ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อมีข้อความใหม่


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

28 ต.ค. 63 , 20:03:11
อ่าน 719 ครั้ง

Krathok-man

ผมมี code  ดังนี้

Dim TextOUT
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Warning.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from " & Me.ComboSorcePlan & "  " & Me.Text87)
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF
If (Rs("buynext") <> nz(Rs("s1"), 0) + nz(Rs("s2"), 0) + nz(Rs("s3"), 0) + nz(Rs("s4"), 0)) Or IsNull(Rs("s1")) Then
TextOUT = ("มีรายการผิดปกติ การแบ่งงวดจัดซื้อ <>  การซื้อทั้งปี    " & "  Name:  " & Rs("ชื่อ") & "         ")
NotpadDoc.Write TextOUT

End If
Rs.MoveNext
LoopNotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing

ตอนนี้ ข้อความใน Notepad ผมจะได้
xxxxxxxxxxx   yyyyyyyy   zzzzzzzzz       

ต่อเป็นแถวเดียวกัน ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน     แต่ที่ผมต้องการคือ
xxxxxxxxxx
yyyyyyyyyy
zzzzzzzzzz

คือให้ขึ้นบรรทรรใหม่ทุกครั้ง  ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน

ผมควรจะใส่  Code อะไร ตรงไหนครับ 

28 ต.ค. 63 , 22:02:02
ตอบกลับ #1

sjs


ลองใช้ .WriteLine แทน .Write ดูครับ

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

29 ต.ค. 63 , 09:52:35
ตอบกลับ #2

Krathok-man

เยี่ยมมากครับ  ได้ตามที่ต้องการครับ  ขอบคุณครับ

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5