน VBA ตัวเองผมก็คิดไม่ได้ด้วย  :dizzy: :dizzy: :dizzy:

20
ได้แล้วครับ ใช้วิธีตั้งเชื่อมกันโดยเลือกติ๊กแค่ Enforce Referential Integrity แต่ Tbl 1 และ 2 ตั้ง ID เป็น Number ส่วน Tblmain ID ให้เป็น Autonumber เมื่อเวลา User New record ใน form ก็ใช้ VBA จับ ID มาเพิ่มทั้ง Tbl 1 และ 2 หลังจาก User กดเซฟ

21


1. 3 ตารางนี้เชื่อมความสัมพันธ์กันอยู่ ฟิลด์ ID ของ Tblmain ไม่สามารถเลือกแบบ Autonumber ได้ เวลา User กรอก ต้องกรอกทั้ง NameTH และ ID ด้วย สามารถตั้งเป็น Autonumber ได้ไหม
2. เป็นไปได้ไหมที่จะให้ Tbl 1 และ 2 อัปเดตค่าล่าสุดตาม Tblmain

22


ผมลองทำแบบนีัใน Queryแต่ว่าข้อมูลไม่มาครับ มาแต่จำนวน Record ไม่ทราบว่าต้องใช้วิธีไหนครับ

23
Dim sql As String
sql = "UPDATE TblPI INNER JOIN Tbl_PI_PTT ON PI.[Code1] = Tbl_PI_PTT.[Code1] SET Tbl_PI_PTT.NameTH = [PI]![NameTH];"
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL sql
DoCmd.SetWarnings True


ตรงตัวหนังสือสีแดง ถ้าหากจะเอาข้อมูลจาก TblPI ไปยัง Tbl_PI_PTT ได้นั้น Tbl_PI_PTT ต้องมี Code1 ที่ตรงกันก่อนทั้ง 2 ตาราง ข้อมูลถึงจะมา ถ้าเราอยากให้มันไม่มีเงื่อนไขตรง Code อยากให้มันมาทั้งหมดเลย ต้องแก้โค้ดยังไงครับ ขอบคุณครับ

24


การลิงค์ข้อมูลตาราง ไม่ว่า Tbl A หรือ Tbl B จะเพิ่มข้อมูลอะไร โปแกรมก็จะอัพเดตให้ข้อมูล 2 ตารางเหมือนกันตลอด
ถ้าผมอยากต้องการแค่ถ้าหาก Tbl A กรอกข้อมูลเพิ่มก็อัพเดตมา Tbl B แต่ไม่ว่า Tbl B จะเพิ่มข้อมูลอะไร ก็ไม่สามารถเพิ่มกลับไปยัง Tbl A ได้แบบนี้ต้องใช้วิธีไหนหรอครับ

25
ไม่มีครับ ผมเช็คแล้ว เมื่อกี้ก็เช็คแล้วครับ

ขอบคุณครับผม

27
ผมให้ตรวจสอบว่าถ้าว่างให้ใส่ -
แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ แปลว่าค่ามันไม่ว่างหรอครับ หรือต้องใส่ยังไงครับ เพื่อให้มันตรวจว่า "ถ้าว่างให้ใส่ -"

28
สอบถามครับ ผมรู้สึกว่าโมดูล มีผลกับขนาด Print preview หรือเปล่าครับ เพราะลองเอาออกแล้วเปิด Print preview ใหม่ ก็ขนาด Size ปกติครับ แต่พอใส่ โมดูลไป Print preview ก็กลับมาเล็กครับ


29
On Error GoTo Err_cmdDelete_Click

  DoCmd.SetWarnings False
  If MsgBox("ยืนยันลบข้อมูล?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "ลบข้อมูล?") = vbYes Then
    DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
  End If

Exit_cmdDelete_Click:

  DoCmd.SetWarnings True
  Exit Sub

Err_cmdDelete_Click:

  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_cmdDelete_Click


ลองดูก่อนนะครับ

ขึ้นแบบนี้ครับ


30
ผมใช้ Macro แต่จะเพิ่มโค้ดบางอย่างเข้าไป แต่เกะจาก Macro ไม่ค่อยเข้าใจครับผม ขอบคุณครับ

31
ขอบคุณอาจารย์มากๆครับผม เป็น Module ที่สุดยอดมากเลยครับ ตรงต้องความต้องการเป๊ะเลยครับ

32


มันขึ้น Error แบบนี้ครับผมต้องไปเปิดอะไรหรือเปล่าครับ

หน้า: 1 [2] 3 4 5 ... 12