เกิดข้อผิดพลาด!

syntax error, unexpected 'elseif' (T_ELSEIF)